06 Şubat 2017 (Pazartesi)

MEDYA OKURYAZARLIK DERSİNİ KİMLER VERMELİ?


Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

İletişim Fakülteleri Dekanları her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanarak iletişim alanındaki sorunları tartışmakta ve geleceğe yönelik öneriler hazırlamaktadır. İletişim Fakülteleri dekanları toplantı organizasyonunu 2006 yılından beri İLDEK Yürütme Kurulu üstlenmektedir. İLDEK, İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunun adıdır.

İLDEK Yürütme Kurulu 7 kişiden oluşmakta ve her yıl İletişim Fakülteleri Dekanları Genel Kurulunun oyları ile belirlenmektedir. İLDEK Yürütme Kurulunda başından beri daimi üye ve raportör olarak görev aldığım için, geçmişten günümüze kadar toplantılarda ele alınan konuları dolayısıyla yakından bilmekteyim. 2017 yılı İLDEK Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşturulmuştu.

Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv., Başkan)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Atila Yüksel (Adnan Menderes Üniversitesi)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye/Raportör)

Uzun yıllardır İLDEK Yürütme Kurulunun gündeminde Ortaöğretim kurumlarında programda yer alan Medya Okuryazarlığı dersinin kimler tarafından okutulması gerektiği konusu tartışılmakta ve İLDEK sonuç bildirgelerinde bu