16 Şubat 2017 (Perşembe)

İLDEK YÜRÜTME KURULU YÖK’TE


Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

İletişim fakültesi Dekanları Yürütme Kurulu (İLDEK), 14 Şubat 2017 tarihinde YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’ı makamında ziyaret ederek, iletişim fakültelerinin bazı sorunlarını kendilerine anlatmıştır. İLDEK Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz hocamızın başkanlığında, bu toplantıya Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdülrezak Altun, önceki Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk, Gazi Üniversitesi Dekan V. Prof. Dr. Ersin Özarslan, Başkent Üniversitesi Halkla İlişikler veTanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep Tayfun, Sakarya Üniversitesi İleitşim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aytekin İşman, İstanbul Aydın Üniversitesi Dekan V. Prof. Dr. Hülya Yengin ve Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Asaf Varol katıldı.

Başkanımız Sayın Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından sunulan dosya içerisinde yer alan ve son zamanlarda kamuoyunun gündeminde olan Medya Okuryazarlığı dersi ile ilgili raporu aşağıda sunuyorum.

İLETİŞİM EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ RAPOR
Kısa Tarihçe

Ülkemizde 4 yıllık iletişim eğitimi 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nun açılması ile başladı (1). Ankara Üniversitesinden sonra İstanbul ve Ege Üniversitelerinde açılan yüksekokulların sayısı, özel eğitim veren 3 yıllık gazetecilik okullarının Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra 6’ya çıktı ve bu sayı, vakıf üniversitelerinin açılmasına kadar fazla gelişme göstermedi.

Basın Yayın Yüksekokullarında “Gazetecilik”, “Radyo Televizyon ve Sinema” ile “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” olmak üzere 3 bölüm adı altında öğretim yapılıyordu.

1992 yılında iletişim eğitimi veren basın – yayın yüksekokullarının statüsü değiştirildi ve iletişim fakülteleri olarak yeniden düzenlendi. Bu tarihten sonra devlet üniversiteleri olarak “Selçuk” (Konya), “Atatürk” (Erzurum), “Erciyes” (Kayseri), “Kocaeli” (İzmit) gibi üniversitelerde iletişim eğitimi veren fakülteler açıldı.

1996 yılından sonra hemen hemen her vakıf üniversitesi bünyesinde iletişim fakültesi açılmaya başlandı ve iletişim eğitimine ilgi büyük oldu. Vakıf üniversiteleri yanında yeni açılan devlet üniversitelerinde de iletişim fakültelerine ilgi arttı. İletişim fakültesi olmayan üniversiteler de iletişimle ilgili programlar açmaya başladı.

İletişim Eğitiminin Günümüzdeki Durumu

• ÖSYM kitapçığında yer alan iletişim fakültesi sayısı 56’dır. Yalnızca Türkiye’de eğitim yapan iletişim fakültesi sayısı ise 47’dir (2). Bu fakültelerden 31’i devlet, 16’sı ise vakıf üniversitesidir.
• İletişim fakültelerinde 112’si devlette, 61’i vakıf iletişim fakültelerinde olmak üzere toplam 173 bölümde iletişim eğitimi yapılmaktadır.
• Güzel Sanatlar, Fen ve Edebiyat, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ve İşletme Fakülteleri gibi fakültelerde iletişim eğitimi veren programlar bulunmaktadır.
• Devlet Üniversitelerinde 22 farklı fakültede 29 iletişim programı bulunmaktadır.
Vakıf Üniversitelerinde 25 farklı fakültede 47 iletişim programı bulunmaktadır.
Her iki tür üniversitede iletişim fakülteleri dışında toplam 76 programda iletişim öğretimi yapılmaktadır.
• Türk üniversitelerinde iletişim fakülteleri ve iletişim dışı farklı fakültelerde iletişim öğretimi yapan program sayısı 249’dur (3).
• Bazı üniversitelerde (devlet ve vakıf) hem doğrudan iletişim fakültesi hem de başka fakülte içerisinde aynı ya da benzer adlar altında iletişim öğretimi yapan programlar bulunmaktadır. Bu konuda en yaygın uygulamalar Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Sosyal Bilimler Fakültesi ya da benzeri adlarla açılan fakülteler içinde verilen iletişim eğitimleridir.
• İletişim eğitimiyle ilgili olarak, iletişim fakültelerinde giderek artan sayı ve içerikte, iletişim teknolojisindeki gelişmeye ve sektöre olan etkisine bağlı olarak ortaya çıkan yeni iş alanlarına eleman yetiştirmek amacıyla “Yeni Medya”, “Dijital Medya”, “İletişim Tasarımı Yönetimi”, “İletişim Ta