İLDEK 2021 DENİZLİ’DE

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

1999 yılına kadar uzanan bir serüvenden sizlere bahsedeceğim. Birkaç İletişim Fakültesi Dekanı, dönemin Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın hocanın çağrısı üzerine Gazi Üniversitesinde bir araya geliyorlar. O ilk toplantıda eminim ki bulunan birkaç dekan, İLDEK toplantılarının bugüne kadar süreklilik arz edebileceğini tahmin edememişlerdir.

 

2000 yılından beri (sadece 2005 yılında Kocaeli Üniversitesinde yapılan toplantı hariç) tüm İletişim Fakülteleri dekanları toplantılarına bizzat katıldım. Dile kolay, bugüne kadar 29 toplantı yapıldı ve ben 28 toplantının içerisinde bizzat bulundum.

 

Bir etkinlik her yıl kesintisiz yapılabiliyorsa, küresel salgına (COVID-19) rağmen çevrimiçi dahi olsa sürdürülebiliyorsa, bu iyi kurgulanmış kararlı bir adımdır. Bir etkinlik paydaşlarının desteğini görüyorsa ve taraflarca eller taşın altına konuluyorsa, o etkinlik artık paydaşlarının himayesindedir. 

 

Dekanlar, bu fakültelerinin sorunlarını gündeme taşımayı başardı. İlgili kurum ve kuruluşlara öneri mahiyetinde görüşlerini iletebildi. Bu önerilerin bazıları karşılık buldu, bazıları bulmadı. Ama bizler bıkmadık, sesimizi duyurmak için mücadeleye devam ettik. 

 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkındaki Kanunun Üniversitelerimizin iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon yayınları yapmalarını yasaklıyordu. İletişim Fakültesi Dekanları; İLDEK çatısı altında sürdürdüğü çabalar sonrasında, 15.5.2002 tarihinde 4756 Sayılı   “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3984 sayılı Kanunun 24. Maddesini değiştirmeyi başarmış ve bu değişiklik sayesinde “, radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.” hükmünü Kanuna ekletebilmişti. Bunun sonucu olarak da bazı üniversite televizyonların (Fırat, Selçuk, Erciyes) yayın yapmalarının önündeki engeller kalmıştı. Ancak iletişim fakültelerine tanınan bu imtiyaz, 6112 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun” yayımlandığı 15.2.2011 tarihine kadar sürmüş ve iletişim fakültelerinin eğitim amaçlı yayın yapması 26(3) maddesi kapsamında “… yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır.” şekline dönüştürülmüştü. 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu, daha YÖK’ten ayrılıp bağımsız bir kurula dönüşmeden, İLDEK olarak akreditasyon sürecini Prof. Dr. Aysel Aziz Başkanlığında başlatmıştık. YÖK’ü ziyaret ederek Prof. Dr. Orhan Uzun ve Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve ekibi ile görüşmüştük. Bunun sonucu olarak İletişim Fakültelerimizin programlarının akredite olmalarının yolu açılmış, bazı iletişim fakültelerimiz akredite edilmiş ve bazıları da akredite edilmeyi beklemektedirler.

 

Bu süreçte İLDEK olarak kimlerle görüşmedik ki? Bakanlarla, YÖK Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle, bürokratlarla, RTÜK ile TRT ile ÖSYM ile ve sivil toplum örgütleri ile az mı görüşmeler yaptık? 

 

Defalarca iletişim fakültelerine öğrenci seçiminde kullanılan sözel puan türünün sıkıntılarını dile getirdik ve hala dillendiriyoruz. Derdimizi bir türlü ilgililere anlatamadık. Daha doğrusu bizi anlıyorlardı, ama yetkililer ortaöğretim kurumlarındaki sözel programlarda eğitim gören öğrencilerin,  sözel puan türü ile üniversiteye yerleşme şanslarının az olduğunu bu nedenle de iletişim fakültelerine sözel puan türü ile öğrenci almak mecburiyetinde kaldıklarını açıkladıklarında, hayal kırıklığına uğruyorduk. 

 

İletişim eğitiminin çok farklılaştığını, gelişen teknolojiyi kullanabilen ve analitik düşünce becerisi bulunan öğrencilerin, iletişim fakültelerini seçmelerinin özendirilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzün dikkate alınmamasının sonucudur ki 2021 yılında iletişim fakültelerimizin birçoğunun kontenjanı boş kalmıştır. Artık gelecek yıl bu bölümlerin önemli bir bölümü ÖSYM Kılavuzunda yer almayabilir.

 

11-13 Kasım 2021 tarihinde İLDEK Konseyini Denizli Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Dekanlar heyecanlı, çünkü küresel salgın nedeniyle 2019 yılında Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanlığının düzenlediği etkinlikten buyana bir araya gelemedik. Heyecanlıyız, çünkü tartışacak çok konularımız var. Heyecanlıyız, çünkü aramıza katılan yeni dekanlarımız var.

 

Roman”,serif;text-align:justify;’>Kaynak: https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-2021-denizlide-makale,12879.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir