2020 YILINA AİT İLDEK KONSEYİ TOPLANTISI TAMAMLANDI

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İLDEK Konseyi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan İletişim Fakülteleri dekanlarının oluşturdukları bir konseydir. 2000 yılından beri düzenli bir biçimde her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanıp, iletişim eğitim ve öğretiminin sorunlarını ele almakta, iletişim alanındaki yeni gelişmeleri gündeme taşımakta ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara alınan kararları öneri mahiyetinde iletmektedir.

 

Aslında 2020 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı, 30 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştı. Ancak öğle sonu oturumu sürerken, İzmir’deki deprem nedeniyle o bölgeden katılan dekanların toplantıdan ayrılmak zorunda kalmaları sonucunda, toplantının 02 Ocak 2021 tarihine ertelenmesi kararı alındı. Zaten pandemi nedeniyle bu her iki etkinlik, uzaktan görüşme şeklinde ZOOM üzerinden gerçekleşti.

 

İLDEK Konseyi Toplantısına toplam 44 dekan ya da temsilcisi katıldı. 30 Ekim 2020 tarihinde, görüşülemeyen gündem maddeleri ile oturum açıldı. Oturum açılışında Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLDEK Konseyi Daimi üyesi bendeniz (Prof. Dr. Asaf Varol) ve akabinde İLDEK Konseyi 2020 yılı toplantısına ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Savaş birer konuşma yaptılar.

 

Bu toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi iletişim fakültelerinin akreditasyon süreci idi. Çünkü Yükseköğretim Kurulu 2015 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumlarında akreditasyon hamleleri başlatmış ve akabinde bağımsız bir kurul haline gelen YÖKAK, Kurumsal Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve Kurumsal İzleme programlarını uygulamaya almıştı. Ayrıca programların akredite edilmesi için de çeşitli dernekler devreye girmiş ve akreditasyon süreçlerini başlatmışlardır.

 

İletişim fakültelerinin programlarının akredite edilmesi işlemlerini de İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) ve İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) birlikte yapmaktadırlar. Bu süreçte bazı iletişim fakültelerimizin programları akredite oldu. Sırada bekleyenler ise bir hayli fazla durumdadır. İLEDAK Kurulunun kurulması ve çalışmalara başlaması da gene İLDEK Konseyinin daha önceden aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleşmişti.

 

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, program akreditasyonu ile ilgili genel bir sunu yaptı. Akabinde Prof. Dr. Sacide Vural da akreditasyon işlemlerinde nasıl bir yol izlendiğini ve sık karşılaşılan problemleri dile getirdi.

 

Sonuç olarak, pandemiye ve depreme karşın, 2020 yılına ait İLDEK Konsey toplantısını sanal ortamda tamamlamanın gönül rahatlığı içerisindeyiz. 28. İLDEK Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

 

 

28. İLDEK DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

İletişim fakülteleri dekanlarının ya da temsilcilerinin katılımıyla 2020 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı 30 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilirken, meydana gelen deprem sonrasında toplantı 02 Ocak 2021 tarihinde gene çevrim içi yapılmıştır. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. Kadına şiddet konusundaki farkındalığı arttırmak ve bu konuda çalışmalar yürütmek üzere İLDEK Konseyi bünyesinde aşağıda isimleri yazılı üyelerden bir çalışma gurubu kurulmasına karar verilmiştir.

 

Komisyon üyeleri:

 

Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç (Başkan, Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezih Orhon (Eş Başkan, Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Kasım (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Nevin Yıldız (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevtap Aytuğ (Uşak Üniversitesi)

 

 

2. İLDEK Konseyi bünyesinde 2022’de üçüncüsü gerçekleştirilecek olan CIDA Sempozyumunun Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesine; Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin katkılarıyla sempozyum için Ankara Konsorsiyumunun oluşturulmasına, bu sempozyumun İLDEK, İLAD ve Konsorsiyuma dahil üniversitelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesine,

 

3. 29. İLDEK toplantısının 2021 Ekim ayında Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına; 2022 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısının ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine,

 

29. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu’nun

 

Prof. Dr. Halil Savaş (Başkan, Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Asaf Varol (Maltepe Üniversitesi, Daimi Üye)

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ( İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazım Elmas (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit Arklan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

üyelerinden oluşturulmasına ve

 

Konsey Yürütme Kurulu Yedek Üyesi olarak;

 

Prof. Dr. Enderhan Karakoç (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilek Takımcı (Ege Üniversitesi)

 

belirlenmesine karar verildi. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu Daimi üyesi hariç olmak üzere, dekanlık süresi dolan ya da herhangi bir nedenle dekanlık görevi sona eren üye yerine yedek listedeki sıra ile üyenin kurula dâhil edilmesine karar verildi.

 

Toplantıya katılan dekan ya da temsilcileri:

 

Adı Soyadı Üniversitesi Unvanı
A. Nevin Yıldız Hacettepe Doç. Dr.
Abdullah Özkan İstanbul Prof. Dr.
Abdulrezak Altun Ankara Prof. Dr.
Adem Yılmaz Atatürk Prof. Dr.
Ahmet Taylan Mersin Dr. Öğr. Üyesi
Alaaddin F. Paksoy Anadolu Doç. Dr.
Asaf Varol Maltepe Prof. Dr.
Aslı Sezgin Çukurova Doç. Dr.
Asuman Kutlu Beykent Dr. Öğr. Üyesi
Aysel Aziz Yeni Yüzyıl Prof. Dr.
Billur Ülger Yeditepe Prof. Dr.
Deniz Yengin İstanbul Aydın Prof. Dr.
Dilek Takımcı Ege Prof. Dr.
Dursun Gökdağ Yeni Yüzyıl Prof. Dr.
Ebru Uzunoğlu İzmir Ekonomi Prof. Dr.
Elif Asude Tunca Lefke Kıbrıs Prof. Dr.
Enderhan Karakoç Selçuk Prof. Dr.
Füsun Özbilgen İLAD Genel Sekreter
Halil Nalçaoğlu Bilgi Prof. Dr.
Halil Savaş Pamukkale Prof. Dr.
Hatice Çubukçu Çukurova Prof. Dr.
Hikmet Seçim Uluslararası Kıbrıs Prof. Dr.
Hülya Yengin İstanbul Aydın Prof. Dr.
Işık Özkan Ege Prof. Dr.
Korhan Mavnacıoğlu Medipol Dr. Öğr. Üyesi
Levent Soysal Kadir Has Doç. Dr.
Melda Cinman Marmara Prof. Dr.
Metin Kasım Çanakkale Onsekiz Mart Prof. Dr.
Mustafa Akdağ Yozgat Bozok Prof. Dr.
Nazım Elmas Giresun Prof. Dr.
Nazife Güngör Üsküdar Prof. Dr.
Nevin Bölükbaşı Pamukkale Öğr. Gör.
Nezih Orhon Anadolu Prof. Dr.
Nüket Elpeze Ergeç Çukurova Prof. Dr.
Özcan Yağcı Başkent Prof. Dr.
Özge Uluğ Yurttaş Beykent Dr. Öğr. Üyesi
Sacide Vural İstanbul Gelişim Prof. Dr.
Senem Duruel Erkılıç Mersin Prof. Dr.
Sercan Gündoğar İLAD
Müzeyyen Sevtap Aytuğ Uşak Doç. Dr.
Suat Gezgin Yeditepe Prof. Dr.
Tamella Aliveya Muş Alparslan Prof. Dr.
Ümit Arklan Süleyman Demirel Prof. Dr.
Vahit İlhan Erciyes Doç. Dr.

İLDEK 2020 TOPLANTISI YARIM KALDI

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İLDEK; Türkiye’deki, KKTC’deki ve Kırgızistan’daki iletişim fakültelerinin dekanlarının bir araya gelmesi sonucu oluşturulan bir konseydir. İLDEK Konseyinin 28. toplantısı aslında 2020 Nisan ayı içerisinde Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli’de yapılacaktı. Ancak COVID-19 pandemisi yüzünden bu toplantı 30 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi, yani uzaktan yapılmasına karar verildi ( https://www.youtube.com/watch?v=Eoh5zSoC6tE&t=4149s )

İLDEK 2020, 30 Ekim 2020 tarihinde sabah 09:30 da açılış konuşmaları ile başlatıldı. İlk konuşmayı, etkinliğe ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Halil Savaş yaptı. Korona salgını yüzünden toplantıyı uzaktan yapmak zorunda kaldıklarını, ancak ilerleyen dönemlerde dekanları Denizli’de ağırlamak istediklerini söyledi. İLDEK Konsey Başkanı Antalya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadı, ancak video göndererek toplantıya başarılar diledi.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, toplantıya katılanları selamlayarak, iletişimin önemini vurguladı. Azerbaycan’daki kardeşlerimizin maruz kaldığı saldırılara, dünyanın iletişim kanallarını kapattığını ve oradaki zulmü duymadıklarını söyledi.

Daha sonra ben söz alarak İLDEK Konseyinin 2000 yılından buyana yaptığı faaliyetleri özetledim ve bu çevrimiçi etkinliğe önceki dekanların da dâhil edildiğini ve bu sayede katılımcı sayısının zirve yaptığını söyledim.

Bu toplantıda iki onur konuğumuz vardı. RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ve YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dekanlara kendi çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve işbirliği yollarını anlattılar.

RTÜK Başkanı Sayın Şahin, iletişim fakülteleri ile işbirliği yapmak için hazır olduklarını ve en kısa sürede etkin çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Sayın Başkanın yaptığı konuşmaya https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-rtukun-sadece-ceza-veren-bir-kurum-olarak-gorulmesine-karsiyiz/2024347 linkinden ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasına, dünya yükseköğretim bağlamında bir türbülans içerisinde bulunduğunu ve bu türbülanstan nasıl çıkacağının çok iyi bilinmediğini belirterek başladı. Eğitimde teknolojiye uyum konusunda 2015 yılından sonra makasın açıldığını ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta geri kalındığını belirtti. Bu açığın kapatılmasının, hangi mesleği yaparsa yapsın herkese yetkinlik kazandırılarak sağlanabileceğini, bunun için de dijital yetkinlik, kompleks problem, iletişim yetkinliği, analitik düşünme, değerler ve etik yetkinlik kavramlarının önem kazandığını vurguladı. Çevik liderlik ve bilişim destekli yönetimi başaranların çağa ayak uydurabileceklerini söyledi. Online destekli öğrenme, diploma yerine kısaltılmış kurslar-sertifikalar, önceki öğrenmelerin tanınması, ortaklıklara yönelmenin önem kazandığını vurguladı. Artık dört senelik diplomaların yerini, bu kısa kurslarla meslek edinmeye devrettiğini söyledi.

Yeni kurulan 14 üniversitede Kurumsal Değerlendirme yaptıklarını, 11 üniversitede ilk defa Kurumsal Akreditasyon Programı başlattıklarını ve 59 Üniversitede ise İzleme Ziyareti yaptıklarını belirtti. Bendeniz bu yıl Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İzleme Ziyareti programında görev yapmaktayım.

Daha sonra dekanlar gündem maddelerini görüşmeye başladılar. Prof. Dr. Halil Savaş’ın yürüttüğü oturum başkanlığında; Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, 26-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşen CIDA (Dijital Çağda İletişim) Sempozyumu ile ilgili sayısal bilgiler verdi. CIDA Sempozyumu da gene İLDEK Konseyinin önerdiği ve hayata geçirdiği bir etkinlik olup, birincisi 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç tarafından gerçekleştirilmişti.

Daha sonra söz alarak üniversitelerin uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandıklarını ve dolayısıyla bazılarının yanlış kararlar alarak, haksız ve adaletsiz uygulamalara neden olduklarını örneklerle açıkladım. Ara sınavların 5 gün açık tutulması ve öğrencilerin bu 5 gün içinde istedikleri bir anda platforma girip soruları cevaplaması, haksız notların alınmasına neden oldu. Çünkü önceden sınava giren bazı öğrenciler soruların resmini çekerek arkadaşlarına dağıttıkları görüldü. Bu haksızlığı fark eden bazı üniversite yönetimleri, sınavların aynı anda yapılamasını, soruların süreli olmasını, sorular arasında gezinti yapılamamasını, sınav sorularının ve doğru şıklarının yerlerini değiştirerek daha fazla sınav güvenliği sağladıklarını örneklerle açıkladım.

Öğle sonu program sürerken İzmir’de 14.51’de deprem oldu. Etkinliğimize İzmir ve yöresinden katılan bazı dekanlar sarsıntıyı fazlasıyla hissettiklerinden bağırmaya başladılar. Bu anlar toplantı kayıtlarına aynen yansıdı ve mecburen toplantıya son vermek zorunda kaldık.

Program gereği bazı konuları tartışmaya fırsat bulamadık. Ortalık biraz sakinleştikten sonra görüşülmeyen gündem maddelerini yarım gün yapacağımız bir toplantı ile tamamlamayı planlıyoruz. İLDEK Konseyi 2020 toplantısının güncellenmiş önceki programını da ileride tarihsel kayıt oluşturması açısından aşağıda tekrar veriyorum.

Deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarını kaybedenlere de baş sağlığı diliyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak hem Türkiye hem de dünya tarihine geçti. En kısa sürede özlediğimiz eski günlerimize kavuşmamızı diliyorum.

28. İLDEK DEKANLARI TOPLANTISI PROGRAMI

30 Ekim 2020 (ZOOM Üzerinden yapıldı)

https://www.youtube.com/watch?v=Eoh5zSoC6tE&t=4149s

PROGRAM

Başlık Saatler Konu Öneri sahibi
AÇILIŞ
09:30-09.32 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
09.32-09.38 Prof. Dr. Halil Savaş , Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
09.38-09.42 Prof. Dr. Ahmet Ayhan , İLDEK Dönem Başkanı, video görüntüsü ile katıldı
09.42-09.46 Prof. Dr. Ahmet Kutluhan , Pamukkale Üniversitesi Rektörü V.
09.46-10.00 Prof. Dr. Asaf Varol , İLDEK Daimi Üyesi,

İLDEK kısa sunumu

10.00-10.30 Ebubekir Şahin, (RTÜK Başkanı)
10.30-11.00 Prof. Dr. Muzaffer Elmas (YÖKAK Başkanı)
I.OTURUM
11:00-12:00 Prof. Dr. Halil Savaş Oturum Başkanı
CIDA Sunumu, Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu
Pandemi sürecinde Zorunlu Staj Uygulaması Prof. Dr. Mutlu Binark
Pandemi süresince İlet. Fak. Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Mutlu Binark
Pandemi sürecinde Uzaktan Eğitim Deneyimleri Prof. Dr. Asaf Varol

Prof. Dr. Mutlu Binark

II. OTURUM
14:00-15:00 Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç

ve

Prof. Dr. Nazım Elmas

Oturum Başkanları
Dekan sorularının alınması ve tartışılması

İLEDAK Akreditasyonunda

Reklamcılık için neden bilimsel faaliyetlere katılma zorunluluğu var?

Dekanlardan akreditasyon konusunda gelen sorular

Prof. Dr. Billur Ülger
15:10-16:30 İLEDAK Çalışmaları, Akreditasyon eğitimleri Prof. Dr. Aysel Aziz

Prof. Dr. Sacide Vural

16:30-17:oo Prof. Dr. Asaf Varol Gelecek yıl İLDEK Toplantısı yerinin belirlenmesi
CIDA Sempozyumunun 2022’de yapılacağı üniversitenin belirlenmesi
17:00-17.30 Sonuç Bildirgesinin okunması ve onaylanması

İLDEK 2020 SANAL ORTAMDA YAPILACAK

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İletişim fakülteleri dekanları İLDEK Konseyi çatısı altında 28. Toplantısını bu yıl Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Bu toplantı maalesef pandemi nedeniyle ZOOM üzerinden yapılacak. 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıda, dekanlar pandemi sürecindeki iletişim öğretimini tartışacak ve gelecek için öngörülerini sunacaklar.

 

2000 yılından beri İLDEK Konsey çalışmalarının içerisinde yer alıyorum. Bu nedenle de İLDEK sürecini çok iyi biliyorum. Her yıl İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri farklı üniversitelerden seçilmektedir. Dekanların teveccühleri sonrasında beni daimi üye yaptılar ve yürütme kurulunun tek değişmeyen üyesi olarak görevimi sürdürmek için çabalıyorum.

 

Bu yıl ele alınacak konuların başında uzaktan eğitim gelmektedir. Çünkü bütün iletişim fakülteleri 2020 Bahar dönemini uzaktan eğitim şeklinde tamamladılar. Buna ilave olarak 2020 Güz dönemini de uzaktan eğitim şeklinde sürdürmeye devam ediyorlar. Gelecek için şu anda bir şey söylemek gerçekten çok zor. Gidişat iyi değil ve pandemi bu şekli ile devam ederse, daha bir müddet uzaktan eğitimi tercih edeceğiz.

 

İletişim fakülteleri dekanları sık sık değişmekte… Her yıl yeni dekan ya da dekan vekilleri aramıza girmektedir. Bu trafik yoğunluğu nedeniyle her yeni dekana İLDEK Konseyini anlatmak durumunda kalıyoruz. Aslında İLDEK ile ilgili çok önemli bir arşive sahibiz. 2000 yılından beri iletişim dekanları toplantılarının hafızası, http://www.ildek.org sayfasında yayınlıyoruz.

 

Bu toplantıda görüşülecek konular ağırlıklı olarak uzaktan eğitimde iletişim fakültelerinin deneyimleri olacaktır. Ayrıca İletişim

 

 

 

 

 

Fakülteleri Akreditasyon kuruluşunu İLEDAK’ın iletişim fakültelerini akreditasyon açısından değerlendirirken ne tür hususlara önem verdikleri konuları da ele alınacaktır. Böylece akreditasyon almak isteyen iletişim fakültelerimiz, konu hakkında doğrudan bilgi sahibi olacaklardır.

 

Diğer önemli bir konu ise, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) 2016 yılından beri üniversitelerimizi akreditasyon bağlamında yaptığı çalışmaları; birinci ağızdan YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas’tan dinleyeceklerdir. Sayın YÖKAK Başkanımız 2019 yılında Giresun’da gerçekleştirdiğimiz İLDEK toplantısına da katılmıştı ve dekanlarımız bilgilendirmişti. Ancak bu yıl işin içerisine bir de uzaktan eğitim girdiği için YÖKAK da bu çerçevede bazı değişikliklere gitti ve değerlendirmeleri uzaktan yapmaya başladı.

 

Pandemi, İLDEK toplantılarının yapılmasını engelleyemeyecek. Sanal ortamlarda da olsa bu faaliyet 2020 yılında Pamukkale Üniversitesinin etkinliği olarak tarihsel gelişimde yerini alacaktır.

 

RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin’in toplantıya katılacak olması, iletişim açısından büyük önem arz etmektedir. Daha önceki yıllarda İLDEK ve RTÜK bazı işbirlikleri içerisine girmişti. Son yıllarda bu işbirliği yapmada duraksama yaşandı. Ümit ediyorum ki RTÜK, bu toplantı sonrasında önemli bazı projelerin ortak yapılmasını,  İLDEK aracılığı ile iletişim fakülteleriyle birlikte sürdürebilecektir.

 

Sonuç olarak, İLDEK tüm hızı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yıl alınacak önemli kararların iletişim çalışmalarına ışık olacağını ümit ediyorum. Taslak programı da aşağıda veriyorum. Ancak bu taslak programda son anda günden maddeleri açısından bazı değişikliklerin olabileceğini de göz önünde bulundurulalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

28. İLDEK DEKANLARI TOPLANTISI PROGRAMI

 

30 Ekim 2020 (ZOOM Üzerinden yapılacaktır)

 

Saat Konu Öneri sahibi
AÇILIŞ
09:30-10:30 Prof. Dr. Halil Savaş Pamukkale Üniv. İlet. Fak. Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Ayhan İLDEK Dönem Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili
RTÜK

YÖKAK

YÖK

Protokol konuşmaları

Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanı (Kesinleşti)

Prof. Dr. Muzaffer Elmas (Kesinleşti)

Prof. Dr. Yekta Saraç (Tensip buyurdukları takdirde)

Prof. Dr. Asaf Varol İLDEK Tarihi hakkında kısa sunum
I.OTURUM
10:40-11:30 Prof. Dr. Halil Savaş Oturum Başkanı
Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu CIDA Sunumu
Pandemi sürecinde Zorunlu Staj Uygulaması Prof. Dr. Mutlu Binark
Pandemi süresince İlet. Fak. Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Mutlu Binark
Pandemi sürecinde Uzaktan Eğitim Deneyimleri Prof. Dr. Asaf Varol

Prof. Dr. Mutlu Binark

II. OTURUM
11:40-13:00 Prof. Dr. Nazım Elmas Oturum Başkanı
Dekan sorularının alınması ve tartışılması
III. OTURUM
14:00-15:00 Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç Oturum Başkanı
İLEDAK Akreditasyon

Reklamcılık için neden bilimsel faaliyetlere katılma zorunluluğu var?

Dekanlardan akreditasyon konusunda gelen sorular

Prof. Dr. Billur Ülger
15:10-16:30 Prof. Dr. Aysel Aziz İLEDAK Çalışmaları, Akreditasyon eğitimleri Prof. Dr. Aysel Aziz
16:30-17:oo Prof. Dr. Asaf Varol Gelecek yıl İLDEK Toplantısı yerinin belirlenmesi
CIDA Sempozyumunun 2020’de yapılacağı üniversitenin belirlenmesi
17:00-17.30 Sonuç Bildirgesinin okunması ve onaylanması

İLDEK-CIDA SEMPOZYUMU İZMİR’DE

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) 4-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından organize edilmişti ve o toplantıda İLDEK tarafından bir sempozyumun düzenlemesi de konuşulmuştu.

 

İletişim fakülteleri dekanlarının katılımıyla 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilen 26. İletişim Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısının 4. Maddesinde aşağıdaki karar alınmıştı (http://ildek.org/bildirgeler/) .

 

“İlki 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan uluslararası bir sempozyumun 2019 yılından itibaren iki yılda bir düzenli olarak yapılmasına, bu konuda yetkinin İLDEK Yürütme Kuruluna verilmesine,”

 

Bu karar sonrasında İLDEK her iki yılda bir sempozyum düzenlemek için gerekli organizasyonları başlatmıştı. Nitekim 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi dönemin İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç, başarılı bir sempozyum organize etmişti (http://cida.mersin.edu.tr/) .

 

Derken aradan 2 yıl geçti ve bu defa da bu organizasyona İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu talipli oldu ve 26-28 Ekim 2020 tarihleri arasında bu sempozyumu gerçekleştirilecek (https://cida2020.ieu.edu.tr/ ) .

 

Maalesef COVID-19 pandemisi nedeniyle İzmir’de yüz yüze buluşmamız mümkün olamayacak. Bu nedenle de sempozyum tamamen çevrimiçi gerçekleştirilecek. Yapacak bir şey yok, mecburiyetten böyle bir yolu benimsemek zorundayız.

 

Bu sempozyum serisi İLAD’ın da (İletişim Araştırma Derneği) destekleri ile daha da güçlendi. İleriki yıllarda başka ülkelerdeki bazı İletişim Fakültelerini de konsorsiyum üyesi yaparak, sempozyumu diğer ülkelere taşımak istiyoruz. Bu geçişi sağlamak için de web sayfamızı (www.ildek.org) İngilizce olarak da hazırladık.

 

Mademki CIDA sempozyumunun çıkış kaynağı İLDEK Konseyi oldu, bu iki etkinliği birbirinden koparmamalıyız ve CIDA sempozyumları İLDEK Dekanlar Konseyinde alınacak kararlar doğrultusunda her iki yılda bir nerede yapılmasına karar verilmesi sürdürülmelidir. Bu davranış kurumsallığa gidişin göstergesi olacaktır.

 

Bu yıl İLDEK Dekanlar Toplantısı Nisan 2020 ayında Pamukkale Üniversitesinde yapılacaktı. Pamukkale Üniversitesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halil Savaş büyük bir heyecanla dekanları Denizli’de toplamayı organize ederken, maalesef pandemi bu toplantının gerçekleşmesini de engelledi.

 

2020 Bahar yarıyılından itibaren eğitim sistemlerinde büyük değişikliğe gidildi. Birçok iletişim fakültemiz bu tür eğitime hazırlıksız yakalandı. Eminim ki dekanlar toplantısına uzaktan eğitim-öğretimin gidişatı, gündem maddelerinin önemli bir konusunu işgal edecek.

 

Diğer önemli bir gelişme de Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) Üniversiteleri akredite edebilmek için yoğun çalışmaları yürütmesidir. Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve ekibi pandeminin olumsuzluğunu bertaraf ederek, toplantıların aksaksız yürütülmesini sağladı ve sağlıyor. Bu sürece iletişim fakülteleri de girmek zorundadır. İletişim fakültelerinin önemli bir avantajı bulunuyor. Bu da iletişim fakültelerinin akreditasyonu için İLEDAK’ın kurulmuş olmasıdır.

 

Üç yıl İLDEK Konseyi Başkanlığı yapan değerli hocamız Prof. Dr. Aysel Aziz ve ekibinin İLEDAK’ı oluşturma çabalarını çok yakinen biliyorum. Hata İLDEK olarak YÖK’te bu toplantılara İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu olarak katılmıştık. İLDEK’in en büyük başarılarından birisi de İLEDAK’ı oluşturması ve bazı iletişim fakültelerinin akredite edilmesidir.

 

Bu yıl çevrimiçi yapılacak dekanlar toplantısının sabah oturumu genel iletişim konularına ve öğle sonu ise akredite konularına ayrılacak… Bu eğitimler çevrimiçi yapılarak, dekanlarımızın akreditasyon konusunda bilgilendirmeleri sağlanacak. Akreditasyon oturumu Prof. Dr. Aysel Aziz hocamız tarafından yönetilecek.

 

İLDEK Konseyinin 2020 yılının Yürütme Kurulunda Prof. Dr. Ahmet Ayhan (Akdeniz Üniversitesi), Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi), Prof. Dr. Nazım Elmas (Giresun Üniversitesi), Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Prof. Dr. Halil Savaş (Pamukkale Üniversitesi) ve bendeniz, gündem maddelerini belirlemek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İletişim Fakülteleri Dekanlarından görüş isteyerek, gündem maddelerini kesinleştireceğiz.

 

Sonuç olarak, İLDEK emin adımlarla taahhütlerini yerine getirmektedir. İkinci sempozyumunu da yakında COVID-19 pandemisinin olumsuz etkisine boyun eğmeyerek gerçekleştirecek. İLDEK Konseyi toplantısında, iki yıl sonra yani 2022 de CIDA Sempozyumunu kimlerin düzenlemeye talip olacağını da merakla bekliyorum. Sizin de dikkatinizi çekti mi acaba, ilk iki CIDA sempozyumunu bayan dekanlarımız sahiplendi. Bakalım üçüncüsü de böyle mi devam edecek, göreceğiz…

 

İletişim Fakülteleri Bölüm Adlarının Güncellenmesi

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

2019 yılının ilk aylarında YÖK’te bölüm adlarının güncellenmesi amacıyla bir dizi toplantılar yapıldı. Kurulan komisyonlar birkaç kez bir araya gelerek, mevcut bölümlerdeki isim kargaşalarını giderecek çözümler üretmeye çalıştılar. Bu komisyonlardan Bilişim alanı (06 kodu) komisyonunda ben de görev almıştım. Dolayısıyla süreci yakından takip etme imkânı bulmuştum.

İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) olarak da bölüm adları üzerine bir çalışma yaptık. Önce tüm dekanlara eposta göndererek YÖK’ün yapmış olduğu bölüm adları konusundaki görüşlerini istedik. Bazı dekanlar görüşlerini İLDEK’e sundular. Zaten İletişim Fakülteleri kendi görüşlerini de YÖK’e ayrıca ilettiler.

Bölüm ve program kargaşasının en fazla olduğu alanlardan birisi iletişim fakülteleridir. 2000-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu dekanlığını yaptım. Ayrıca 2000 yılından beri bu fakültelerin dekanlarının oluşturduğu İLDEK Konseyi içerisinde daimi üye olarak yer almaktayım. Dolayısıyla iletişim fakültelerinin problemlerini de yakından bilmekteyim.

ISCED (International Standard Classification of Education), dünyada eğitimin standart sınıflandırılması gayesiyle yapılmış bir çalışmadır. Amaç, dünyada bölüm ve program adlarında bir standardizasyon oluşturmaktır.

ISCED-F 2013 sınıflamasına göre “02 Sanat ve İnsani Bilimler” altında, “Geniş Alan” olarak “Sanat ve İnsani Bilimler”, “Dar Alan” olarak “Sanat Alanı” ve ayrıntılı alan olarak da “Görüntü Sanatları ve Multimedya Tasarımı” yer almaktadır. YÖK’ün teklifine göre Basım Teknolojileri, Dijital Oyun Tasarımı, Animasyon, Film Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğrafçılık, Radyo-Televizyon ve Sinema, Sinema ve Dijital Medya, Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi programlarının bazılarının “Görüntü Sanatları ve Mutimedya Tasarımı” içerisinde yer alması uygun görülmemektedir. Şöyle ki, Film Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğrafçılık, Radyo-Televizyon ve Sinema, Sinema ve Dijital Medya programları önceden iletişim fakülteleri içerisinde yer almaktaydı. İLDEK olarak itirazımız, “Film Tasarımı ve Yönetiminin” “Sinema” programının altına alınmasıdır. Çünkü var olan kodlar içinde yer almayan “Sinema” lisans programı oluşturulmalıdır. Lisans program adları “Film Tasarım ve Yönetmenliği”, “Film Tasarım ve Yazarlık”, ve “Film Tasarımı” olan bu üç ayrı bölüm aslında aynı tür bir arka plana teorik çerçeveye sahip olduğu için  “Sinema” lisans programı adı altında birleştirilmelidir.

Keza “Fotoğrafçılık” programının “Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü” içerisinde ders olarak verilmesi gerekir. Sebebi ise bu alan temel bir ders niteliğindedir ve dört yıllık bir eğitimin içeriğini dolduramayacağıdır.

Radyo-Televizyon ve Sinema ISCED-F 2013 uyarınca radyo-televizyon haberciliği ve yayıncılığı ağırlıklı olanların 03 tablosundaki İletişim programlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. “Radyo Televizyon” ve “Sinema”  ayrılarak bölümlendirilmelidir. Radyo ve Televizyon programlarının pek çoğu habercilik, yayıncılık ve sosyal bilimler ağırlıklıdır. Sanat alanına uygun değildir. ISCED sınıflamasında öngörülen hedefe uymamaktadır.

“Sinema” ve “Dijital Medya Sinema”, gelişen teknolojileri de kapsayan bir alan olduğu için bir üst başlık olarak dijital medyayı zaten kapsamaktadır.

“Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi” de “Radyo Televizyon ve Sinema Bölümler”i içerisinde ders niteliğindedir.

ISCED-F 2013 Sınıflaması (03 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon) altında “Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri” Dar Alanı içerisinde       Sosyoloji ve Kültürel Çalışmalar” ayrıntılı alan altında yer alan aşağıdaki programlarda da sıkıntılar bulunmaktadır. Şöyle ki,

“Kültür ve İletişim Bilimleri” bu programlar 0300 Tanımlanmamış Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon alanına ya da 0388 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyonla İlgili Disiplinlerarası Programlar ve Dereceler alanına taşınmalıdır. Adı “İletişim Bilimleri” olmalıdır. Bu programların kapsam olarak Medya ve İletişim programlarından bir farkı bulunmamaktadır. Müfredat, teorik yaklaşım, uygulama alanları ve mesleki vaatleri birebir örtüşmektedir.

İletişim Bilimleri isim olarak “İletişim Bilimleri” adı altında birleşebilir. Ayrıca, bu programlar 0300 Tanımlanmamış Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon alanına ya da 0388 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyonla İlgili Disiplinlerarası Programlar ve Dereceler alanına taşınmalıdır. Bu programların kapsam olarak Medya ve İletişim programlarından bir farkı yoktur. Müfredat, teorik yaklaşım, uygulama alanları ve mesleki vaatleri birebir örtüşmektedir.

ISCED’de 0314 altında “İletişim” alanı yoktur; Kültürel Çalışmalar alanı sayılmaktadır. İletişim Çalışmaları ile Kültürel Çalışmalar örtüşmekle birlikte aynı alan değildir.

Yeni Medya ve İletişim, bu programlar 0300 Tanımlanmamış Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon alanına ya da 0388 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyonla İlgili Disiplinlerarası Programlar ve Dereceler alanına taşınmalıdır. Bu programların müfredatı sadece habercilik/gazetecilik üzerine değildir. Televizyon, radyo, internet, sosyal medya, basın için sadece haber değil, her türlü içerik üretiminin öğretimi söz konusudur. Teorik çerçeve olarak da “Medya Çalışmaları” (Media Studies) sadece habercilik ile tarif edilememesi gereken, disiplinlerarası bir alandır. Bu alanlar tek bir isim altında birleştirilecekse “Medya ve İletişim” olmalıdır. “Yeni Medya” 1980’lerden bu yana her yeni teknolojik evrimde kullanılmıştır. Medya zaten sürekli yenilenmektedir.

Reklamcılık, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” ve “Reklamcılık ve Halkla İlişkiler” bölümlerinin mevcut adlarıyla korunup 0414’de kalması ya da disiplinlerarası niteliği nedeniyle 0410 ya da 0419’a alınması önerilmektedir.

ISCED-F 2013 uyarınca halkla ilişkiler ve reklamcılık alanları 0414 altında toplanmaktadır; ancak rehberde bu iki alanın birlikte verilemeyeceğine ilişkin bir ibare yoktur. Yine ISCED-F 2013 rehberinde birbiriyle yakınsayan başka alanların hem birlikte hem de ayrı ayrı verildiği örnekler mevcuttur (Örn: 0412 altında “Bankacılık ve Finans”, “Bankacılık, Finans ve Sigortacılık”, “Sigortacılık” programlarının birlikte bulunması).

Öte yandan, 03 Kod’lu Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon Geniş Alan altında “İletişim”e ayrıntılı alan olarak yer verilmesi halinde, tüm bu başlıklar ayrıntılı alan programları olarak yer alabilir. “Halkla İlişkiler” ve “Reklamcılık” programları, bütünleşik bakış açısını benimseyen bölümler için bir arada kalmalıdır. Bu, her iki disiplinin temellerine hâkim olan mezunlar yetiştirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu ve buna benzer başlıklardaki bölümlerin reklamcılık altında toplanması, kapsama dâhil edilmek istenen ‘halkla ilişkiler’ disiplinini dışarıda bırakmaktadır. Ayrıca, günümüzde mesleki anlamda her iki alanın birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak benimsenmiştir. Her iki alanın çalışanlarının birbirlerinin dilinden anlayarak karşılıklı işbirliği içinde çalışmaları sektörün gerektirdiği becerilerdendir. Öğrencilerin, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının asgaride temellerine eş derecede hâkim olması gerekir; bu alanların alt kırılımlarına (metin yazarlığı, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim, siyasal iletişim vb.) ilgi duyan öğrenciler ise seçmeli derslerle uzmanlaşma yoğunluklarını kendileri belirleyebilir. Eğitim alanındaki ve sektördeki yeni eğilimler göz önünde bulundurulduğunda, sadece halkla ilişkiler ya da reklamcılık alanına ilişkin dar uzmanlaşmalar uygun değildir.

Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler bölümü tek başına 4 yıllık bir eğitim dolduramaz; içerisinde reklamcılık ile ilgili derslerin de olması gerekir. Bu program sınıflaması 1960’larda yapılan bir sınıflamadır. Günümüzde Reklamcılıkla birlikte olması daha uygundur.

Görüldüğü üzere iletişim fakülteleri bölüm ve programları hakkında YÖK’teki komisyon tarafından belirlenen ölçütler ile İletişim Fakülteleri Dekanlarından görüş gönderenlerin ve de İLDEK Konseyinin görüşleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. En büyük tepki, önceden İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alan bölüm ve programların yeni planlamada diğer alanlara kaydırılmış olmasıdır. Bu durum İLDEK Konseyi tarafından uygun görülmemiş ve yukarıda belirtilen hususlar, İLDEK Konseyi görüşü olarak YÖK’e iletilmiştir.

YÖK, daha geniş tabanlı bir komisyon kurmaları ve farklı İletişim fakülte elemanlarını çağırarak bu problemlere nihai bir çözüm bulmalıdır.