27. İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI (İLDEK)

18-19 NİSAN 2019

Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi, TİREBOLU/GİRESUN

TOPLANTI PROGRAMI

 1. GÜN: 18 Nisan 2019 (Perşembe)

Yer: TİREBOLU: Tirebolu İletişim Fakültesi Prof. Dr. Taner Karahasanoğlu Salonu

09.30-10.00 Kayıt

 

10.00-10.45 – Açılış, Saygı duruşu-İstiklal Marşı,     

 • Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı (Prof. Dr. Nazım Elmas)
 • İLDEK Konsey Başkanlı (Prof. Dr. Aysel Aziz)
 • Giresun Üniversitesi Rektörü (Prof. Dr. Cevdet Coşkun)
 • Davet gönderilen misafirlerin konuşmaları

10.45-11.00: Bilgilendirme Konuşmaları

İLDEK’in kısa tarihçesi (Prof. Dr. Asaf Varol)

11.00-11.15 Çay- Kahve molası

11.15-12.30 Fındık fabrikasının gezilmesi

12.30-14.00 Öğle yemeği arası

14.00-15.30 

 1. Oturum
 • İLDEK toplantısında alınan kararlar ve yapılanlar
 • İletişim Eğitimi Akreditasyon Çalışmaları (Çalıştaylar, kongre, akredite edilen programlar vb.)
 • İletişim Eğitiminde temel eğitim dersleri ve İÇEP (İletişim Eğitimi Çekirdek Programı)’ın oluşturulması
 • İletişim Fakültelerine/İletişim Bilimleri Fakültelerine Yerleştirme Puan Türü

15.30-15.45 Çay-kahve molası

15.45-17.30

 1. Oturum
 • İletişim mezunlarının MEB ortaöğretim kurumlarında ders verebilmesi
 • İletişim Uzmanlığı kadrolarının tahsis edilmesi
 • Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin İletişim Akademisyenleri aleyhine olan maddeleri

18.45.00 İletişim Fakültesinin gezilmesi

19.15 Akşam Yemeği

 

 1. GÜN: 19 Nisan 2019 (Cuma)

09.30-10.45

 1. Oturum
 • İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema) YÖK 100/2000 Doktora bursu Öncelikli alanların görüşülmesi
 • Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi
 • İletişim fakültelerinde “Dilbilim ve Dil Eğitimi”

 

10.45-11.00 Çay-kahve molası

11.00-12.00

 1. Oturum

YÖKAK Faaliyetleri: Prof. Dr. Muzaffer Elmas (YÖKAK Başkanı)

12.00-14.00: Cuma, Öğle Yemeği

14.00-16.30 İLAD İletişim Programları Akreditasyon Kurum içi Bilgilendirme Çalıştayı ve katılım sertifikalarının dağıtılması

16.30-16.45 Çay-Kahve molası

16.45-17.30

 • İLDEK / İLAD Sempozyumunu yapacak üniversitenin/iletişim fakültesinin ve etkinlik tarihinin belirlenmesi
 • İLDEK toplantısı ev sahibi iletişim fakültesinin seçilmesi
 • Toplantı kararlarının onaylanması

19.00 Akşam Yemeği

 1. GÜN: 20 Nisan 2019 (Cumartesi)

10.00 : (Sosyal Program) Tirebolu’dan Hareket

(Yer ve saat, hava durumuna bağlı olarak belirlenecektir)

 • Kümbet Yayla Gezisi

ya da

 • Giresun Kalesi ve Ada Turu

 

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İldek Konseyi Tirebolu’nda Toplanıyor

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

İletişim Fakülteleri Dekanları, 2000 yılından beri aralıksız olarak her yıl toplanıyor. İlk dönemlerde yılda 2-3 kez toplandığı oluyordu. Son yıllarda her yıl bir İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde sürdürülen bu etkinlik, 18-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesinde gerçekleştirilecek.

Gururluyum, çünkü bu yıl 27. İletişim Fakültesi Dekanları Konsey toplantısını gerçekleştireceğiz. Fırat Üniversitesi adına mutluyum, çünkü bu etkinliğin başından beri (Amerika’da bulunmam sebebiyle 2005 yılı hariç) her etkinlikte bizzat yer aldım, İletişim Eğitiminin Türkiye’de seyrinin canlı şahidi oldum ve bütün toplantılarda etkin görevler aldım. İletişim Fakülteleri Dekanlarının tümüne müteşekkirim, çünkü beni 2006 yılında kurulan İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları) Konseyine daimi üye seçerek, bana ve dolayısıyla Üniversiteme önemli bir görevi layık gördüler.

Dile kolay, tam 19 yıldır İLDEK aralıksız etkinliklerini sürdürmeyi başaran bir konsey kimliğine sahiptir. Türkiye’deki, KKTC’deki iletişim fakülteleri ile Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, bu konsey içerisinde yer alıyor. Fakülteler sorunlarını konseyin gündemine getirerek, konunun bütün iletişim fakülteleri tarafından ele alınmasını sağlıyorlar. Öneri niteliğinde alınan kararlar, İLDEK Konseyi tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmekte ve takibi yapılmaktadır.

Bugüne kadar İLDEK konseyi tarafından başarılan önemli gelişmeler yaşanmıştır. En yeni bir gelişme, İLDEK Konseyi; İLAD’ın (İletişim Araştırmaları Derneği) çatısı altında İLEDAK’ın kurulmasını sağlayarak, Türkiye’de iletişim fakültelerinin akreditasyon işlemlerini yapmaktadır.

2018’de İLDEK ve İLAD birlikte, “Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumunu” 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Mersin’de gerçekleştirdi. Bu sempozyuma sunulan bir kısım bildirilerin dijital dönüşüm ile ilgili olması, ayrıcalıklı bir durum olarak ortaya çıkmıştır.

İLDEK Konsey çalışmalarının başından beri içerisinde olmam, tüm bilgi ve belgelerin tarafımdan muhafaza edilmesi ve bunların bir kısmını http://www.ildek.org web adresimizde herkesin kullanıma açmış olmamız, önemli bir farkındalıktır. Bu web sayfası sayesinde İLDEK Konseyinin hafızasının canlı tutulmasını sağladık.

Bu web sayfasında her toplantıya ait sonuç bildirgeleri, gündem maddeleri, alınan kararlar, toplantıya ait resimler, İLDEK Yürütme Kurulunun yıllar itibariyle kimlerden oluştuğu ve diğer birçok bilgi ve belge sunulmaktadır. İnanmayacaksınız ama benim iletişim ile ilgili 1998 yılından beri yazdığım köşe yazılarımın sayısı 91 adet olmuş. Düşünebiliyor musunuz, 91 köşe yazısı ile adeta iletişim alanında bir hafıza oluşturabilmişim. Bunun haricinde iletişim toplantıları ve Fırat Televizyonu ile ilgili toplam 5 kitap yayınlamışım. Geriye dönüp baktığımda, ne denli büyük bir emek sarf ettiğimi, her sağduyulu insan takdir edecektir diye düşünüyorum.

2019 yılında görüşülecek konular arasında iletişim fakültelerindeki eğitimin akreditasyon işlemleri, İletişim Eğitimi Çekirdek Programının belirlenmesi, Akademik Teşvik Ödeneği yönetmeliğinde yer alan ve iletişim fakülteleri öğretim elemanlarının mağduriyetlerine sebep olan maddelerin görüşülmesi, YÖK 100/2000 doktora bursu, Yükseköğretimde dijital dönüşüm vb. ilginç konular ele alınacaktır.

Bu yıl İLDEK Konsey toplantısına rekor bir katılım bekliyoruz. Toplantıda alınacak kararları, toplantı sonrasında köşemde sizlerle paylaşacağım.

İletişim Fakültesi Dekanları, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanlığı Ev Sahipliğinde Toplanıyor!

2000 yılından beri İletişim Fakültesi Dekanları her yıl en az bir kez olmak üzere farklı bir İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde bir araya gelerek, iletişim eğitiminin sorunlarını tartışmakta, tavsiye niteliğinde aldıkları kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmektedir.

2019 yılında görüşülecek konular arasında iletişim fakültelerindeki eğitimin akreditasyon işlemleri, İletişim Eğitimi Çekirdek Programının belirlenmesi, Akademik Teşvik Ödeneği yönetmeliğinde yer alan ve iletişim fakülteleri elemanlarının mağduriyetlerine sebep olan maddelerin görüşülmesi, YÖK 100/2000 doktora bursu, Yükseköğretimde dijital dönüşüm vb. ilginç konular ele alınacaktır.

Dekanlar toplantısına Türkiye, KKTC ve Kırgızistan’daki İletişim Fakültelerinin katılımını bekliyoruz.

İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu

İletişim Eğitimi, İLDEK, İLAD ve İLEDAK

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Türkiye’de İletişim Fakültelerinin sayıları her yıl artmaktadır. Bu artışlar yapılırken ülkenin iletişim fakülteleri mezunlarına olan ihtiyacına bakılmamaktadır. İletişim fakülte sayılarının artırılması, Rektörlerin kendi üniversitelerinde öğrenci sayılarını yükseltme ve siyasilerin kendi özlüklerine pozitif bir başarı ekleme heveslerinin sonucudur.

Tartışılan bir konu, iletişim fakültelerinde eğitim ve öğretimin nasıl olacağıdır. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi (İLDEK) ile İletişim Araştırmalar Derneğinin (İLAD) birlikte yapmış oldukları çalışmaların sonucu, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) kurulmuştur. İLEDAK, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) bünyesinde yer alarak iletişim fakültelerini akredite yetkisini haizdir. İlk akredite edilen Üniversite ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesidir.

İletişim Çekirdek (Core) Eğitimi için önerilen dersler hakkında farklı bir perspektiften görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İletişim Fakülteleri öğrencilerinde analitik düşünme becerilerine nasip olmak durumundadır.  Bu yüzden İLDEK olarak ÖSYS Yerleştirmelerinde iletişim fakültelerine eşit ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci alınmasının mücadelesini veriyoruz. Ancak, şu anda sözel puan türü ile öğrenci gelmektedir ki bu durum İLDEK’i rahatsız etmektedir.

Öğrencilere analitik düşünme becerilerinin kazandırılacağı alanların başında Matematik, diğer fen bilgisi ve bilişim alanları gelir. Bu nedenle bu alanları ilgilendiren en az iki dersin temel müfredatta yer alması düşülmelidir. Bu nedenle İletişim Eğitimi Temel Dersleri içerisinde bana göre mutlaka istatistik konularının ağırlıklı işlendiği bir matematik dersi bulunmalıdır. Bu dersin adı doğrudan “Temel İstatistik” olabilir.

“Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” dersi, önerilen temel dersler içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle ayrıca bir “Temel İstatistik” dersine gerek olmayacağı iddiasında bulunanlar olabilir. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü yurt dışında “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” dersi genelde yüksek lisans seviyesinde açılır. Bizdeki sosyal, fen ve sağlık bilimleri enstitülerine ait programlarda da “Bilimsel Araştırma Yöntemleri” dersi yer alır. Örneğin Fırat Üniversitesinde bu ders lisansüstü programları içerisinde alınması zorunlu bir olarak okutulmaktadır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinde işlenen içerikte istatistik konuları yer almakla birlikte, istatistiğin ötesinde de birçok farklı konu ele alınmaktadır. Benim önerim, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri” dersi ya son sınıf içerisinde seçmeli dersler arasına konulmalı ya da doğrudan lisansüstü programların içerisinde açılmalıdır.

Artık teknolojik gelişmelerden İletişim Fakültesi mezunlarının bihaber olması beklenemez. İletişim Fakültelerinin tüm bölümlerinin öğrencileri, temel bilişim teknolojilerini bilmek zorundadır. Düşünün ki Whatsapp hatları, Youtube üzerinden anında yayınların yapılması, Facebook üzerinden canlı sürdürülen yayınlar, cep telefonları üzerindeki uygulamalarla basit video kurgularının yapabilmesi, Hangouts üzerinden çoklu görüşmelerin canlı yapılabilmesi ve burada sayabileceğim en az onlarca değişik yeni medya araçları, iletişim eğitiminin bir parçası olmuştur. Bu tür konuların işleneceği “İletişim Eğitiminde Temel Bilişim Teknolojileri” veya buna benzer bir isim altında mutlaka 3 kredilik bir dersin iletişim eğitimi temel alanları içerisinde yer alması gerektiği kanısındayım.

Amerika Birleşik Devletlerinde İletişim Eğitimi farklı bir gidişat göstermektedir. Temel Müfredatta genelde 9 bileşen alanları (Component areas) oluşturulmuştur. İletişim fakültesinde eğitim görecek bir öğrenci, bu 9 temel bileşen alanından belirli kredilerde dersler almak zorundadır. Her temel alanı içerisinde ne tür derslerin alınabileceği belirlenmiştir. Örneğin:

1. Bileşen Alanı I: İletişim

İletişim becerileri alanı (Communications) olup 6 krediyi sağlayacak iki dersin seçilmesi gerekmektedir. Bu kısımda alınan dersler Kompozisyon I ve Kompozisyon II adları altında verilmektedir. Kompozisyon I içeriğinde yazı yazmanın gelişimine vurgu yapan İngilizce diksiyon, cümle yapısı ve retorikte temel çalışma konuları işlenmektedir. Kompozisyon II içeriğinde ise İngilizce yazma becerilerinin devam ettirildiği ve daha karmaşık yöntemlerin ele alındığı bir içerik izlenmektedir. Öğrencileri, akademik makaleler ve araştırma makaleleri yazmaya hazırlayan bir derstir.

2. Bileşen Alanı II: Matematik:

Bu kısımda seçilmesi önerilen 3 kredilik bir matematik dersi, genelde “Temel İstatistik” dersi olmaktadır. Bu ders öğrencilere toplumdaki istatistiklerin rolünü tanıtmak için tasarlanmış temel istatistiklerle ilgili bir anket dersidir. Kapsam, grafiksel tanımlayıcı yöntemleri, merkezi eğilim ve varyasyon ölçütlerini, istatistiksel çıkarımın temel kavramlarını, tahmin ediciler kavramı, güven aralıkları ve hipotez testlerine ait konuları içerir.

3. Bileşen Alanı III: Yaşam ve Fiziksel Bilim
Bu bileşen alanı içerisinde 8 kredilik ders seçilmesi gerekir. İlginç olan bu derslerin Bilimin Temeli; Biyoloji; Kimya; Jeoloji; Fizik vb. alanları kapsamış olmasıdır.

4. Bileşen Alanı IV: Dil, Felsefe ve Kültür

Öğrenciler 3 kredilik bir dersi zorunlu olarak bu bölümden seçmek durumundadır. Burada yer alan derslerin her biri farklı kültürlere ait olabilmektedir. Örneğin, Dünya Müzik Kültürü; Elektronik Kültürün Analizi; 1500 Yılına kadarki Dünya Tarihi; Felsefeye Giriş; Çağdaş Ahlaki Konular;  İşaret Dili; Etnik Çalışmalara Giriş; Dünya Coğrafyası ve orta derecede Arapça, İspanyolca, Fransızca, Almanca vb. dersler listede yer almaktadır.
5. Bileşen V: Yaratıcı Sanatlar

Bu bölümden de 3 kredilik bir dersi öğrenci seçmek durumundadır. Dersler arasında Görsel Sanatlara Giriş; Sanat Olarak Dans; Yaratıcı Sanatlar Semineri; Film Değerlendirilmesi; Müzik Değerlendirilmesi; Çiçek Tasarımı; Çağdaş Sanatları Keşfetme vb. dersler bulunmaktadır.
6. Bileşen Alanı VI: ABD Tarihi

Amerikan tarihi ile ilgili sunulan 2 ders (6 kredi) alınmaktadır.

7. Bileşen Alanı VII: Siyaset Bilimi / Devlet

Bu bölümden 2 ders olmak üzere toplam 6 kredilik ders seçilmektedir. Bu dersler Amerikan Devleti ve Eyalet Yönetimi türü dersler olmaktadır.

8. Bileşen Alanı VIII: Sosyal ve Davranış Bilimleri

Bu bölümde listelenen dersler içerisinden de sadece 3 kredilik bir ders seçilmektedir. Dersler arasında, Hayvanlar ve Toplum; Öğrenme Üzerinde Çok Kültürlülüğün Etkileri; Kişiler Arası İletişim; Ceza Adalet Sistemine Giriş; Makro ve Mikro Ekonominin İlkeleri; İnsan, Mekân ve Çevre; Çok Kültürlü Sağlık Sorunları; Kritik Düşünme; Psikolojiye Giriş; Sosyolojinin İlkeleri; Sosyal Problemler vb. dersler yer almaktadır.

9. Bileşen Alanı IX: Bileşen Alanı Seçeneği

Bu kısımda listelenen derslerden 4 krediyi tamamlamak gerekmektedir. Şayet 3 kredilik bir ders alınıyorsa, bunun yanında 1 kredilik bir ders daha almak gerekmektedir. Bu bölümde yer alan dersler ise, İş Projelerinin Tasarımı ve Sunumu; Topluluk Önünde Konuşma; İş ve Meslekler için İletişim; Ses Üretimi ve Performansı; Medya Okuryazarlığı, Ömür Boyu Sağlık ve Zindelik; Sosyal Problemlerin Ekonomisi; Dijital Çağda Araştırma ya da sadece 4 kredilik bir Matematik dersi alınmaktadır.

Görüldüğü gibi ABD’de genelde temel derslerin kredi toplamı 42 olmaktadır. Diğer dersler farklı birimlerden aldırılmaktadır. Farklı birimlerden aldırılan derslerin önemli bir bölümü Bilişim Teknolojileri alanlarındandır. Zaten öğrenci kendisi de bu tür dersler almak istemektedir.

İletişim Araştırmalar Derneği (İLAD) bünyesinde oluşturulan İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK), İletişim Fakültelerinde ortak temel dersleri belirlerken, temel dersler arasında “Temel İstatistik” ve “İletişim Eğitiminde Temel Bilişim Teknolojileri” derslerini göz önünde bulundurması gerektiği düşüncesindeyim.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ