İletişim Fakültelerinin Puan Mücadelesi

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Haziran ayı, üniversite öğrencileri için sınavların yoğun yapıldığı bir aydır. Öğrenciler bu ay içerisinde 5 ayrı kategoride sınava girmektedir. Lisans yerleştirme sınavı adı altında yapılan bu sınavların adı aşağıda verilmiştir:

LYS-1: Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik), LYS-2: Lisans yerleştirme Sınavı-2 (Fen-Bilimleri), LYS-3: Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya), LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-5: Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil). 2016 yılında bu sınavlar 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerinde yapılmaktadır.

İletişim Fakültelerine hangi puan türü ile öğrenci alınması gerektiği, İletişim Fakültesi Dekanı olarak göreve başladığım 2000 yılından beri tartışılan bir konudur. Yurtdışına gideceğimden ötürü, 2004 yılında İletişim Fakültesi Dekanlığı görevinden ayrılmıştım. Ancak, iletişim fakülteleri dekanları ile birlikteliğimiz hala etkin bir biçimde sürmektedir. Çünkü İletişim Fakülteleri Dekanlarının kendi aralarında İLDEK adıyla oluşturdukları Yürütme Kurulunun daimi üyesiyim. Dolayısıyla bu alandaki tüm gelişmeleri yakından biliyorum.

İletişim Fakültelerini tercih eden öğrencilerin analitik düşünce becerisine sahip olması, bu alandaki teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle arzu edilen bir durumdur. Artık 1950-60lı yıllardaki iletişimciler ile günümüz iletişimcileri arasında, bu alandan mezun olanlardan beklenen özellikler çok farklılaşmıştır. Görsel iletişim alanı hızla gelişmektedir. Çünkü bu alandaki teknolojiler öyle hızlı değişiyor ki, artık cep telefonu ile canlı yayın kolaylıkla yapılabilmektedir. Örneğin, Facebook üzerinden bir etkinlik anında canlı yayınlanabilmekte, o canlı yayına bağlanan herkes o etkinliği izleyebilmektedir.

İletişim Fakülteleri mezunlarının hangi puan türü ile öğrenci alması gerektiği konusu nedense iletişim fakülteleri dekanlarına sorulmuyor. Çünkü sorulmuş olsaydı, iletişim fakülteleri dekanlarını temsil eden İLDEK’in bu konudan haberi olurdu.

İLDEK her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanıyor ve iletişim fakültelerinin sorunlarını tartışıyor. 5 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde toplandık. Gündem maddelerinden birisi de hangi puan türü ile iletişim fakültelerine öğrenci alınmasının uygun olacağı konusu idi. Toplantıya katılan dekan ya da temsilcilerinin tümü oybirliği ile TM-3 puan türü ile öğrenci alınmasının uygun olacağı konusunda öneri niteliğinde karar aldılar. İLDEK toplantılarının sonuç bildirgeleri basında yer alıyor ve İLDEK’in web sayfasında da yayımlanıyor. Ayrıca bu toplantıların sonuçları mutlaka ilgili kuruluş ve kurumlara gönderiliyor. Bu kurum ve kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı, Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı, TRT, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’dür.

Hangi bölümlerin hangi puan türü ile öğrenci alacağına Yükseköğretim Kurulu karar veriyor. Komisyonlar kuruluyor ve komisyonların aldığı kararlar doğrultusunda puan türleri değiştiriliyor. İletişim fakülteleri, 2016 yılı öncesinde TS-1 puan türü ile öğrenci alıyordu. TS-1 ne demektir? YGS ve LYS (LYS-3+LYS-4) sınavlarında hangi alandan soruların geldiğini aşağıdaki tablodan görebiliriz.

 

YGS LYS (LYS-3+LYS-4)
Puan türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya-1 Tarih Coğrafya-2 Felsefe grubu (Din Kül. Ve Ahlak Bil)
TS-1 13 12 10 5 15 8 15 7 15
TS-2 18 11 6 5 25 5 15 5 10

 

Analitik düşünce beceri fazla olan öğrenciden kastımız matematik sorularının daha fazla sorulduğu puan türüdür. İletişim fakülteleri TS-1 puan türü ile öğrenci alırken, derslerdeki başarıları zaten arzu edilenin çok altındaydı. İLDEK olarak başarıyı artırmak için bizler TM-3 puan türü üzerinde ısrar ediyorduk. YÖK ise 2016 yılında aksine TS-2 puan türüne geçerek, temel matematik alanının soru sayısını daha da düşürdüğü bir tablo sundu. Bu tasarrufun sonucu, iletişim fakültesine analitik düşünce becerileri daha düşük öğrenci gurubunun tercih edeceği şeklinde yorumlanabilir. Peki, İLDEK neden TM-3 puan türünde ısrar ediyor? Bunu anlamak için de aşağıdaki tabloya bakmak gerekiyor.

 

YGS LYS (LYS-3+LYS-4)
Puan türü Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Matematik Geometri Türk Dili ve Edebiyatı Coğrafya-1
TM-3 15 10 10 5 18 5 28 9

 

TM-3 puan türü için soruların geldikleri alanlar göz önünde bulundurulursa, bu guruba giren öğrencilerin analitik düşünce becerilerinin daha fazla olduğu öğrencileri kapsadığı anlaşılır. İletişim fakültelerini tercih eden öğrencilerin, bu beceriye sahip olmaları gerekir ki teknolojik gelişmelere adaptasyonları kolay olabilsin.

Acaba neden iletişim fakültelerine özellikle analitik düşünme becerileri zayıf olan öğrencilere hitap eden puan türü ile öğrenci alınmasında ısrar ediliyor diye sorularsa, benim kafamdaki cevaplar şunlardır.

1. Liselerde TS (Türkçe-Sosyal) sözel ağırlıklı derslerin yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Liselerde 9. Sınıfların alan seçerken TS bölümünü tercih etmeleri halinde, bu öğrenciler çok az matematik dersi alırlar. Hatta bazı okullarda hiç matematik dersi okumayabilirler. Bu bölümler, TM’lerle (Türkçe-Matematik) eşit sayıda Türkçe dersi almaktadır. Aynı zamanda daha fazla sayıda sosyal derslerle muhatap olurlar. Bu bölümdeki öğrenciler fizik, kimya, biyoloji, geometri tür dersler almazlar. Liselerin bu bölümlerinden mezun öğrencilerin üniversitelerde seçebilecekleri en önemli fakülte, iletişim fakülteleridir. Bu puan türü (TS) ile öğrenci alan bölümler ÖSYS kılavuzundan kaldırılırsa, liselerin TS bölümlerden mezun öğrencilerin tercih edebilecekleri üniversite programlarının az olacağı kaygısı yaşanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki TS bölümleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. TS puan türünde ısrar edilmesinin bence temel nedenlerinden biri bu durumdur.

2. Yükseköğretim Kurulu bünyesinde puan türleri ile ilgili karar veren komisyon içerisinde muhtemelen İletişim alanından gelen birileri bulunmamaktadır. Bu nedenle komisyon çalışmalarında iletişim fakültelerinin öğrenci profili hakkında fikir yürütülememektedir ve bu fakülteleri ilgilendiren kararlar da diğer alanlardan gelen üyelerin görüşleri doğrultusunda şekillenmektedir.

3. Son yıllarda radyo ve televizyon alanında meslek kursları, sertifika programları açan ve bu yöntemle gelir sağlayan meslek birlikleri ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bazı meslek kuruluşlarının iddiası, iletişim fakültelerinin alanın istediği seviyede eğitim veremedikleri, mezunlarının iletişim alanındaki becerisizlikleri nedeniyle kendilerinin bu eksikliği kapattıkları görüşündedir. Bu guruba giren oluşumların bazıları; mesleki yeterlilik sınavları, radyo televizyon sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen adayları Kurgu Yönetmeni, Televizyon Teknik Yönetmeni vb. alanlarda ücretli eğitime tuttuklarını biliyoruz. Bu birlikler için mesleki yeterlilik sertifika programlarına kayıt yaptırıp aldıkları eğitim sonrasında medya kuruluşlarına yerleştirilebilmektedir. İletişim fakülteleri için bu tasarrufun adı, “İletişim Fakülteleri arzu edilen düzeyde kaliteli bir eğitim verememekte, bu eksikliği biz tamamlıyoruz” anlamını taşımaktadır. Bu durum iletişim fakültelerini kanımca itibarsızlaştırmaktadır. Eğitim Fakültesinden mezun bir öğretmene bir meslek kuruluşunun pedagoji eğitimi vermesi ve sonrasında istihdam edilmesi nasıl kabul edilecek bir durum değilse, iletişim fakülteleri mezunlarının da meslek birlikleri tarafından sertifika programına tabi tutulması sonrasında istihdam edilebilmesi, bence kabul edilemez bir tasarruftur.

İlgililere aşağıdaki soruyu sormak istiyorum. Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Yerel Yönetimler programları dahi, YÖK’te alınan bir karar sonucunda TM-3 puan türüne geçirildiler. Bu programların iletişim fakültelerinden daha fazla analitik düşünceye sahip öğrencilerin okuması gerektiğine karar veren mekanizmanın, iletişim fakültelerini TS puan türlerinde dolaştırması kabul edilemez…

Sonuç olarak iletişim fakülteleri dekanlarının oluşturdukları ve her yıl bir araya gelip bu fakültelerin sorunları tartıştıkları bir oluşumun, öneri niteliğinde almış oldukları puan değişimi kararını görmezden gelenlerin, gerçek niyetlerinin yukarıda açıkladığım nedenlerden kaynaklanabileceği endişesini taşımaktayım. Umarım yanılıyorumdur.

Kaynak: http://www.gunisigigazetesi.net/y-8670-b-ILETISIM-FAKULTELERININ-PUAN-TURU-MUCADELESI.html

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLDEK İstanbul’da Toplandı

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu (4th International İletişim Fakülteleri dekanlarının her yıl bir iletişim fakültesinin ev sahipliğinde bir araya gelmesi süreci devam ediyor. Bu bağlamda 24. İletişim Fakülteleri Dekanları Genel Kurulu İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 5 Mayıs 2016 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan İletişim Fakülteleri Dekanları ya da temsilcileri bir araya gelerek iletişim eğitiminin sorunlarını tartıştılar. Toplam 42 iletişim fakültesi dekanı ya da temsilcisinin hazır bulunduğu toplantıda ev sahibi olarak Prof. Dr. Nülüfer Sezer bir hoş geldiniz konuşması yaptı. Akabinde İLDEK (İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu) Dönem Başkanı Prof. Dr. Ruken Öztürk bir yıl süresince İLDEK’in faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. Stage İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı, 2014 Dünya Başkanı Dr. Zehra Güngör İletişim Eğitiminde sektörün fakültelerden beklentisi ve taleplerinin neler olduğu konusunda bir konuşma yaptı. Radyo televizyon yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy, “Aklıma Bir Fikir Geldi” yarışması hakkında genel bilgiler sundu. Bendeniz İLDEK belgeselini sundum. 2000 yılından bugüne kadar İletişim Fakültesi Dekanları toplantılarına en çok katılan üye olarak, geçmişe görsel ve işitsel bir yolculuk yaptık. Prof. Dr. Aysel Aziz, İletişim eğitimi ile akreditasyon konusunda bir süreden beri komisyon olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Hatice Çubukçu, İletişim Fakültelerine eşit ağırlıklı puanla öğrenci alınmasının sağlayacağı faydaları dillendirdi. Bendeniz bilahare Türkiye’deki İletişim Öğretiminde Yaşanan Çelişkileri örnekleri ile anlattım.
İletişim fakülteleri dekanlarının almış oldukları kararları aşağıda takdirlerinize sunuyorum.

24. İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi dördüncüsü İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 5 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Ekte listesi sunulan dekanların veya temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararların alınmasına ve alınan kararlara işlerlik kazandırılması amacıyla İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Türkiye’de iletişim fakültelerinin ve programlarının akredite edilebilmesi amacıyla, çalışma yapan komisyon üyelerinin aşağıdaki şekilde güncellenmesine, Prof. Dr. Aysel Aziz Başkanlığında çalışmaların yürütülmesine, hazırlanacak raporun İLDEK Yürütme Kuruluna gereği için sunulmasına ve İLDEK Yürütme kuruluna işlemleri takip etme yetkisinin verilmesine;

İLEDAK Komisyon üyeleri:
Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Başkan)
Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Aytekin İşman (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker (Işık Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Didem Sezen (İstanbul Üniversitesi)

2. Analitik muhakeme gücü ağırlıklı öğrencilerin İletişim Fakültelerini tercih etmelerini sağlamak amacıyla, ÖSYS yerleştirmelerinde TS-1 puan türü yerine, TM-3 puan türüne geçilebilmesi için Prof. Dr. Hatice Çubukçu tarafından gerekçeli bir raporun hazırlanmasına ve bu raporun YÖK’e iletilebilmesi amacıyla İLDEK Yürütme kuruluna yetki verilmesine,
3. İletişim fakülteleri bölüm adları ve içerisinde yer aldıkları fakülteler göz önüne alındığında; Türkiye’de karmaşık bir yapının mevcut olduğu, aynı müfredata sahip olmasına karşın bölüm adlarının değişik olduğu ve aynı bölümlerin farklı fakülte bünyelerinde kurulduğu belirlendiğinden; bu konuda Prof. Dr. Asaf Varol tarafından bir rapor hazırlanmasına ve durumun Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi için İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;
4. İlköğretimde okutulmakta olan Medya Okuryazarlığı dersine alan dışından öğretmenlerin atandığı, oysa bu alana iletişim fakülteleri mezunu olup pedagojik formasyonu olan öğretmenlerin atamalarının yapılması gerektiği hususunun İLDEK Yürütme Kurulunca takip edilemensine ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasına;
5. Kamu kurum kuruluşlarında iletişim danışmanı ya da iletişim uzmanı olarak istihdam edilen elemanların genelde alan dışından atandığı, bu tür pozisyonlara iletişim fakülteleri mezunlarının istihdam edilebilmesi için kamuoyu oluşturulması ve İLDEK’in ilgili kurumlarla görüşmeler yapmasına;
6. ILDEK ile ilgili her türlü içeriğinin saklanıp sürdürülebilmesi için http://www.ildek.org uzantılı web sayfasının yayın hayatını sürdürmesine, bu site ile ilgili nasıl bir tasarrufun yapılacağı konusunda İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,
7. Yeni açılan ve öğretim elemanı eksikliği yüzünden öğrenci alamayan İletişim Fakültelerinin bir an önce öğretime geçmelerini sağlamak amacıyla, gelişmiş İletişim Fakülteleri ile gelişmekte olan İletişim Fakülteleri arasında işbirliği yapılmasına, öğretim üyesi yetiştirilmesi için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi kapsamında işlemlerin yürütülmesi hususunda İLDEK Yürütme Kurulunun aracılık yaparak öneriler geliştirmesinin uygun olacağına,
8. İletişim fakültelerinin disiplinlerarası bir alan olduğu göz önüne alındığında, farklı alanlardan lisans diplomasına sahip mezunların İletişim Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmalarına imkân verilmelidir. Ancak, farklı alanlardan gelenlere bilimsel hazırlık uygulanabilmesi amacıyla üniversite senatolarının iletişim fakültelerinde bilimsel hazırlık öğretimi koyabilmeleri hususunda İLDEK’in öneri niteliğinde İletişim Fakültelerine yazı göndermesinin uygun olacağına;
9. Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkındaki 1416 sayılı kanun kapsamında yurtdışına İletişim alanında yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilen öğrencilerin sayısının hemen hemen yok denecek kadar az olduğu, bu kanun kapsamında yurtdışına gönderilen iletişim fakülteleri lisans mezunlarının sayılarını artırmak için İLDEK Yürütme Kurulunun ilgili kurumlarla görüşmeler yapmasının uygun olacağına;
10. Yeni yürütme kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına;
Prof. Dr. Aysel Aziz (Başkan)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Atila Yüksel (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
11. İLDEK Genel Kurul toplantısının Mayıs 2017 ayı içerisinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde Aydın’da yapılmasına,
Oybirliği ile karar verildi. 07.05.2016

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLDEK Toplantısının Ardından…

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Kırgızistan’da bulunan iletişim fakültelerinin eğitim ve öğretim sorunlarını ele alarak çözüm önerileri üreten, iletişim fakültelerinin görev ve sorumluluklarından yola çıkarak bu fakültelerin gelecek dönemlerdeki vizyonunu belirleyen ve iletişim fakültesi dekanlarının 2000 yılından beri yılda en az bir kez bir üniversitenin ev sahipliğinde bir araya gelerek yaptıkları etkinler; İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantıları olarak adlandırılmaktadır. 2006 yılından itibaren bu etkinlikler, dekanların oluşturdukları İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu (İLDEK) tarafından düzenlenmektedir.

İLDEK; Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde 6-8 Nisan 2006 tarihlerinde 25 fakülte dekanının katılımı ile gerçekleştirilen 14. İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nın 2 numaralı kararıyla oluşturulmuştu. Amaç, iletişim fakülteleri dekanlar toplantısında alınan kararların hayata geçirilmesi, iletişim fakültelerinin sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla iletişim içerisinde bulunulması, İletişim fakülteleri dekanlarına sunulmak üzere gelişme stratejilerinin hazırlanması ve dekanlar toplantılarının arşivlenmesinin sağlanmasıdır.

İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı. İLDEK Dönem Başkanı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk yapmış olduğu açılış konuşmasında; İletişim fakültelerindeki eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesi, iletişim fakülteleri arasında rekabet edilebilir ve sürdürülebilir bir eğitim-öğretim ortamının yaratılabilmesi, Türkiye’de iletişim fakültelerinin eğitimlerinin değerlendirilebilmesi ve geliştirilebilmesi, mezunlarının ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen elemanlar olarak istihdamlarının yolunun açılabilmesi için her yıl İLDEK Yürütme Kurulu aracılığı ile toplantılarının yapıldığını söyledi. Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Kırgızistan’daki Türkiye-Manas Ünivesitesi de dahil edildiğinde 90’ın üzerinde iletişim fakültesinin olduğunu, bunlardan 63 tanesinin fiilen öğrencisi bulunduğunu ve bu seneki toplantıya 37 dekan ya da temsilcisinin katıldığını açıkladı. İLDEK toplantısının Ankara Üniversitesinin 50. Yıl kutlamalarına denk getirilmesinin de ayrı bir anlam taşıdığını ve dekanlara ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İLDEK toplantısında bir konuşma yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, RTÜK ile İLDEK arasında ortak ne tür çalışmalar yapabileceğini açıkladı. Prof. Dr. Fendoğlu; Üniversitelerimiz ve akademisyenler tarafından iletişim sektörü ile ilgili yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların RTÜK tarafından yayınlanması amacıyla 2009 yılında İLDEK ile RTÜK arasında bir protokolün imzalandığını ancak, bu protokolden beklenen ortak çalışmanın arzu edilen düzeyde olmadığını ve bu protokole mutlaka işlerlik kazandırması gerektiğini belirti. Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu, iletişim fakülteleri öğrencilerine RTÜK’te staj yapma imkanlarının sağlandığını, bu yılki kontenjanlarının 24 olduğunu ve iletişim fakülteleri öğrencilerinin bu imkandan yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Akademi Başkanı Yusuf Gürsoy ise yaptığı konuşmada RATEM ile İLDEK’in hangi konularda işbirliği yapabileceğini açıkladı ve RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi’nin sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesi hakkında Genel Kurula bilgiler verdi.

İLDEK Yürütme Kurulu Daimi üyesi olarak bendeniz “İLDEK Tarihi” başlıklı bir sunu yaptım. İletişim fakültesi dekanlarının 2000 yılından beri her yıl en az bir defa olmak üzere bir araya geldiklerini, bu hareketi Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Alemdar Yalçın ile birlikte başlattığımızı ve bu yıl 23. Toplantıyı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımızı söyledim. Başından beri bu toplantılara katıldığımı, dolayısıyla bu toplantıların canlı belleği durumunda olduğumu, bu toplantılarla ilgili terabayt’lara ulaşmış bir arşive sahip bulunduğumu belirttim. Yaptığım nostaljik görsel sunuda hangi yıllarda ne tür çalışmaları yaptığımızı, oluşturduğumuz birliktelik sayesinde 2001 yılında 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunda değişiklik dahi yapılmasını sağladığımızı açıkladım. Elimdeki arşivin İLDEK tarihinin analizi açısından bir yüksek lisans tezi yapılabilecek bilgiler içerdiğini söyledim. İletişim Fakültesi dekanlarının oybirliği ile İLDEK Yürütme Kurulu’na daimi üye olarak seçilmiş olmamın benim açımdan büyük bir onur olduğunu ve dekanların bana tevdi ettiği bu teveccühün karşılığını yerine getirmek için canla başla çalışmalarımı sürdüreceğimi belirttim.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Aysel Aziz İLDEK Genel Kurulunda “İletişim Fakültelerinin Akreditasyonu” başlıklı bir sunu yaptı. İletişim fakültelerinin akreditasyondan geçmeleri halinde ne tür kazançların sağlanabileceğini örnekleri ile açıkladı ve akreditasyon konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulan komisyonun başkanlığına getirildi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon ise ÖYP Araştırma Görevlilerinin üniversitelerde yaşadıkları sıkıntıları örneklerle açıkladı. Prof. Dr. Nezih Orhon yapmış olduğu diğer bir konuşmada ise medya okuryazarlığı konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Genel Kurulun oybirliği ile almış olduğu kararlar:

23. İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTI KARARLARI
11-12 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi

İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmi üçüncüsü, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapıldı. Bu toplantıda öncelikli olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına karar verildi:

“İletişim Fakülteleri Dekanları olarak iletişim, düşünce ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerden olduğunu beyan ederiz. Basın özgürlüğüne yönelik ihlallere, gazetecilere yönelik tehdit ve baskılara, film, fikir ve sanat eserlerine yönelik sansüre karşıyız.”

Alınan diğer kararlar:

Türkiye’de iletişim fakülteleri mezunlarının mesleki eğitimlerinin değerlendirilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla bir “İletişim Eğitimi ve Akreditasyon Kurulunun” (İLEDAK) kurulmasına; akreditasyon kurulu sürecinin oluşturulması ve yürütülmesi sorumluluğunun İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından üstlenilmesinin tavsiyesine;

İLEDAK Komisyon üyeleri:

• Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Başkan)
• Prof. Dr. Abdulrezak Altun (Ankara Üniversitesi)
• Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi)
• Prof. Dr. Süleyman İrvan (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
• Doç. Dr. Berrin Yanıkkaya (Yeditepe Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Nalan Büker (Işık Üniversitesi)
• Yrd. Doç. Dr. Didem Sezen (İstanbul Üniversitesi)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili olarak,

a. Alan sınavı sorularının YÖK/ÖYP Komisyonu tarafından ÖYP puanı ile öğrenci kabul eden ilgili akademik birimlerden istenmesine
b. ÖYP kontenjanları ilan edilirken “yedek kontenjan” istenmesine
c. ÖYP Araştırma Görevlilerinin yurtdışı akademik seyahat bütçelerinin iyileştirilmesine İletişim Fakülteleri bünyesinde bulunan ve özel yetenek ile öğrenci seçimi uygun olan lisans programlarına öğrenci kabulü yönteminin ilgili Fakülte Akademik Kurulu tarafından belirlenmesinin YÖK’ün ilgili kurullarına önerilmesine;
Öğretmenlik formasyonu sahibi iletişim fakültesi mezunlarının ilköğretimde medya okuryazarlığı dersini zorunlu olarak okutabilmesi ve öğretmen-öğrenci başta olmak üzere onların çevreleriyle iletişim kurmak, halkla ilişkiler çalışması yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlamak, eğitim kurumunun tüm iletişim süreçlerine danışmanlık yapmak ve her türlü iletişim faaliyetini yönetmek üzere okullarda “kurumsal iletişim uzmanları”nın istihdam edilmesinin Milli Eğitim Bakanlığına önerilmesine;
24. İLDEK toplantısının 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılmasına;
İLDEK Yürütme Kurulunun üye sayısının 6’dan 7’e çıkarılmasına ve aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına karar verildi:

Prof. Dr. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi, Başkan)
Prof. Dr. Hatice Çubukçu (Çukurova Üniversitesi, Başkan Yrd.)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Aysel Aziz (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Selma Karatepe (İnönü Üniversitesi)
Doç. Dr. Ümit İnatçı (Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC)

Yürütme Kurulu kendi aralarında yaptığı seçim sonrasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk’ü bir kez daha İLDEK Başkanlığa seçti.
Kaynak: http://gunisigigazetesi.net/y-7876-b-ILDEK-TOPLANTISININ-ARDINDAN.html

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim Dekanları Ankara Üniversitesinde

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Dile kolay tam 15 yıldır (2000 yılından beri) Türkiye’deki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ve Kırgızistan’daki (Türkiye-Manas Üniversitesi) İletişim Fakültesi Dekanlarının büyük bir bölümü bir araya geliyorlar. İlk yıllarda toplantılar daha sık yapılırken, 2003 yılından itibaren her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde dekanların büyük bir çoğunluğunun katılımıyla iletişimin geleceğini şekillendirmeye çalışıyorlar. İşte bu yıl da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında gene bir aradayız.

Peki böyle bir organizasyon nasıl başladı? Kimler bu işe ön ayak oldu? Toplanıtlara katılmakla neler elde ediliyor? Ve ben bu toplantılara neden katılıyorum? Bu tür sorulara cevap bulacağınız bir yazıyı kaleme alıyorum bu hafta.
Bendeniz 2000 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu dekanlığı görevine getirilmiştim. Tabi bu göreve getirilmemin altında yatan gerçek, 1991 yılında benim planladığım bir proje ile kurduğum Fırat TV’nin ilk yerel üniversite televizyonu olarak yayınlarını sürdürmüş olmasıydı. Fırat Üniversitesi televizyonu öyle kendiliğinden ortaya çıkmadı. Sürdürülen ısrarlı bir mücadele sonrasında hala yayınlarını sürdüren bir birim. Elbette ki bu işi sürdürmek bir ekip işi, bir kişi ile başarıyı yakalamak mümkün mü? Ama gözden kaçırılan en önemli bir husus, yoktan bir televizyon yaratma fikrinin kimin eseri olduğudur. Fırat İletişim Fakültesi kuruluş raporunu da 1997 de gene ben hazırlamıştım. O zamanlarda böyle bir proje fikrini ortaya atıp projelendirmemiş olsaydım, şimdi ne Fırat TV olacaktı belki de ne de Fırat İletişim Fakültesi 2000 yılında kurulabilecekti.

Yoktan ortaya çıkarılan bir eserde “Ben” kelimesini kullanmak gerçekten de hoş değil. “Biz” demek elbette ki mütevazilik örneğidir. Ancak, “biz” kelimesi kullandığınızda da o “biz” içerisine sonradan lütfedip projeye dahil ettiğiniz bazı kişiler; sizin yarattığınız bir esere, pervasızca, edepsizce kolayca sahip çıkabiliyor. Bu tür insanlarda emeğe saygı yok. Çünkü hep bedavaya konarak bir şeyleri elde etmişlerdir.

Prof. Dr. Alemdar Yalçın, 2000’li yıllarda Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığı görevini sürdürüyordu. O dönemlerde sayıları çok az olan iletişim fakültesi dekanlarını Ankara’da bir toplantıya çağırmıştı. İşbirliği yapalım, güçlenelim teklifi yapmıştı. Ben de o dönemlerde Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak bu toplantılara icabet ediyordum. Ama bu düşünceye, birlikteliğe gerçekten katkı sağlamak, elini değil gövdemi taşın altına koyarak katkı sağlıyordum.

İlk yıllardaki toplantıların herbirine koşarak gittim. Üstelik birçok organizasyona fiilen katkı sağladım. Yani dekanım deyip kenarda durmadım. Sadece misafir gibi toplantılarda boy göstermedim. 2004 yılında da Elazığ’da hala dillere destan İletişim Fakültesi Dekanları toplantısını yapmıştık. Gerçekten bu toplantı hala unutulmuyor. O toplantıya katılan dekanlar düzenlenen mükemel organizasyonu sitayişle hala anlatıyor. Bir elin parmakları kadar elemanla bu işleri yapmıştık. Dönemin rektörünün tam desteğini almıştık.

İletişim Fakültesi dekanları Elazığ’a gelerek ortamı bizzat görmüşlerdi. Ortada 1991 yılından beri yerel yayın yapan bir televizyon gerçeği vardı. Oysa hiçbir üniversitede o dönemlerde yerel televziyon yoktu. Ellerine Fırat Üniversitesinin gazetesi tutuşturulmuştu. Büyük bir kısmı orduevinin lüks misafirhanesinde konuk edilmişti. 13 iletişim fakültesinin katılımıyla ortak bir anket düzenlenmiş ve medya ödülleri dağıtılmıştı. Bu ödüller sayesinde alanlarında ün yapmış basın camiasından önemli kişiler Fırat Üniversitesine ilk defa gelmişti. CNN Türk Fırat Televizyonu stüdyosundan canlı yayın yapmıştı. İşte bu organizasyon sayesinde Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinin nitelikleri fark edilmişti.

Elazığ’da gelip ortamı gören dekanların Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesine bakış açıları olumlu yönde değişmişti. Bir sonraki dekanlar toplantısı Kocaeli Üniversitesinde 2005 yılında yapılmıştı. Ama o yıl ben Amerika’da olduğum için katılamamıştım (Başından beri katılamadığım bir tek bu toplantı olmuştur). 2006 yılında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde yapılan toplantıya, İletişim Fakültesi Dekanı olmamama rağmen gene de davet edilmiştim. O toplantıda bir yürütme kurulu oluşturalım fikri gelişti ve İLDEK adında 5 kişiden oluşan bir yürütme kurulu teşkil edildi. Şimdi şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim İletişim Fakültesi dekanlığım, 2004 yılı Ağustos ayında uzun süreli Amerika’ya ders vermek için gitmiş olmam nedeniyle son bulmuştu. Yani Mersin Üniversitesindeki İletişim Fakültesi Dekanları toplantısına dekan olarak katılmamıştım. Ama Mersin Üniversitesi yaptığı bu organizasyona beni davet etmişti. Üstelik eski dekanlardan çağrılan tek kişi idim. İletişim fakültesi lisans mezunu değildim, ama çağrılmıştım. Çünkü Fırat TV ve 1997 yılından beri sürekli bazı gazetelerde köşe yazarlığı sürdürmüş olmamın gerçeği ortadaydı. Toplantılardaki koşuturmalarım fark ediliyordu. Toplatıların arşivlenmesi konusundaki gayretimi herkes görüyordu.

2006 yılında oluşturulan İLDEK ile birlikte İletişim Fakültesi Dekanları Yürütme Kurulunun değişmeyen daimi üyeliğim söz konusu olmuştu. Her yıl yapılan dekanlar toplantısına mutlaka davet ediliyordum ve hatta organizasyonların tümünde görevler üstleniyordum. Bu süreklilik sayesinde birçok iletişim fakültesi dekanı ile işbirliği içerisinde olduk. İLDEK’in kuruluş yapısı kuralı gereği her yıl yeni yürütme kurulu üyeleri seçimle görev alırken, ben hep oybirliği ile daimi üye olarak seçildim. Hatta öyle ki Genel Kurulda seçimlere girilmeden benim daimi tek üye olduğum katılımcılara takdim ediliyordu.

Böyle bir manevi duygu karşısında toplantılara katkı sağlamak için elimden gelen maksimum gayreti göstermek zorundayım. İletişim fakültesi dekanların teveccühüne layık olmanın ağır yükünü omuzlarımda taşıdığımın farkındayım. Yürütme Kurulundaki süreklilik arz eden bu görevim sayesinde İLDEK’in tarihini en iyi bilen kişi durumundayım. İLDEK’in canlı hafızası görevini üstlenmişim. İletişim eğitimine yön veren dekanlar bana en büyük ödülü vererek her toplantıya mutlaka çağırıyorlar ve bana “daimi üye” statüsü bahşetmişler. Bundan daha büyük bir onur olur mu? Birilerinin-beni alan dışı deyip- farklı algı oluşturmaya çalışmalarının ne kıymeti var ki? Beni benimseyen, yaptıklarımı görmezden gelmeyen ve dolayısıyla katkılarıma değer veren iletişim fakültesi dekanlarıyla birlikteliğimi devam ettireceğim. Sağolun gönül dostu iletişim fakültesi dekanları, sizler istediğiniz sürece aranızda olmayı sürdüreceğimden emin olabilirsiniz.

Kaynak: http://www.gunisigigazetesi.net/y-7860-b-ILETISIM-DEKANLARI-ANKARA-UNIVERSITESINDE.html

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İletişim Fakülteleri Dekanları Bişkek’te Toplandı

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Sevgili okurlarım, İLDEK Yürütme Kurulunun basına dağıtılmak üzere hazırladığı yazıyı köşemde yayınlıyorum. Saygılarımla.

2000 yılından beri düzenli olarak yılda en az bir kez bir araya gelip iletişim fakültelerinin sorunlarının ele alındığı İLDEK toplantısı, bu yıl Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde 5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında Bişkek’te yapıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren üniversitelerin iletişim fakültelerinin birçok dekanının ya da temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, önemli kararlar alındı.

İletişim fakülteleri dekanları İLDEK adıyla kendi aralarında kurmuş oldukları platform sayesinde, yapmış oldukları eğitim ve öğretim faaliyetlerini tartışmakta, karşılıklı fikir alış verişinde bulunmakta ve daha kaliteli bir eğitim ortamı yaratmak için çaba göstermektedirler. İLDEK Yürütme Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk, açılış konuşmasında bir yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetler hakkında dekanları bilgilendirdi. Daha sonra söz alan Yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, dekanların yapmış oldukları ilk toplantıdan başlayarak, bugüne kadarki gelişmeleri özetleyen bir sunu yaptı. İLDEK toplantıları ile ilgili belgesel nitelikli yazı, kitap, video ve resimlere ait bilgiler verdi.

İLDEK Genel Kurulunca alınan kararlar arasında, bağımsız bir web sayfasının oluşturulması, iletişim fakültelerinin kontenjanlarının fakültelerin kendi istekleri doğrultusunda belirlenmesi, yeni iletişim fakülteleri ve bölümleri kurulurken ya da lisansüstü programlar açılırken; alt yapının ve öğretim elemanı sayısının yeterli düzeyde olması koşullarının aranması, tek tip müfredat yerine her iletişim fakültesinin kendi belirleyeceği müfredatı uygulama imkanlarının tanınması, bir sonraki toplantının Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde yapılması, gelişen teknolojiye bağlı olarak bu fakültelerden mezun olanlardan aranan asgari koşulları sağlamak amacıyla, TS-1 puan türü yerine öğrenci seçimimin TM-2 puan türü ile yapılmasının uygun olacağının Yükseköğretim Kuruluna önerilmesi vb. konularda çeşitli kararlar alındı.

Yapılan seçim sonrasında yeni dönem İLDEK Yürütme Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşması kararlaştırıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk ikinci kez başkanlığa seçilirken, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asaf Varol da, bundan böyle İLDEK Yürütme Kurulunun daimi doğal üyesi olarak görev yapması kararlaştırıldı.

2014-2015 Akademik dönemi için Yürütme Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşturuldu.

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi, İLDEK Başkanı)
Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi, İLDEK Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi, Üye)
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Üye)
Prof. Dr. Mehmet Küçükkurt (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üye)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)

Genel Kurulun almış olduğu kararlar:

1.Toplantıda sunulan www.ildek.org web sayfası incelendi. Web sayfasının kapsamının genişletilmesine, yeni tasarımın Prof. Dr. Uğur Yavuz tarafından yapılmasına, Prof. Dr. Asaf Varol’un arşivindeki tüm elektronik ortamdaki dokümanların web sayasına aktarılmasına, İletişim Fakülteleri Platformunun güncel tutulmasına,

2. İletişim fakültelerinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için her iletişim fakültesinin kendisinin belirleyeceği kontenjanın üzerinde öğrenci alınmaması yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim Kuruluna iletilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;

3. İletişim fakülteleri ve bölümlerinin açılmasında aranan akademik, teknik ve fiziki asgari ölçütlerinin yükseltilmesinin uygun olacağı yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim Kuruluna iletilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;

4. İletişim Fakülteleri için tek bir isim altında tek tip ortak bir müfredat geliştirilmesinin uygun ve olanaklı olmadığına, her fakültenin kendi misyon, vizyonu ve kapasitesi çerçevesinde kendi eğitim müfredatını oluşturmasının doğru olacağına,

5. İletişim Fakültelerinin gerek altyapı gerekse akademik kadro konusunda yeterli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra lisansüstü programları açmalarının uygun olacağı fikrinin benimsenmesine,

6. 2015 yılında düzenlenecek olan 23. İLDEK toplantısı için İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nin talepte bulundukları ancak, Ankara Üniversitesi İLEF’in kuruluşunun 50. yılı olması nedeniyle 2015 yılında yapılacak olan İLDEK toplantısının Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına, bundan böyle İletişim Fakültesi Dekanları toplantısına paralel olarak aynı tarihler arasında “İLDEK Sempozyumu” adı altında bir etkinliğin de düzenlemesine,

7. İletişim fakültelerinin bazı bölümlerinin yetenek ve beceri gerektirdiği göz önüne alındığında, bu fakültelerin ilgili bölümlerine ÖSYM’ce belirlenecek bir taban puana ilave olarak, her fakültenin özel yetenek sınavı ile öğrencilerini seçebilmeleri için durumun Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine,

8. İletişim Fakültelerine halen TS-1 puan türü ile öğrencilerin yerleştirildiği ancak, bu puan türü ile iletişim fakültelerine yerleştirilen öğrencilerin verilen eğitim ve öğretimi takip etmede zorlandıkları bilinmektedir. İletişim fakültelerinde kaliteyi daha yukarıya çekmek için ÖSYM tarafından TM-2 puan türü ile öğrencilerin yerleştirilmelerini sağlamak amacıyla, her iletişim fakültesinin kendi senatolarında karar alarak bu kararları Yükseköğretim Kuruluna kendilerinin iletmesinin uygun olacağına,

9. İletişim fakülteleri dekanları toplantılarına 2000 yılından beri sürekli katılan, her toplantının arşivlenmesini sağlayan ve başından beri Yürütme Kurulunun değişmeyen tek üyesi olan Prof. Dr. Asaf Varol’un bundan böyle İLDEK’in her yıl yeniden belirlenen Yürütme Kurulu üyeliği seçimlerinden muaf tutularak, kurulun daimi doğal üyesi olarak görev almasına, Yürütme Kurulunun Prof. Dr. Asaf Varol ile birlikte toplam 6 üyeden oluşmasına,

10. Diğer 5 üye belirlenirken, toplantının yapıldığı iletişim fakültesi dekanı ile bir sonraki toplantının yapılacağı iletişim fakültesi dekanının doğrudan üye olmasına, diğer üç üyenin ise her yıl Genel Kurulda yapılacak seçimle belirlenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ