1954 Yılı’nda Elazığ’da doğdu. 1972-73 yıllarında Almanya’da Almanca dil eğitimi ve Makina Mühendisliği ile ilgili staj çalışmalarını tamamladı. 1976’da Almanya’da IAESTE bursu ile 3 ay süre ile staj yaptı Alman Demiryollarında staj yaptı. 1977’de Fırat Üniversitesi’nden bölüm birincisi olarak “Makine Mühendisi” unvanı ile mezun oldu ve aynı yıl İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı. 1979’da “Yüksek Mühendis” unvanını aldı. 1978 de İTÜ Araştırma Reaktörü’nde mühendis olarak başladığı görevini, 1979 da Fırat Üniversitesi’nde “Araştırma Görevlisi” olarak sürdürdü.

1981-82’de Almanya’da (DAAD) doktora çalışmalarının deneylerini tamamladı ve 1983 de KTÜ’den “Doktor” unvanını aldı. 1990 Yılı’nda YÖK/Dünya Bankası Projesi kapsamında 9 ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (Indiana ve Purdue Üniversitelerinde) Bilgisayar Sistemleri konusunda akademik çalışmalara katıldı. 1991 yılında Enerji Eğitimi dalında “Doçent” unvanını aldı.

1991 yılında Fırat Üniversitesinde ilk yerel üniversite televizyonunu kurdu.

1992 de 4 ay süre ile İngiltere’de Salford ve Bradford üniversitelerinde bilgisayar destekli eğitim ve tasarım alanlarında akademik çalışmalar yaptı. 1995 Yılında Mesleki ve Teknik Eğitim ve Bilişim konularında çalışmalar yapmak üzere ABD’de Oklahoma State Üniversitesi’ne davet edildi.

1997’de Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalında “Profesör” ünvanını aldı. 1998 yılında kazandığı alman bursu (DAAD) sayesinde 2 ay süre ile Bremen Üniversitesi’nde Robotik alanında bir proje üzerinde çalışmalar yaptı.

1999-2002 yılları arasında YÖK enformatik Milli Komitesi üyesi olarak Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmalarını yönlendirdi. 2000-2009 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul, Mesleki ve Teknik Eğitim Doçentlik Temel Alan komisyon üyesi olarak görev aldı.

2000-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu dekanı olarak görev yaptı.

2003-2005 yılları arasında ABD’de West Virgina Üniversitesi’nde bilimsel çalışmalar yaptı ve farklı dersler verdi.

2007-2008 yıllarında kurma çalışmalarını yürütmek üzere Siirt Üniversitesi’nde Rektör Vekili olarak görevlendirildi. Aynı yıllarda Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini sürdürdü.

1998-2001 yılları arasında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Fırat Üniversitesi Koordinatörü olarak görev yaptı. 2001-2004 yılları arasında kurduğu bir ekip ile birlikte Elazığ, Bingöl, Muş, Tunceli, Bitlis ve Siirt İllerine ait “İl Gelişme Planları Projelerini tamamladı.

1995-1998 yılları arasında YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile “Bilişim Teknolojileri alanında Formatör Öğretmen Yetiştirme Projelerine” katıldı.

2011 yılında 3 ay süre ile Amerika’da Wilkes Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 2013 yılında Sam Houston State Üniversitesinde güz yarıyılında Adli Bilişim ve Güvenlik konusunda ders verdi.

2008-2012 yılları arasında Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak çalıştı. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak ikinci kez ataması gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programını (UOLP) kurdu. Programı başarı ile tamamlayanlara hem Fırat hem de Sam Houston State Üniversitelerinden ayrı ayrı olmak üzere iki diploma verilmesini sağladı.

Prof. Dr. Asaf Varol Türkiye’de ilk ve halen tek olan Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulmasını sağladı.

2015-2017 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde Sam Houston State Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanında ikinci kez yüksek lisans yaptı ve gösterdiği üstün başarı nedeniyle Üniversite tarafından kendisine eğitimi süresince burs verildi.

2017 Yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu dış değerlendiricisi olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ve 2018 Yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde değerlendirmelerde bulundu. 2017 yılında Yazılım ve Siber Güvenlik Derneğini kurdu. 2000 yılından beri İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi Daimi Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2013 yılından beri, oluşturduğu uluslararası konsorsiyum sayesinde IEEE tarafından desteklenen International Symposium on Digital Forensic and Security etkinliğini yürütmektedir.

300’ün üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlandığı makale, bildiri ve kitapları bulunmaktadır. 1997-2000 yılları arasında BT/Haber gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2000 yılından beri ise Günışığı Gazetesinde köşe yazarlığını sürdürmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Almancayı ileri düzeyde bilmektedir.