Fırat Televizyonu’nun Kuruluşunun Kısa Öyküsü

17-23 AĞUSTOS 1998 SAYI:180 SAYFA:14
FIRAT Televizyonu’nun kurulma çalışmaları, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu’na 25.03.1991 tarihinde sunduğum ve “Uydu Anteninin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve Yayın Aktarımı” başlığını taşıyan proje ile başlatılmıştır. Bu proje çalışmasını amacı, uydu yayınlarını alabilmek için kullanacağımız çanağın hareketlerinin bilgisayarla kontrolünü yapmak ve aldığımız yayınları bir verici üzerinden Elazığ halkına aktarmaktı. Bu amaçla 1 W gücünde kendimiz bir verici imal ettik. Kendi imalatımız verici için kullandığımız anten; televizyonlarda VHF yayınlarını almaya elverişli kullanılmış bir antendi. Vericimiz, VHF 11 kanalına ayarlanmıştı. Küçük kapasitedeki bir verici ile ancak Elazığ şehrinin bir bölümüne yayın yapabilmekteydik. O zamanlar henüz FIRAT TV yayınlarını başlatmadığımız için, mevcut bir uydu yayını Elazığ halkına aktarmak fikrini benimsedik. Tabi vereceğimiz bu yayının ses getirmesini de istiyorduk. Sonuçta CNN yayınlarını Elazığ halkına seyrettirmeyi uygun gördük.O dönemlerde Elazığ’da sadece TRT’nin yayınları izlenebilmekteydi. Ayrıca hiç kimsede çanak-receiver (alıcı) -LNB de yoktu. Ancak Elazığ Belediyesi, Star 1 yayınlarını Elazığ’a seyrettirebilmek amacıyla çalışmalarını yeni başlatmıştı ki, Üniversite olarak bizlerin CNN yayınlarını seyrettirmemiz, büyük olay yaratmıştı. Özellikle Üniversite çevresinden çok olumlu destek aldık. Çünkü dünyanın en büyük haber kanalı Elazığ’da da seyrediliyordu. Hocalarımız, televizyondan İngilizce haber dinleme lüksüne kavuşmuşlardı.

Bu olumlu gelişmeyi görünce, Elazığ halkına diğer yayınları seyrettirmeyi de planladık. Bu amaçla güçleri 5 W civarında olan birkaç verici satın aldık ve Haziran 1992 Ayı’nda Elazığ halkına Deutsche Welle, TV5, RAIUNO, RAIDUE yayınlarını da seyrettirdik.

Bu yayınların tahminimizden çok fazla ilgi görmesi üzerine, Üniversite olarak da kendi yayınlarımızı vermeyi düşündük. Ancak elimizde hiç bir aletimiz yoktu. Çünkü en azından bir-iki kamera, video, radyo vb. aletlere ihtiyacımız olacaktı. Çözüm olarak evlerimizdeki aletleri (kamera , video, radyo vs.) okula getirerek, deneme yayınlarını Temmuz 92’de başlattık.

İlk yayınlarımızda hazır kasetleri kullanıyorduk. Bu arada FIRAT TV’nin alt yapısını oluşturacak cihazların alımını da iki kanaldan sağlamaya çalışıyorduk. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu’na sunduğum proje ile bazı temel cihazları alabilmiştik. Ancak asıl kaynak, Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermayesi’nden sağlanan maddi destek idi. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü olarak Elazığ halkına bilgisayar kursları, bilgisayar montajı, bakımı ve program yazma şeklinde yaptığımız hizmetlerden sağlanan gelirlerin önemli bir bölümünü, FIRAT TV’nin gelişmesine harcadık.

FIRAT Televizyon yayınlarını resmi olarak başlattığımız tarih, 2 Ekim 1992‘dir. Yani 1992/93 Eğitim-Öğretimin açılışının yapıldığı gün, FIRAT TV; mesai günlerinde her gün 1 saat yayın yapmak üzere başlatılmıştır. Çok iptidai şartlar altında, ancak özverili çalışan birkaç elemanla yayınları başarı ile sürdürüyorduk.

Rektörümüz Prof. Dr. Eyüp G. İSBİR; FIRAT TV’nin gelişmesi için her türlü desteğini bizlere vermiştir. İstediğimiz malzemeleri almak için azami gayret göstermiştir. Bu vesile ile benim için çok büyük bir anlam taşıyan bir olayı burada aktarmak istiyorum. Yayınlarımız aksatılmaksızın süründürülüyordu. Ancak cihaz imkanlarımız çok kısıtlı idi. Rektörümüz Prof. Dr. Eyüp G. İsbir’e çok acil olarak 1 video oynatıcı ve 37 ekran bir televizyona acil ihtiyacımız olduğunu belirttim. Ancak ilgili ödeme fasılları araştırdığımı ve hiç paranın kalmadığını söyledim. “Bana bir iki gün müsaade et, inşallah bir çözüm bulurum” dedi. Üç gün sonra Rektörümüz; istediğim bu cihazları bana gönderdiğinde şaşırmıştım, bu alımları hangi kaynaktan yaptı diye? Araştırdığımda, Rektörümüzün bu cihazları bizzat kendi imkanları ile satın aldığını ve bize hibe ettiğini duyduğumda, gelişmeye inanmışlığın ne fadekarlıkları beraberinde getirdiğini çok daha iyi anlamıştım. O dönemler bu durumu duyurmak istediğimde, bana izin vermemişti. Ancak aradan tam 6 yıl geçtiği için, artık bu olayı açıklamanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum.

FIRAT TV her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu amaçla televizyon kulesi inşaatı ile çok modern bir stüdyo binası yapılmıştır. Dünya Bankası’ndan Teknik Eğitim Fakültesi’ne gelen ve televizyon yayıncılığında kullanılabilecek tüm cihazlar, FIRAT TV’ye aktarılmıştır. Bugün mahalli düzeyde yayın yapan televizyonlar içerisinde, en mükemmel donanımlara sahip televizyonlar arasında, FIRAT TV’de yer almaktadır.

Günümüz fiyatlarıyla Fırat Televizyonu’nun sahip olduğu stüdyo, verici kulesi, vericiler, yayın aktarımında kullanılan tüm donanım maliyetleri, yaklaşık 800 milyar civarındadır. Fırat Televizyonu akşamları her gün 7 saat süre ile eğitim, kültür, spor, güncel konular, bölge haberleri ve benzeri programları halka ulaştıran ve Elazığ’ın ilk mahalli televizyonu kimliğini taşıyan bir birimdir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22.08.1997 tarihli ve 22354 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1997 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 09.09.1997 tarihinde Fırat Üniversitesi bünyesinde İletişim Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. Bu karar 11.09.1997 gün ve 23115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Fırat Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin kurulmasının sebebi, Fırat Televizyonu’dur.

Fırat Üniversitesi; 24-26 Eylül 1997 tarihleri arasında Fırat Televizyonu Stüdyosunda “Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri, Uluslararası Eğitim Sempozyumunu” gerçekleştirerek; uydu aracılığı ile Türkiye, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik ülkelerine uzaktan eğitim vermek üzere çalışmalarını başlatmıştır. İlk uzaktan eğitim çalışmalarını 1992’de Fırat TV ile başlatan Üniversitemiz, yakın gelecekte uzaktan eğitimin tüm imkanlarını kullanarak diplomaya yönelik eğitim vermeyi hedeflemektedir.

İletişim Fakültesi öğrenci alımına başladığında, Fırat Televizyonu; İletişim Fakültesi ve Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü bünyesinde çalışmalarını yeni ufuklara yönlendirecektir. Yeni ufukların ayak sesleri şimdiden duyuluyor gibi… Özbekistan ile uzaktan eğitim için ön hazırlık çalışmaları başlatıldı bile… Fırat Üniversitesi yeni ufuklara hızla ilerlerken, üniversitelerimizin kitlelere televizyon yayının yapmasını, (dolayısıyla uzaktan eğitim verilmesini engelleyen), mevcut yasadaki (3984) çelişkilerin kısa sürede değiştirileceği ümidiyle…

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir