RTÜK Başkanı Aramızdaydı

Prof. Dr. Asaf Varol
avarol@firat.edu.tr

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Sedat Nuri Kayış ve Daire Başkanı Yusuf Turan, İletişim Fakültesi Dekanlarının Safranbolu’da yaptıkları toplantıya katıldılar. RTÜK Başkanının aramıza katılması, sorunlarımızı dinlemesi ve kendi görüşlerini dile getirmesi, İletişim Fakültesi Dekanlarınca çok olumlu bir gelişme olarak karşılandı.

RTÜK Başkanı toplantının başında bir açıklama yaptı. “Gazeteciliğin en temel kurallarından biri suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe, kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğidir. Ama bu kural televizyon haberlerinde sık sık çiğnenmekte, sadece bir iddia ile karşı karşıya olan kişiler azılı suçlular olarak tanıtılabilmektedir.

Gazeteciliğin önemli kuralarından biri de kişilerin özel yaşamının kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında yayın konusu yapılmayacağı şeklindedir. Ne var ki bu kurallar hiçe sayılmakta, ünlü kişilerin yaşamları adete didik edilmekte, en mahrem sırları açıklanmaktadır. Bazı şarkıcı ve mankenlerin sevgililerinin çetelesini tutan ve onlardan kimilerinin özel yaşantılarını sık sık ekranlara taşıyan televizyonların bu tutumlarıyla nasıl bir kamu çıkarı gözettiklerinin merak konusu olduğunu” belirten Nuri Kayış; “Televizyonlardaki abartılmış şiddet görüntülerinin de izleyicileri ciddi şekilde rahatsız ettiklerini yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini” belirtmiştir.

“Meclis gündeminde bulunan 3984 Sayılı kanunda değişiklik öngören tasarıya, İletişim sektöründe İletişim Fakültesi mezunlarının çoğunlukla istihdamını öngören bir maddenin de eklenmesinde hayati önem vardır. Bu tasarıya İletişim Fakültelerinin eğitim amaçlı radyo ve televizyon istasyonu kurmalarını sağlayıcı bir madde konulmasını da gerekli buluyorum” diyen Sedat Nuri Kayış’ın bu görüşü, İletişim Fakültesi Dekanları tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye’de İletişim sektörünün düzene girmesi için İletişim Fakültelerinin çok önemli bir fonksiyon üstlendiğine inandığını bu nedenle RTÜK olarak üniversitelerle her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi’nin 1992 yılından beri yerel anlamda sürekli yayın yapan bir televizyon biriminin olduğunu, “3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları Hakkındaki Kanunun” ise 1994’de yayımlandığını ve bu kanunun Üniversitelerimizin radyo ve televizyon yayınları yapmasını engellediğini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 1999 Aralık ayında yayımlandığı “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Yükseköğretim Yönetmeliği” ile Türkiye’de Uzaktan Eğitimi teşvik ettiğini ve gelişmiş ülkelerde birçok üniversitenin radyo, televizyon, İnternet vb yöntemler kullanarak uzaktan eğitim yaptığı bir dönemde, 3984 sayılı Kanunun çağ dışı kaldığı ifadeleri, toplantıya katılan diğer Dekanlar tarafından da tamamen desteklenmiştir. Dekanlar yasanın değiştirilerek üniversitelerin radyo ve televizyon birimleri kurarak uzaktan eğitim yapmalarını engelleyen maddelerinin kaldırılmasını istemişleridir.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir