Iletişim Fakülte Dekanlarinin Birlikteliği

Prof. Dr. Asaf Varol
avarol@firat.edu.tr

İletişim Fakülteleri dekanları, Türkiye’deki İletişim Fakülteleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iki yılı aşkın bir süredir birlikte çalışmaktadırlar. İşbirliği amacıyla zaman zaman yapılan toplantılarda, iletişim fakültelerinin geleceği ile ilgili önemli bir dizi kararlar alınmaktadır.

Alınan bazı önemli kararlar şöyle sıralanabilir:

1. İletişim Fakülteleri ders programlarını, sektör ihtiyaçlarını saptayıp analiz ederek geliştirmelidir.
2. Kuramsal temeller bütün fakültelerde standart ve ortak olmalıdır.
3. Fakülteler, üçüncü, dördüncü yıl derslerinde bilgi, teknik-teknolojik ve kadro alt yapıları dikkate alınarak uzmanlaşmış programlara yönelmelidir.
4. İletişim fakültelerinde yan dal ve çift ana dal programlarını gerçekleştirmek üzere fakülte programları bu yönde düzenlenmelidir.
5. Daha önce TRT ile başlayan işbirliği kapsamında, iletişim fakülteleri arasında öğrenci stajları yeniden değerlendirilmeli ve iletişim alanında sözlük çalışmaları başlatılmalıdır.
6. İletişim Fakülteleri Eğitim Konseyi kurulmalıdır.
7. Fakülteler arası kısa ve uzun süreli öğrenci ve öğretim elemanları değişimi yapılmalıdır.
8. Bilimsel çalışmaların ve öğrenci yapıtlarının fakülteler arasında dolaşımı sağlanmalıdır.
9. İletişim fakülteleri harçları, iletişim eğitiminin maliyeti düşünülerek, yeniden düzenlenmelidir.
10. İletişim fakülteleri mezunlarının istihdam olanaklarını artırmak için, iletişim eğitimi veren orta öğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla, mezunlarına pedagojik eğitim verilmelidir.

Yukarıdaki ortak kararların yürürlüğe sokulabilmesi için her iletişim fakültesinin kendi üniversitesi içerisinde bazı çalışmalar başlatması kaçınılmazdır. Bu işbirliği sayesinde iletişim fakülteleri birbirinden haberdar olmakta ve ortak çalışmalar yapabilmektedirler.

Ortak alınan kararlardan en önemlisi ise iletişim fakülteleri kendi aralarında konsorsiyum oluşturarak, ortak kamuoyu araştırmaları başlatmaları kararıdır. İletişim Fakültesi, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” misali elbirliği içerinde yoğun çalışmaktadırlar. Hedefleri ise, daha kaliteli eğitim-öğretim sunmak ve mezunlarına yeni iş sahaları açmaktır.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir