Altın Safran Film Festivali

Prof. Dr. Asaf Varol
avarol@firat.edu.tr

1-5 tarihleri arasında Safranbolu’da “Uluslararası 4. Altın Safran Belgesel Film Festivali” etkinlikleri yapıldı. Geçen yıllarla kıyaslandığında, bu yıla ait etkinliklerin kapsamının daha da genişletildiği ve uluslararası bir hüviyet kazandırılması için mücadele edildiği görüldü.

Altın Film Festivali Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve sivil toplum örgütleri ile müştereken yürütülmeye çalışılan bir organizasyon. Ancak işin yükünü Belediyenin çektiği görülüyor. Hatta bu yıl etkinliklerin tümünden Belediye sorumluymuş gibi bir görüntü algılandı.

Nihat Cebeci genç ve dinamik bir kişiliğe sahip Safranbolu Belediye Başkanı. Geçen yıl yapılan festival de gene Nihat Cebeci tarafından organize edilmişti. Daha mükemmel bir organizasyona imza atmak için kendileri büyük çaba gösteriyor. Örneğin öncekilerde olduğu gibi bu festivalde de İletişim Fakültesi Dekanlarının bir araya gelmesini sağladı. Daha mükemmel bir organizasyon için bizlerle toplantı yapıyor.

Biz iletişim fakültesi dekanları ise üzerinde çok hassas durduğumuz bir konu var. Bilindiği üzere Belediyeler siyasi kimliğe sahip. Hiçbir iletişim fakültesi dekanı ise, siyasi bir kimlik altında görev yapmayı asla istemez. Bu duygularımızı Nihat Cebeci’ye uygun bir üslup ile aktarmaya çalıştık. Kendisinin çalışmalarını takdir ettiğimizi, ancak bu organizasyonun ağırlıklı olarak belediye tarafından yürütülmesi yerine, oluşturulacak geniş kapsamlı ve de sivil toplum örgüt mensuplarının da içinde yer aldığı yürütme kurulları aracılığı ile sürdürülmesinin daha uygun olacağını söyledik.

Bu yıl içerisinde Birinci Elazığ Kültür Kurultayını düzenlediğimizi ve etkinliğin Valilik, Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Sivil Toplum Örgütleri ile müştereken yürütüldüğünü söyledim. Bu amaçla Genel Kurul ve Yürütme Kurulları oluşturduğumuzu ve üyelerinin oybirliği ile aldıkları kararları işlettiğimizi belirttim. Safranbolu Belgesel Film Festivalinin de kapsamının genişletilmesi arzulanıyor. Çünkü sadece belgesel film festivali ile sınırlı kalınınca, gelişme sağlanamıyor ve hatta festival kalitesinde düşüşler dahi yaşanabiliyor.

Safranbolu Belgesel Film Festivali artık yön değiştirmek zorunda. Kültür ve sanat ağırlıklı uluslararası bir boyut kazanmasının zamanı gelmiştir. Safranbolu halkı, bu festivallere alıştı ve gelen yerli ve yabancı turistlerden kazanç sağlama yollarını çok iyi biliyorlar. Safranbolu, UNESCO tarafından korunan bir ilçe ve maddi olarak destekleniyor. Bundan sonraki etkinliklerde mimari yapıların da gündeme gelmesi söz konusu.

Harput beldesi tarihi ve kültürü ile ön plana çıkan bir yer. Birinci Elazığ Kültür Kurultayı sayesinde yöre ile ilgili çok güzel eserler yayımlanıyor. Bu eserler gelecek nesiller için önemli yazılı kaynaklardır. Ancak, arzumuz bu Kültür çalışmalarının ekonomiye katkı sağlayacak biçimde kullanılmasıdır. Bu hedefi yakalamanın yolu da her yıl düzenli festivallerin düzenlemesi ile sağlanabilir düşüncesindeyim. 1999 yılındaki güneş tutulması, Elazığ’ı cazibe merkezi yapmıştı. Acaba çok mükemmel organizasyonlar yaparak, kültürel mirasımızı sürekli canlı tutamaz mıyız?

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir