İletişim Fakülteleri Dekanları Mersin’de

Prof. Dr. Asaf Varol

2000 yılından beri her yıl en az bir defa olmak üzere iletişim fakülteleri dekanları, bir iletişim fakültesinin ev sahipliğinde toplanmaktadır. Hatırlanacağı üzere 2004 yılı Mayıs ayında Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde iletişim fakülteleri dekanlarını ve medyanın bazı tanınmış isimlerini Elazığ’da toplamıştık. Dekanlar toplantısına paralel olarak aynı zamanda görkemli bir ödül törenini de o yıl gerçekleştirmiştik. İletişim fakülteleri dekanları toplantısı bu yıl 06-08 Nisan 2006 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde yapılıyor.

ABD’de iken, çalışmalar yaptığım üniversitenin iletişim fakültesi ile sıkı ilişkiler içerisinde bulunuyordum. Müfredatlarını ve öğrencilerine nasıl bir çalışma ortamı hazırladıklarını incelemek amacıyla, zaman zaman fakültede araştırmalar yapıyordum. Oradaki incelemelerim ışığında, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin geleceğini yakından ilgilendiren bir proje hazırladım. Bu projeyi Fırat Üniversitesi yönetimine brifing biçiminde sunmayı çok arzulardım. Bu sunuyu yapabilmem, şu ana kadar çeşitli nedenlerle mümkün olamadı. Benden kaynaklanmayan sebeplerle anlatamadığım projeyi, inşallah bir gün dinleyenler çıkabilir ümidiyle beklerken, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanından özel bir davet yazısı aldım.

Birçok iletişim fakültesi dekanı, yurda döndükten sonra telefonla “Hoş geldin” demek için beni aramışlardı. Bu aramalar esnasında da ABD’de iletişim fakültelerini ilgilendiren bir proje hazırladığımı, bazı dekan arkadaşlarıma bahsetmiştim. Dekanlar aralarında yaptıkları görüşmelerde, Mersin’de yapılacak toplantıya mutlaka katılmamı ve bu projeyi kendilerine anlatmamı kararlaştırmışlar. Bunun sonucu olarak da Dekanlar toplantısına katılıp “İletişim Fakülteleri Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Projesi” isimli projemi sunabileceğim.

İletişim fakültelerinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirilmek, iletişim eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, iletişim eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek, iletişim fakültelerinin kalitelerini geliştirilmek, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınmasını sağlamak ve belirtilen alanlarda gerekli girişimlerde bulunmak, bu projenin öncelikli amacını oluşturmaktadır.

Projenin ikinci amacı ise, ulusal ve yerel medyanın ihtiyaç duyacağı alanlarda hizmet içi eğitimler sunmak, iletişim meslek liselerinin müfredatları ile uyuşacak biçimde iletişim fakülteleri müfredatlarını iyileştirici çalışmalarda bulunmak, ulusal ve yerel medya sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek ve RTÜK ile ortak projelerin yürütülebilmesi için alt yapı oluşturmaktır.

Modern iletişim araçları kullanılarak, iletişim fakültelerindeki eğitim-öğretim standardının Avrupa ve Amerika’daki gelişmiş iletişim fakülteleri seviyesine çıkartılmasını hedefleyen bu proje, Mersin’de oluşturulacak bir konsorsiyum aracılığı ile nihai biçimine kavuşturulacak. Tamamen İngilizce olarak hazırlanacak proje, netice itibari ile maddi kaynak temini için Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir kuruluşa sunulacak.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir