İletişim Fakültelerine Yerleştirmede Puan Çelişkileri

Prof. Dr. Asaf Varol

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da eğitim ve öğretimlerini sürdüren toplam 30 İletişim Fakültesi bulunmaktadır. Bu iletişim fakültelerinde yer alan bazı bölümlerin benzerleri, Üniversitelerin İşletme ve Ekonomi Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri bünyesinde de yer almaktadır.

İletişim fakültelerinin sorunlarına çözüm bulmak, gelişen teknolojik unsurlar bağlamında iletişim fakültelerinin müfredatlarını güncellemek, ortak bir platformla güç birliği sağlamak, bu fakülteler arasında akademik ve sosyal işbirliği tesis etmek, 1991 yılında özel bir televizyon şirketinin uydu üzerinden yayınlarını başlatmasıyla, yerel ve ulusal bağlamda özel radyo ve televizyonların yarattığı kaotik ortamın giderilmesine çözümler üretmek için iletişim fakülteleri dekanları; ilk olarak 1999 yılı sonunda bir araya gelmişlerdir. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantıları rutin bir biçimde sürdürülmüş ve XV. İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısı 14-18 Mayıs 2007 tarihleri arasında Bişkek’te (Kırgızistan) yapılacaktır.

Dekanlar arasında oluşturulan bu güç birliği sayesinde “3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un bazı maddelerinin değiştirilmesi sağlanmış ve 24. maddesine konulan “……radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.” hükmü ile o güne kadar yasal olmadan yayınlarını sürdüren ve yayın hayatına 1992 yılında başlayan ilk yerel üniversite televizyonu olan FIRAT TV ile yayınlarına 1998 yılında başlayan Selçuk Üniversitesi yerel televizyonunun yasallaşması sağlanmıştır. Bu değişiklik ile birlikte üniversitelerde iletişim fakültelerinin hızla çoğaldığı görülür.

Üniversite bünyelerinde yayın yapan televizyon ve radyo sistemlerinin, üniversite faaliyetlerinin topluma aktarılması, eğitim amaçlı yayınların yapılması, bu sistemlerinin uzaktan eğitim amaçlı kullanılabilmesi, üniversitenin halka açılan penceresi olarak görev üstelenen unsurlarını kullanmak isteyen üniversiteler, peş peşe iletişim fakültesi açmaya başlamışlardır. Özelikle vakıf üniversiteleri, kuruluşu aşamasında fazla maddi bir donanım gerektirmeyen Halkla İlişikler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık vb isimler altında bölümler tesis ettikleri görülmektedir.

İletişim fakülte sayıları son yıllarda hızla artmıştır. Bu artışın nedenlerinin başında halkla ilişkiler ve benzeri bölümlerin büyük alt yapı masrafı gerektirmemesi nedeniyle vakıf üniversitelerince cazip görülmesidir. “3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun”un iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanalları ücretsiz olarak tahsis edilebilmesi ve iletişim fakültelerinin üniversitelerin halka açılan vitrini olarak algılanması; üniversitelerin radyo ve televizyon yayınları yapabilmek için bünyelerinde iletişim fakültesi kurmasını ivmelendirmiştir. Mart 2007 ayı sonunda Yükseköğretim Kurulu hukuk, eğitim ve iletişim fakülte sayılarını dondurma kararı almıştır. Bu kararın sürdürülebilmesi amacıyla İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu, bu kararın uygulanabilirliğini takip etmelidir.

İletişim fakültelerine öğrenci seçiminde uygulanan puan türü (SÖZ-2), çağın teknolojik gelişmelerinin oluşturduğu iletişim platformuna uygun değildir. İletişim fakülteleri içerisinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilik vb bölümlerinin puan türü EA-2’ye dönüştürülmelidir.

İletişim fakülteleri bünyesinde yer alan Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne girebilmek için özel yetenek sınavı yapılmaktadır. Bu uygulama yerindedir. Ancak, müracaat edecek öğrencilerin ÖSS’nin herhangi bir puan türünde 160’ın üzerinde puan almış olması yerine, bu seçimin EA puan türü olarak değiştirilmesi, kaliteyi artıracaktır.

Ülkemizde iletişim fakülteleri bünyesinde henüz on-line yada uzaktan eğitim yapılmamaktadır. Gelişmiş ülkelerde iletişim fakülteleri bünyesinde çok farklı yöntemlerle uzaktan eğitim uygulandığı bilinmektedir. Yeni açılan fakültelerde öğretim elemanı eksikliğinin giderilmesi amacıyla, ikili yada çoklu fakülteler arasında uzaktan eğitim başlatılmalıdır.

Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gazi Osman Paşa, İnönü, Kafkas, Karadeniz Teknik ve Yüzüncü Yıl Üniversiteleri arasında oluşturulan ÜNİP Üniversiteleri, lisansüstü programlarını değerlendirerek karşılıklı yüksek lisans ve doktora programları açabilir. Öğretim elemanı yetiştirmek için bu fırsat kaçırılmamalıdır.

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının aralarında işbirliği tesis ederek lisansüstü programlarında yürütecekleri ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları birlikte yürütmek üzere yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis etmektir. Bu programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkan vermeyi hedefler. Bu kapsamda iletişim fakülteleri arasında ikili protokoller vakit geçirilmeksizin imzalanarak, uygulanmaya geçilmelidir.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir