İLDEK’e Yeni Yönetim

Prof. Dr. Asaf Varol

İletişim fakülteleri dekanları (İLDEK) 2000 yılından beri her yıl en az bir kez bir araya gelerek iletişim fakültelerinin sorunlarına çözüm aramaktadır. Bu yıl Maltepe Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iletişim fakültelerinin dekan ve temsilcilerinin katılımı ile geçen hafta İstanbul’da gerçekleştirildi.

RTÜK Başkanı Dr. A. Zahid Akman, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Dr. Süleyman Hilmi Bengi, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, ÇGD Başkanı Ahmet Abakay, İLAD Başkanı Hıfzı Topuz, TGC Başkanı Orhan Erinç, TÜHİD Başkanı Fügen Toksü, YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. İsa Eşme’nin katılımları, toplantıya ayrı bir boyut kazandırdı.

İletişim fakültelerinin sorunlarını çözme bağlamında dekanlar platformuna ve yürütme kuruluna büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi ya da derneği adı altında bir birliktelik oluşturmak için çalışmalar yapacağız.

Her yıl İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu Üyeleri değiştirilirken, üç yıldır değişmeyen üye olarak 5 kişilik guruba sürekli dahil edilmiş olmamın ağır sorumluluğu altında çalışmaları sürdüreceğimi belirtir, bu yıl alınan kararları kamuoyu ile paylaşırım.

1 : Gazetecilerin mesleki çalışma şartları ile ilgili İletişim Fakülteleri Dekanları arasında bir çalışma grubu oluşturulmasına; bu çalışma gurubunun 5953 Sayılı Basın İş Yasası kapsamında basın çalışanlarının haklarının korunması bağlamında bir rapor hazırlayarak İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kuruluna sunmasına; rapor doğrultusunda gerekli girişimlerin yapılmasına, bu komisyonun Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Prof. Dr. Asker Kartarı, Prof. Dr. Özden Çankaya, Prof. Dr. Jale Sarmaşık ve Prof. Dr. Suat Gezgin’den oluşması,
2 : İletişim Fakültelerinin kontenjanlarının gerçekçi düzeylere çekilmesi konusunda bir rapor hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna sunmak üzere İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kuruluna yetki verilmesine, yeni iletişim fakültelerinin açılması konusunda minimum koşulların belirlenmesine,
3 : İletişim alanında çalışanların dayanışmalarını artırmaya yönelik, var olan derslere ilave olarak zorunlu ya da seçmeli ders niteliğinde “İletişimde Mesleki Örgütler” adı ile bir dersin konulabilmesi amacıyla girişimlerde bulunulmasına,
4 : İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında okutulan “Medya Okur Yazarlığı” dersinin iletişim fakültesi mezunu olan ve eğitim formasyonu almış mezunlar tarafından verilmesinin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK nezdinde girişimlerde bulunulmasına,
5 : Medya kuruluşlarında daha kaliteli yayınlar yapılmasının sağlanması amacıyla; iletişim fakültesi mezunlarının belirli oranlarda istihdamını sağlamak amacıyla RTÜK tarafından hazırlanan yeni kanun taslağı içerine uygun maddelerin eklenmesini temin amacıyla, gerekli girişimlerin İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulunca yapılmasına,
6 : İletişim fakülteleri arasında işbirliğini artırmak, fakülteler arasında koordinasyonu ve programların akreditasyonunu sağlamak, mesleki bazı standartları belirlemek, İLDEK adı altında bir dernek ya da konsey kurulması, bu bağlamda Prof. Dr. Haluk Gürgen (Bahçeşehir Üniv), Prof. Dr. Belma Akşit (Maltepe Üniv), Prof. Dr. Asaf Varol (Siirt Üniv), Prof. Dr. Nazlı Bayram (Anadolu), Prof. Dr. Jale Sarmaşık (İstanbul Ticaret), Prof. Dr. Haluk Geray (Ankara Üniv), Prof. Dr. Hülya Yengin (Kocaeli Üniv), Prof. Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent Üniv) ve Prof. Dr. Ünsal Yetim’den (Mersin Üniv) oluşan bir komisyon kurulmasına ve komisyon üyelerinin İLDEK çalışmalarını hemen başlatmasına,
7 : RTÜK tarafından ısmarlama yöntemi ile iletişim alanında yazdırılması düşünülen bilimsel ve mesleki kitapların ile yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin basımı organizasyonunun İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu birlikte yapılmasına, bu konuda gerektiğinde uzman üyelerden oluşan alt komisyonlar kurulmasına; İletişim Fakülteleri tarafından üretilen görsel içeriklerin ikame programları ya da diğer programlar çerçevesinde değerlendirilerek ulusal kanallarda yayınlanmasının temini için RTÜK ile ilgili girişimlerde bulunmasına,
8 : İletişim fakültesi öğrencilerinin staj çalışmalarına yeni alanlar katmak ve daha dinamik bir hale getirmek amacıyla, TRT ile işbirliğine girmek; sadece yaz aylarında değil, yarıyıl içerisinde de staj olanakları yaratılması konusunda YÖK nedzinde girişimde bulunulması için İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
9 : RTÜK yetkililerin iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon yayınlarını IPTV, uydu ve kablo üzerinden yayınlarının sürdürülmesi kapsamında kanunda yapılacak düzenlemelerin desteklenmesine; ancak İLDEK’in önceden sunduğu önerilerin savunulmasına,
10 : İletişim fakültelerine ÖSS sınavı ile girişte uygulanan puan türleri hakkında geçen yıl Bişkek-Kırgızistan’da alınan kararın kısmen yerine getirildiği, puan türü bağlamında birlikteliğin sağlandığı, gerek SÖZ-2 ve gerekse EA-2 puan türü ile gelen öğrencilerin AOBP’larının 0.8 ile çarpılmış olmasının olumlu bir gelişme olduğu, ancak puan türünün Sözel olmasının yanında Eşit Ağırlık puan türü için de tercih imkanı verilmesi yönündeki talebimizin Yükseköğretim Kurulu nezdinde girişimleri sürdürmek için İletişim Fakülteleri Dekanları Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,
11 : Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü İletişim Eğitimi Projesine, İletişim Fakülteleri Dekanları platformu olarak destek verilmesine, henüz yeterli öğretim üyesi bulunmayan iletişim fakültelerinin Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Yetiştirme Programına dahil olmak üzere girişimlerde bulunmasına,
12 : Üniversitelerin iletişim fakülteleri arasında öğretim elemanları ve öğrencilerin değişimi konusunda işbirliğine gidilmesine ve YÖK’e öneride bulunmasına,
13 : Öğrenci ürünlerinde bütün iletişim fakülteleri öğrencilerine MÜYAP ve MESAM’ın telif hakları konusunda tanıdığı ayrıcalıkların genişletilmesi amacıyla yürütme kuruluna yetki verilmesi,
14 : 17. İletişim Fakülteleri Dekanlar Toplantısının Nisan-Mayıs 2009 ayları içerisinde Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde Ankara’da yapılmasına,
15 : Yürütme Kurulunun Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. Dr. Ahmet Tolungüç, Prof. Dr. Haluk Geray, Prof. Dr. Asaf Varol ve Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel’den oluşmasına, karar verildi.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir