İletişim Fakülteleri Dekanları…

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

2000 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına atanmıştım. O dönemde İletişim Fakültelerinin sayıları çok azdı. 2000’li yıllarla birlikte Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Alemdar Yalçın’ın girişimleri ve bizlerin destekleri ile İletişim Fakülteleri Dekanları toplantıları yapılmaya başlandı. İlk yıllarda bazen yılda üç-dört toplantı yapıyorduk. Toplantılarımızın asıl amacı, İletişim Fakülteleri arasında işbirliği çalışmaları başlatmak, iletişim eğitiminin standartlarını artırmak, ortak projeler sürdürmek ve bu fakültelerin ülkede medya hizmetlerini veren sektör üzerinde iyileştirme ve geliştirme bağlamında liderlik pozisyonunu üstlenmesini sağlamaktı.

Dönüp arkama baktığımda aradan koskoca bir on iki yıl geçmiş ve biz bu on iki yıl içerisinde toplam 18 toplantı yapmışız. Bu toplantıların 19. ise 27-29 Nisan 2012 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Eskişehir’de yapılacak.

İletişim Fakülteleri Dekanları toplantılarına bir kimlik kazandırmak amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler sonucu İLDEK (İletişim Fakültesi Dekanları) Yürütme kurulu oluşturduk ve yıllardır bu Yürütme Kurulu iletişim fakülteleri bağlamında ulusal düzeyde birçok faaliyeti başarı ile sürdürdü. Kendimi şanlı hissediyorum, çünkü İletişim Fakülteleri Dekanlarının yaptıkları bu toplantılara en çok katılan bir üyesi konumundayım. Aslında bu birlikteliğin yürütülmesi konusunda da bazı dekanlarımız ve ben çok büyük emekler sarf ettik dersek, gerçeği deklere etmiş oluruz.

İLDEK Yürütmek Kurulunda Yürütme Kurulu Başkanlığı ve Koordinatörü görevlerini yürütme fırsatını buldum ve halen de Kurulun Sekreterlik görevini sürdürmekteyim. Bugüne kadar İLDEK oluşumu içerisinde daimi görev alan tek kişiyim dersem abartmamış olurum. İleriki dönemlere kalıcı bilgiler bırakmak için büyük bir çaba gösterdim. Yapılan tüm toplantıların tümünün arşivini oluşturdum. Konuşma metinlerini kitap haline getirdim (Bir kitabı da şu anda İletişim Fakültesinde görev yapan Derya Çetin ile birlikte hazırlamıştık) ve bunları web sayfamda tümünü yayımladım.

http://www.asafvarol.com web adresimde -sağ sütunda “Bilimsel Çalışmalar” linkinin altında “Basılan Kitaplar” nesnesinde bu arşive ulaşmak mümkündür. Belgesel nitelikteki toplantı konuşmalarını yayımlayarak, gelecek nesillere çok önemli eserler bıraktığımızı düşünüyorum. Bu tür çalışmaları yürütmek, gerçekten çok emek ve zaman istiyor. Tüm konuşulanları belgeleri ile kitap haline getirmek ve bu işe süreklilik kazandırmak kolay iş değil! Bu tür arşivlemeleri severek yapıyorum, Allah kısmet ettiği sürece de İLDEK ile ilgili faaliyetleri yayınlamaya devam edeceğim. Toplantılarda birçok mevzu konuşuluyor. Ama aradan zaman geçince söylenen sözler çabuk unutulabiliyor. O nedenle yazılı belgeler çok önemli kanıt niteliği kazanıyor.

İLDEK toplantıları sayesinde özellikle de Fırat Televizyonunu da yakından ilgilendiren olumlu gelişmelerin yaşanması sağlanmıştır. İLDEK toplantıları ülkemizde farklı dekanlıklar içerisinde en düzenli yapılan ve etki yaratan diye bir nitelendirme yapılabilir. Bu oluşum sayesinde iletişim eğitiminin güncellenmesi ve müfredatlarının teknolojiye uyarlanması bağlamında da önemli gelişmelerin sağlandığı bir gerçektir.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir