İLDEK ve Eskişehir Toplantısı

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

27-29 Nisan 2012 tarihleri arasında İletişim Fakülteleri Dekanları Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 20. Toplantılarını gerçekleştirdi. Her yıl mutlaka en az bir defa İletişim Fakülteleri Dekanları toplanmakta ve İletişim Fakültelerini ilgilendiren konularda görüş bildirmektedir. Bu toplantı sonucunda yayımlanan Sonuç Bildirgesi aşağıda verilmiştir.
“2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının yirmincisi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 27-29 Nisan 2012 tarihleri arasında Eskişehir’de yapıldı. Ekte listesi sunulan dekanların veya temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararların alınmasına ve alınan kararlara işlerlik kazandırılması amacıyla İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

1. Bir önceki İLDEK toplantısında oluşturulan İletişim Fakülteleri Akreditasyon Hazırlık Komitesinin raporu Prof. Dr. Süleyman İRVAN tarafından sunuldu. Rapor üzerinde yapılan tartışmalardan sonra İletişim Fakültelerinin Akreditasyon çalışmalarını yürütmek üzere tüzel bir kimlik kazanılması gerektiğinden hareket edilerek İLDEK adı ile bir dernek kurulmasının uygun olacağına ve çalışmaların hemen başlatılıp tamamlanması için İLDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. İletişim Fakültelerinin Öğretim Üyesi ihtiyacının karşılanması ve ÖYP’nin durumu konusunda, ÖYP yöntemi ile eleman yetiştirmede mevcut uygulamada çeşitli sıkıntıların yaşandığını, konunun sadece ÖYP ile sınırlı olmadığı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 35. Maddesi ve 50/d maddesi kapsamında görev yapan öğretim elemanlarının da benzer sorunlarla karşılaştığı, bu sorunlar karşısında YÖK nezdinde girişimlerde bulunmak üzere İLDEK Yürütme kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. İletişim eğitimi konularının masaya yatırılması ve çok boyutlu tartışılması için Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Nisan 2013 ayı içinde Uluslararası katılımlı ve içerisinde çeşitli çalıştayların yer alacağı bir sempozyumun düzenlenmesine, bu sempozyumun kapsam ve katılımcılarının kimlerden oluşacağının Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından belirlenecek Düzenleme Komitesince saptanmasının uygun olacağına karar verildi.

4. ILDEK genel kurulu toplantısının Mayıs 2013 ayı içerisinde Erzurum Atatürk İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yapılmasında oybirliği ile karar verildi.

5. ILDEK ile ilgili her türlü içeriğinin saklanıp sürdürülebilmesi için Prof. Dr. Asaf Varol’un görevlendirilmesine ve ildek.org uzantılı bir web sitesi kurmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yeni yürütme kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Prof. Dr. Suavi Aydın (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder Barlı (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf Devran (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Asaf Varol (Yürütme Kurulu Sekretaryası)”

İLDEK adıyla yapılan bu toplantılar sayesinde geçmişte önemli gelişmeler yaşandı. Dekanlar şimdi de dernek kurarak faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmaya çalışmaktadırlar.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir