İletişim Fakülteleri Dekanları Erzurum’da!

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Dile kolay tam 14 yıldır iletişim fakülteleri dekanları her yıl en az bir defa toplanıyor ve eğitim sorunlarını masaya yatırıyor. 2000 yılında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucu dekanı olarak göreve başladığımdan beri iletişim fakülteleri dekanları toplantısına 2005 yılı hariç (yurt dışında uzun dönem görevli olmam münasebetiyle) her toplantısına katılabilme, sadece bana nasip oldu. İlk yıllarda bazen her yıl 2-3 toplantı yapıyorduk. Bu yıl 30 Mayıs -1 Haziran 2013 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde bu toplantıyı Erzurum’da gerçekleştirdik.

İletişim fakülteleri dekanları ilk yıllarda bir araya geldiklerinde herhangi bir yürütme kurulu mevcut değildi. Ev sahipliği yapan fakülte tüm organizasyondan sorumlu idi. 2006 yılında Mayıs ayında Mersin’de yapılan toplantıda İLDEK adıyla (İletişim Fakülteleri Dekanları) Yürütme Kurulunu oluşturduk. Organize olmak ve güç birliği yapmak açısından bu kurulu oluşturmak, önemli bir karardı.

İLDEK’in 2006 yılından beri sürekli Yürütme Kurulu içerisinde farklı görevler aldım. Bazen Yürütme Kurulu Başkanı, bazen Genel Sekreter, bazen üye bazen de Sekreterya işlerinden sorumlu üyelikler yaptım. Bu görevlerin tümünü iletişim fakülteleri dekanlarının teveccühleri doğrultusunda elde ettim. Her toplantının kapanış oturumunda Yürütme Kurulu üyeleri belirlenirken, “Asaf Bey zaten kurulun daimi üyesi, diğer yeni üyeleri seçeceğiz” söylemlerinin ağır yükünü omuzlamak, gerçekten zor bir durum. Hata yapmamaya, elimden gelen her türlü destek ve çalışmayı yapmak için bu söylem beni kamçılıyor.

İşin ta başından beri bu oluşum içerisinde yer almış olmak çok farklı bir duygu. Her türlü gelişmeden haberdarsınız. Geçmişte neler yapıldığını biliyorsunuz. İletişim fakültelerinin tarihsel gelişimin bir bakıma canlı şahidi oluyorsunuz. Belgesel nitelikli bilgilere sahipsiniz. Bundan daha yüce bir görev olabilir mi?
İletişim fakülteleri dekanlarının bu oluşum içerisinde yer almış olmaları, büyük bir güçtür. İç meseleler genel kurullarda tartışılıyor ve sonuç almak için birlikte mücadele ediliyor. Bunun sonucunda da iletişim fakültelerinde arzu edilen değişim sürecini hızlandırabiliyorsunuz.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın tam desteği, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Yavuz’un iş bitiriciliği ve kararlı davranışları, organizasyonun mükemmel seyretmesini sağladı. Oturumlarda ele alınan konular, iletişim fakültelerinin belli başı sorunları arasında yer alıyordu. Alınan kararların yürürlüğe konulması ve sonuçların elde edilmesi için Yürütme Kuruluna tam yetkiler verildi. Yeni Yürütme Kurulu üyeleri belirlenirken de stratejik hedefler doğrultusunda üyelerin seçimi sağlandı. Yürütme Kurulu kendi aralarında yaptıkları seçim sonrasında; Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi, Yürütme Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar Üniversitesi, Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Uğur Yavuz (Atatürk Üniversitesi, Web sitesi ve Elektronik İletişim Sorumlusu),Prof. Dr. Mehmet Küçükkurt (Kırgızistan-Manas Üniversitesi, 22. İLDEK Toplantı Sorumlusu),Prof. Dr. Süleyman İrvan (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Akreditasyon Komite Başkanı) ve Prof. Dr. Asaf Varol (Yürütme Kurulu Sekretaryası, Fırat Üniversitesi) şeklinde bir görev dağılımı gerçekleşti.

Yeni başkan Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, Ankara’ya varır varmaz sonuç bildirgesini YÖK’e, RTÜK’e ve RATEM’e gönderdi. Başkanın bu hızlılığı dikkatlerden kaçmadı ve yeni dönemde iletişim fakülteleri sorunlarının çözümü için kararlı bir durumun sergileneceğini hissettirdi.

İletişim fakülteleri dekanlarının önemli bir bölümünün toplantıya bizzat katılmış olmaları, sorumluluklarını taşıdıkları fakülteye verdikleri önemin göstergesi şeklinde yorumluyorum. Sayıları az da olsa bazı dekanlar yerlerine yardımcılarını göndermişlerdi. Ama bu tasarrufu yapanların genelde ya vekâleten dekanlığı yürütenler ya da iletişim fakültesi dekanı olmalarına karşın fakülte konularına hâkim olmayıp toplantıda tartışılacak konularda Fransız kalacaklarından çekindikleri için katılmadıkları düşüncesindeyim. Düşünüyorum da bir fakültenin dekanı olacağım, fakültemle ilgili yılda bir defa yapılan bir toplantıya çeşitli bahanelerle katılmayacağım! Kanımca hastalık ya da Allah korusun bir yakının ölümü haricinde sebep ne olursa olsun dekanlığı yürüten kişinin yılda bir kez yapılan bu toplantıya katılması gerekir. Bu durum fakülteye sahip çıkma, fakülteyi benimseme, elemanlarının ve de öğrencilerinin haklarını koruma adına yapılması gereken tasarruftur diye değerlendiriyorum.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir