İletişim Fakülteleri Dekanları Bişkek’te Toplandı

Prof. Dr. Asaf Varol
varol.asaf@gmail.com

Sevgili okurlarım, İLDEK Yürütme Kurulunun basına dağıtılmak üzere hazırladığı yazıyı köşemde yayınlıyorum. Saygılarımla.

2000 yılından beri düzenli olarak yılda en az bir kez bir araya gelip iletişim fakültelerinin sorunlarının ele alındığı İLDEK toplantısı, bu yıl Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliğinde 5-7 Haziran 2014 tarihleri arasında Bişkek’te yapıldı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren üniversitelerin iletişim fakültelerinin birçok dekanının ya da temsilcisinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, önemli kararlar alındı.

İletişim fakülteleri dekanları İLDEK adıyla kendi aralarında kurmuş oldukları platform sayesinde, yapmış oldukları eğitim ve öğretim faaliyetlerini tartışmakta, karşılıklı fikir alış verişinde bulunmakta ve daha kaliteli bir eğitim ortamı yaratmak için çaba göstermektedirler. İLDEK Yürütme Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk, açılış konuşmasında bir yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetler hakkında dekanları bilgilendirdi. Daha sonra söz alan Yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Asaf Varol, dekanların yapmış oldukları ilk toplantıdan başlayarak, bugüne kadarki gelişmeleri özetleyen bir sunu yaptı. İLDEK toplantıları ile ilgili belgesel nitelikli yazı, kitap, video ve resimlere ait bilgiler verdi.

İLDEK Genel Kurulunca alınan kararlar arasında, bağımsız bir web sayfasının oluşturulması, iletişim fakültelerinin kontenjanlarının fakültelerin kendi istekleri doğrultusunda belirlenmesi, yeni iletişim fakülteleri ve bölümleri kurulurken ya da lisansüstü programlar açılırken; alt yapının ve öğretim elemanı sayısının yeterli düzeyde olması koşullarının aranması, tek tip müfredat yerine her iletişim fakültesinin kendi belirleyeceği müfredatı uygulama imkanlarının tanınması, bir sonraki toplantının Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde yapılması, gelişen teknolojiye bağlı olarak bu fakültelerden mezun olanlardan aranan asgari koşulları sağlamak amacıyla, TS-1 puan türü yerine öğrenci seçimimin TM-2 puan türü ile yapılmasının uygun olacağının Yükseköğretim Kuruluna önerilmesi vb. konularda çeşitli kararlar alındı.

Yapılan seçim sonrasında yeni dönem İLDEK Yürütme Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşması kararlaştırıldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruken Öztürk ikinci kez başkanlığa seçilirken, Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asaf Varol da, bundan böyle İLDEK Yürütme Kurulunun daimi doğal üyesi olarak görev yapması kararlaştırıldı.

2014-2015 Akademik dönemi için Yürütme Kurulunun aşağıdaki üyelerden oluşturuldu.

Prof. Dr. S. Ruken Öztürk (Ankara Üniversitesi, İLDEK Başkanı)
Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi, İLDEK Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Nilüfer Sezer (İstanbul Üniversitesi, Üye)
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Üye)
Prof. Dr. Mehmet Küçükkurt (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Üye)
Prof. Dr. Asaf Varol (Fırat Üniversitesi, Daimi Üye)

Genel Kurulun almış olduğu kararlar:

1.Toplantıda sunulan www.ildek.org web sayfası incelendi. Web sayfasının kapsamının genişletilmesine, yeni tasarımın Prof. Dr. Uğur Yavuz tarafından yapılmasına, Prof. Dr. Asaf Varol’un arşivindeki tüm elektronik ortamdaki dokümanların web sayasına aktarılmasına, İletişim Fakülteleri Platformunun güncel tutulmasına,

2. İletişim fakültelerinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için her iletişim fakültesinin kendisinin belirleyeceği kontenjanın üzerinde öğrenci alınmaması yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim Kuruluna iletilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;

3. İletişim fakülteleri ve bölümlerinin açılmasında aranan akademik, teknik ve fiziki asgari ölçütlerinin yükseltilmesinin uygun olacağı yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim Kuruluna iletilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine;

4. İletişim Fakülteleri için tek bir isim altında tek tip ortak bir müfredat geliştirilmesinin uygun ve olanaklı olmadığına, her fakültenin kendi misyon, vizyonu ve kapasitesi çerçevesinde kendi eğitim müfredatını oluşturmasının doğru olacağına,

5. İletişim Fakültelerinin gerek altyapı gerekse akademik kadro konusunda yeterli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra lisansüstü programları açmalarının uygun olacağı fikrinin benimsenmesine,

6. 2015 yılında düzenlenecek olan 23. İLDEK toplantısı için İstanbul Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi’nin talepte bulundukları ancak, Ankara Üniversitesi İLEF’in kuruluşunun 50. yılı olması nedeniyle 2015 yılında yapılacak olan İLDEK toplantısının Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılmasına, bundan böyle İletişim Fakültesi Dekanları toplantısına paralel olarak aynı tarihler arasında “İLDEK Sempozyumu” adı altında bir etkinliğin de düzenlemesine,

7. İletişim fakültelerinin bazı bölümlerinin yetenek ve beceri gerektirdiği göz önüne alındığında, bu fakültelerin ilgili bölümlerine ÖSYM’ce belirlenecek bir taban puana ilave olarak, her fakültenin özel yetenek sınavı ile öğrencilerini seçebilmeleri için durumun Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesine,

8. İletişim Fakültelerine halen TS-1 puan türü ile öğrencilerin yerleştirildiği ancak, bu puan türü ile iletişim fakültelerine yerleştirilen öğrencilerin verilen eğitim ve öğretimi takip etmede zorlandıkları bilinmektedir. İletişim fakültelerinde kaliteyi daha yukarıya çekmek için ÖSYM tarafından TM-2 puan türü ile öğrencilerin yerleştirilmelerini sağlamak amacıyla, her iletişim fakültesinin kendi senatolarında karar alarak bu kararları Yükseköğretim Kuruluna kendilerinin iletmesinin uygun olacağına,

9. İletişim fakülteleri dekanları toplantılarına 2000 yılından beri sürekli katılan, her toplantının arşivlenmesini sağlayan ve başından beri Yürütme Kurulunun değişmeyen tek üyesi olan Prof. Dr. Asaf Varol’un bundan böyle İLDEK’in her yıl yeniden belirlenen Yürütme Kurulu üyeliği seçimlerinden muaf tutularak, kurulun daimi doğal üyesi olarak görev almasına, Yürütme Kurulunun Prof. Dr. Asaf Varol ile birlikte toplam 6 üyeden oluşmasına,

10. Diğer 5 üye belirlenirken, toplantının yapıldığı iletişim fakültesi dekanı ile bir sonraki toplantının yapılacağı iletişim fakültesi dekanının doğrudan üye olmasına, diğer üç üyenin ise her yıl Genel Kurulda yapılacak seçimle belirlenmesine,

oybirliği ile karar verildi.

YAZIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ