2020 YILINA AİT İLDEK KONSEYİ TOPLANTISI TAMAMLANDI

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İLDEK Konseyi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan İletişim Fakülteleri dekanlarının oluşturdukları bir konseydir. 2000 yılından beri düzenli bir biçimde her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanıp, iletişim eğitim ve öğretiminin sorunlarını ele almakta, iletişim alanındaki yeni gelişmeleri gündeme taşımakta ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara alınan kararları öneri mahiyetinde iletmektedir.

 

Aslında 2020 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı, 30 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştı. Ancak öğle sonu oturumu sürerken, İzmir’deki deprem nedeniyle o bölgeden katılan dekanların toplantıdan ayrılmak zorunda kalmaları sonucunda, toplantının 02 Ocak 2021 tarihine ertelenmesi kararı alındı. Zaten pandemi nedeniyle bu her iki etkinlik, uzaktan görüşme şeklinde ZOOM üzerinden gerçekleşti.

 

İLDEK Konseyi Toplantısına toplam 44 dekan ya da temsilcisi katıldı. 30 Ekim 2020 tarihinde, görüşülemeyen gündem maddeleri ile oturum açıldı. Oturum açılışında Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLDEK Konseyi Daimi üyesi bendeniz (Prof. Dr. Asaf Varol) ve akabinde İLDEK Konseyi 2020 yılı toplantısına ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Savaş birer konuşma yaptılar.

 

Bu toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi iletişim fakültelerinin akreditasyon süreci idi. Çünkü Yükseköğretim Kurulu 2015 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumlarında akreditasyon hamleleri başlatmış ve akabinde bağımsız bir kurul haline gelen YÖKAK, Kurumsal Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve Kurumsal İzleme programlarını uygulamaya almıştı. Ayrıca programların akredite edilmesi için de çeşitli dernekler devreye girmiş ve akreditasyon süreçlerini başlatmışlardır.

 

İletişim fakültelerinin programlarının akredite edilmesi işlemlerini de İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) ve İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) birlikte yapmaktadırlar. Bu süreçte bazı iletişim fakültelerimizin programları akredite oldu. Sırada bekleyenler ise bir hayli fazla durumdadır. İLEDAK Kurulunun kurulması ve çalışmalara başlaması da gene İLDEK Konseyinin daha önceden aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleşmişti.

 

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, program akreditasyonu ile ilgili genel bir sunu yaptı. Akabinde Prof. Dr. Sacide Vural da akreditasyon işlemlerinde nasıl bir yol izlendiğini ve sık karşılaşılan problemleri dile getirdi.

 

Sonuç olarak, pandemiye ve depreme karşın, 2020 yılına ait İLDEK Konsey toplantısını sanal ortamda tamamlamanın gönül rahatlığı içerisindeyiz. 28. İLDEK Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

 

 

28. İLDEK DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

İletişim fakülteleri dekanlarının ya da temsilcilerinin katılımıyla 2020 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı 30 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilirken, meydana gelen deprem sonrasında toplantı 02 Ocak 2021 tarihinde gene çevrim içi yapılmıştır. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. Kadına şiddet konusundaki farkındalığı arttırmak ve bu konuda çalışmalar yürütmek üzere İLDEK Konseyi bünyesinde aşağıda isimleri yazılı üyelerden bir çalışma gurubu kurulmasına karar verilmiştir.

 

Komisyon üyeleri:

 

Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç (Başkan, Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezih Orhon (Eş Başkan, Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Kasım (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Nevin Yıldız (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevtap Aytuğ (Uşak Üniversitesi)

 

 

2. İLDEK Konseyi bünyesinde 2022’de üçüncüsü gerçekleştirilecek olan CIDA Sempozyumunun Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesine; Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin katkılarıyla sempozyum için Ankara Konsorsiyumunun oluşturulmasına, bu sempozyumun İLDEK, İLAD ve Konsorsiyuma dahil üniversitelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesine,

 

3. 29. İLDEK toplantısının 2021 Ekim ayında Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına; 2022 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısının ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine,

 

29. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu’nun

 

Prof. Dr. Halil Savaş (Başkan, Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Asaf Varol (Maltepe Üniversitesi, Daimi Üye)

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ( İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazım Elmas (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit Arklan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

üyelerinden oluşturulmasına ve

 

Konsey Yürütme Kurulu Yedek Üyesi olarak;

 

Prof. Dr. Enderhan Karakoç (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilek Takımcı (Ege Üniversitesi)

 

belirlenmesine karar verildi. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu Daimi üyesi hariç olmak üzere, dekanlık süresi dolan ya da herhangi bir nedenle dekanlık görevi sona eren üye yerine yedek listedeki sıra ile üyenin kurula dâhil edilmesine karar verildi.

 

Toplantıya katılan dekan ya da temsilcileri:

 

Adı Soyadı Üniversitesi Unvanı
A. Nevin Yıldız Hacettepe Doç. Dr.
Abdullah Özkan İstanbul Prof. Dr.
Abdulrezak Altun Ankara Prof. Dr.
Adem Yılmaz Atatürk Prof. Dr.
Ahmet Taylan Mersin Dr. Öğr. Üyesi
Alaaddin F. Paksoy Anadolu Doç. Dr.
Asaf Varol Maltepe Prof. Dr.
Aslı Sezgin Çukurova Doç. Dr.
Asuman Kutlu Beykent Dr. Öğr. Üyesi
Aysel Aziz Yeni Yüzyıl Prof. Dr.
Billur Ülger Yeditepe Prof. Dr.
Deniz Yengin İstanbul Aydın Prof. Dr.
Dilek Takımcı Ege Prof. Dr.
Dursun Gökdağ Yeni Yüzyıl Prof. Dr.
Ebru Uzunoğlu İzmir Ekonomi Prof. Dr.
Elif Asude Tunca Lefke Kıbrıs Prof. Dr.
Enderhan Karakoç Selçuk Prof. Dr.
Füsun Özbilgen İLAD Genel Sekreter
Halil Nalçaoğlu Bilgi Prof. Dr.
Halil Savaş Pamukkale Prof. Dr.
Hatice Çubukçu Çukurova Prof. Dr.
Hikmet Seçim Uluslararası Kıbrıs Prof. Dr.
Hülya Yengin İstanbul Aydın Prof. Dr.
Işık Özkan Ege Prof. Dr.
Korhan Mavnacıoğlu Medipol Dr. Öğr. Üyesi
Levent Soysal Kadir Has Doç. Dr.
Melda Cinman Marmara Prof. Dr.
Metin Kasım Çanakkale Onsekiz Mart Prof. Dr.
Mustafa Akdağ Yozgat Bozok Prof. Dr.
Nazım Elmas Giresun Prof. Dr.
Nazife Güngör Üsküdar Prof. Dr.
Nevin Bölükbaşı Pamukkale Öğr. Gör.
Nezih Orhon Anadolu Prof. Dr.
Nüket Elpeze Ergeç Çukurova Prof. Dr.
Özcan Yağcı Başkent Prof. Dr.
Özge Uluğ Yurttaş Beykent Dr. Öğr. Üyesi
Sacide Vural İstanbul Gelişim Prof. Dr.
Senem Duruel Erkılıç Mersin Prof. Dr.
Sercan Gündoğar İLAD
Müzeyyen Sevtap Aytuğ Uşak Doç. Dr.
Suat Gezgin Yeditepe Prof. Dr.
Tamella Aliveya Muş Alparslan Prof. Dr.
Ümit Arklan Süleyman Demirel Prof. Dr.
Vahit İlhan Erciyes Doç. Dr.

Yorum (1)

  • Carol3389| 24 Şubat 2024

    Modern Talking был немецким дуэтом, сформированным в 1984 году. Он стал одним из самых ярких представителей евродиско и популярен благодаря своему неповторимому звучанию. Лучшие песни включают “You’re My Heart, You’re My Soul”, “Brother Louie”, “Cheri, Cheri Lady” и “Geronimo’s Cadillac”. Их музыка оставила неизгладимый след в истории поп-музыки, захватывая слушателей своими заразительными мелодиями и запоминающимися текстами. Modern Talking продолжает быть популярным и в наши дни, оставаясь одним из символов эпохи диско. Музыка 2024 года слушать онлайн и скачать бесплатно mp3.

  • Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir