İLDEK KONSEYİ ISPARTA’DA TOPLANIYOR

İletişim fakültesi dekanları 2000 yılından beri her yıl en az bir kez olmak üzere bir üniversitemizin iletişim fakültesi dekanlığının ev sahipliğinde toplanarak, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan iletişim fakültelerinin sorunlarını ve geleceğini masaya yatırmaktadır. 22 yılda tam 29 toplantı yapıldı. Bu yıl da 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30. Toplantıyı Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Isparta’da yapacağız.

 

Dönüp geriye baktığımda bu 29 toplantıda birçok konuyu ele aldığımızı, öneri mahiyetindeki görüşlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara göndererek, bazı değişiklikler yapabildiğimizi görüyorum. Bu süreçte neler yapılmadı ki?

 

Üniversitelerin radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki kanunu bile değiştirmeyi başarmıştık. Bazı iletişim fakülteleri arasında işbirliği yapılmasını sağladık. İletişim alanında İLAD Derneği ve İLDEK olarak CIDA (3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu) isimli bir uluslararası sempozyumun yapılmasını başardık. Bu sempozyumun ilki Mersin Üniversitesinde, ikincisi İzmir Ekonomi Üniversitesinde ve üçüncüsünü de bu yıl Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iletişim fakültelerinin yanı sıra Ankara’da iletişim alanıyla ilişkili bölüm ve programlar barındıran Çankaya, Atılım, Ankara Sosyal Bilimler üniversitelerinin ilgili birimlerinden oluşan akademik konsorsiyum tarafından 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir (https://cidainternational.org/).

 

İLDEK Konseyi akreditasyon konusunda da önemli bir değişime imza attı. 2018 yılında İLDEK olarak YÖK’te yaptığımız toplantılar sonrasında akreditasyon ajansı kurulmasını sağlamıştık. Prof. Dr. Aysel Aziz ve dönemin İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu olarak YÖK’te Prof. Dr. Orhan Uzun ve Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile görüşmüş ve İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun) kurulmasını sağlamıştık.

 

İLAD/İLEDAK Ajansı olarak iletişim fakülteleri bölümlerinin akreditasyon işlemleri başarı ile yürütülüyor. Birçok iletişim fakültesi, akredite olmak için sıra bekliyor. 2016 yılında YÖKAK’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu) kurulması ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları akredite olmak için önemli atılımlar içindedir. İşte bu açıdan ele alındığında zamanında İLEDAK’ın teşekkül ettirilmiş olmasının önemi açıktır.

 

İletişim fakültelerinin en önemli sorunlarından birisi sözel puanla öğrenci almasıdır. Ortaöğretim kurumlarında sözel puan ile ilgili branşlarda okuyan öğrencilerin ders müfredatları gereği analitik düşünce becerilerinin yeterli düzeyde gelişemediği düşüncesindeyim. Oysa iletişim fakülteleri bölümlerinin hemen hepsi artık analitik beceri gerektirmektedir. Medya bölümleri teknoloji eksenlidir. Sözel puan türünden gelen öğrenciler teknolojik araç ve gereçlere adaptasyonu kolay olmamaktadır.

 

İletişim fakültelerinin en önemli sıkıntılarından birisi de günden güne bazı bölümlerin öğrenci bulamamasıdır. 2021 yılı ÖSYM yerleştirmelerine bakıldığında özellikle gazetecilik bölümlerinin çok büyük kan kaybına maruz kaldığı görülür. Bunun sebeplerinden birisinin de sözel puan ile öğrenci almasından kaynaklandığı görüşündeyim. Bu nedenle yıllardır iletişim fakültelerine Eşit Ağırlık puan türü ile öğrenci alınmasını talep ettik. Ancak sonuç değişmedi. Çünkü YÖK, ortaöğretimde sözel puan ile eğitim gören öğrencilerin tercih edebilecekleri bölüm sayılarının azlığını gerekçe göstererek, iletişim fakültelerine giriş puan türünü değiştirmemesi, kanımca anlamsızdır.

 

Bir İLDEK Konsey toplantısı için tekrar bir araya geleceğiz. Yeni gündem maddeleri ele alınacak. Öneriler hazırlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Isparta’da buluşmak dileği ile…

 

Kaynak: https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-ispartada-toplaniyor-makale,13329.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir