İLDEK KONSEYİ ISPARTA TOPLANTISI

Dile kolay, İletişim fakülteleri dekanları 30. kez bir araya geldi. Bu birliktelik 2000 yılından beri kesintisiz sürdürülmektedir. Bu toplantılar sayesinde iletişim eğitimi ile ilgili önemli değişimler gerçekleştirildi. Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebilirim.

 

Dekanların birliktelikleri sonucu iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon yayınları yapması önünde engel teşkil eden 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkındaki Kanun değiştirilebilmişti. Her ne kadar bilahare bu kanunda yeniden bir değişiklik yapılarak iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon yayınları yapmaları engellenme istense de daha önceden televizyon yayını yapan Fırat, Selçuk, Erciyes ve Atatürk Üniversitelerinin yayınlarını hala devam ediyor. TRT ile zaman paylaşımlı yayınlar yapması da artık mümkün.

 

İLDEK toplantıları sayesinde iletişim fakülteleri bölümlerinin müfredatlarının güncellenmesinde, fakültelerin bazıları birbirini örnek aldılar.

 

İLDEK, İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) adıyla bilinen akreditasyon kurulunun oluşmasına ve ILAD/İLEDAK şemsiyesi altında birçok iletişim fakültesi bölümlerinin akredite olması sağlandı ve sağlanmaya devam ediliyor.

 

CIDA (Communication in the Diigital Age Symposium) ismi ile uluslararası bir sempozyumun yapılması kararlaştırıldı ve bu yıl 3. Ankara’da yapılıyor. Bu sempozyum sayesinde akademik yayınlar yapılıyor.

 

En önemlisi ise İLDEK toplantıları sayesinde iletişim fakülteleri arasında kuvvetli bir ağ oluştu, bu birliktelik ve güç birliği sayesinde 30. Toplantı başarıyla tamamlandı.

 

Isparta Toplantısının gerçekleştirilmesinde sponsor olan Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Isparta Halk Otobüsleri Kooperatifi, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ve Yıldırım Şekerleme’ye teşekkür ediyoruz.

 

  1. İLDEK Konseyi toplantısında aşağıdaki kararlar alındı.

 

  1. İLDEK DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Isparta, 2022

 

İletişim fakülteleri dekanlarının ya da temsilcilerinin katılımıyla 2022 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Isparta’da gerçekleştirildi. Toplantıda öneri mahiyetinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

  1. Yükseköğretim Kurulunun 2022-2023 akademik yılı için Üniversitelere öğrenci yerleştirmelerinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) için uygulanmakta olan baraj puanlarının kaldırılmasının iletişim fakültelerini nasıl etkileyeceği konusu görüşüldü. İletişim fakülte bölümlerine öğrenci yerleştirmede Sözel Puanın (SÖZ) kullanılması ve bir taban puanın uygulanmaması nedenleriyle, eğitim geçmişi bağlamında düşük seviyedeki öğrencilerin iletişim fakültelerine yerleşebileceği söz konusu olabileceğinden, bu tür sorunların kapsamlı incelenmesi ve çözüm önerilerinin üretilebilmesi amaçlarıyla, bir komisyon kurulmasına ve bu komisyonun aşağıdaki üyelerden oluşmasına,

 

Prof. Dr. Emre Köksalan, Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Serhat Baştan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem Duğan, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Veysel Çakmak, Aksaray Üniversitesi

Aydın Şerbetçioğlu, RATEM Başkanı

 

  1. İletişim fakültelerinin paydaşlarıyla daha etkin ve verimli ilişkiler kurabilmeleri ve iletişim fakültesi mezunlarından paydaşların beklentilerinin neler olabileceğini belirlemek amacıyla, fakültelerde dış paydaşların yer aldığı Danışma Kurullarının oluşturulmasına ve Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Danışma Kurulu modelinin diğer iletişim fakültelerine de tavsiye edilmesine,

 

  1. İletişim alanında kullanılan araçların sürekli ve hızlı gelişmesi sonucunda, iletişim fakültelerinde müfredat değişimlerinin güncellenmesi gerektiği, buna bağlı olarak yeni bölümlerin ve bilim alanlarının açıldığı göz önüne alındığında, bu fakültelerde görevli öğretim üyelerinin doçentlik bilim alanlarının da güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Diğer taraftan Yükseköğretim Kurulunun Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan meslek kodları (ISCED) ile uyum sağlamak amacıyla 2019 yılında YÖK’te gerçekleştirdiği toplantılarda iletişim fakülteleri bölüm isimlerinde yaptığı düzenlemeler ile devlet üniversitelerinde uygulanmakta olan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde iletişim fakülteleri öğretim üyelerinin aleyhine olan tasarrufların gözden geçirilerek bir çalışma yapılmasına karar verildi. Bu amaçla aşağıdaki üyelerden oluşan bir komisyonun teşekkül ettirilmesine,

 

Prof. Dr. Asaf Varol, Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Serhat Baştan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Nuray Yılmaz Sert, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Handan Güler İplikçi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

 

  1. İletişim fakültelerine sadece Sözel puan türü ile öğrenci alınmasının, iletişim fakültelerinin bazı bölümlerinin eğitim ve öğretim müfredatları ile uyuşmadığı, bu nedenle de bölüm özelliklerine bağlı olarak farklı puan türlerine sahip öğrencilerin de iletişim fakülte bölümlerini tercih yapabilmelerine imkân tanınmasının uygun olacağı önerildi. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulunun bu konuda bazı çalışmalar yaparak, ilgili kurum ve kuruluşlara hazırladıkları öneri raporlarını iletmesine ve görüşmeler yapmasına,

 

  1. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin (ilef) öncülüğünde Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iletişim fakültelerinin yanı sıra Ankara’da iletişim alanıyla ilişkili bölüm ve programlar barındıran Çankaya, Atılım, Ankara Sosyal Bilimler üniversitelerinin ilgili birimlerinden oluşan akademik konsorsiyum tarafından 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan etkinlik görüşüldü. Bu etkinliğin ileriki yıllarda yurtdışında yapılabilmesi için İLDEK Konseyinin bir çalışma yapmasına,

 

  1. İletişim eğitimi-öğretimi ile ilgili ortaya çıkabilecek durumların tartışılması ve çözümler üretilebilmesi amacıyla gerekli görüldüğünde yılda birkaç kez çalıştayların düzenlenmesine, bu çalıştayların çevrimiçi yapılmasına, çalıştay konularının gelişmelere göre belirlenmesine,

 

  1. 31. İLDEK toplantısının 2023 yılı Mayıs Ayı sonu ya da Haziran Ayı ilk yarısında İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına ve çalışmalara hemen başlatılmasına,

 

  1. Yeni İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu’nun

 

Asıl Üyeler:

 

Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İnönü Üniversitesi, Başkan

Prof. Dr. Asaf Varol, Maltepe Üniversitesi, Daimi Üye

Prof. Dr. Ümit Arklan, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Soylu, Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Kasım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Adem Yılmaz, Atatürk Üniversitesi

 

Yedek Üyeler:

 

Prof. Dr. Tamella Alieva, Muş Aplarslan Üniversitesi

Prof. Dr. Hale Bozkurt, Aydın Adnan menderes Üniversitesi

 

üyelerden oluşmasına, toplantıya yüz yüze ya da çevrimiçi katılan dekan ya da dekan temsilcilerinin oyları ile öneri mahiyetinde kararlaştırıldı.

 

Kaynak: https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-isparta-toplantisi-makale,13367.html

İLDEK KONSEYİ ISPARTA’DA TOPLANIYOR

İletişim fakültesi dekanları 2000 yılından beri her yıl en az bir kez olmak üzere bir üniversitemizin iletişim fakültesi dekanlığının ev sahipliğinde toplanarak, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yer alan iletişim fakültelerinin sorunlarını ve geleceğini masaya yatırmaktadır. 22 yılda tam 29 toplantı yapıldı. Bu yıl da 12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında 30. Toplantıyı Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Isparta’da yapacağız.

 

Dönüp geriye baktığımda bu 29 toplantıda birçok konuyu ele aldığımızı, öneri mahiyetindeki görüşlerimizi ilgili kurum ve kuruluşlara göndererek, bazı değişiklikler yapabildiğimizi görüyorum. Bu süreçte neler yapılmadı ki?

 

Üniversitelerin radyo ve televizyonların kuruluşu ve yayınları hakkındaki kanunu bile değiştirmeyi başarmıştık. Bazı iletişim fakülteleri arasında işbirliği yapılmasını sağladık. İletişim alanında İLAD Derneği ve İLDEK olarak CIDA (3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu) isimli bir uluslararası sempozyumun yapılmasını başardık. Bu sempozyumun ilki Mersin Üniversitesinde, ikincisi İzmir Ekonomi Üniversitesinde ve üçüncüsünü de bu yıl Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iletişim fakültelerinin yanı sıra Ankara’da iletişim alanıyla ilişkili bölüm ve programlar barındıran Çankaya, Atılım, Ankara Sosyal Bilimler üniversitelerinin ilgili birimlerinden oluşan akademik konsorsiyum tarafından 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir (https://cidainternational.org/).

 

İLDEK Konseyi akreditasyon konusunda da önemli bir değişime imza attı. 2018 yılında İLDEK olarak YÖK’te yaptığımız toplantılar sonrasında akreditasyon ajansı kurulmasını sağlamıştık. Prof. Dr. Aysel Aziz ve dönemin İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu olarak YÖK’te Prof. Dr. Orhan Uzun ve Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile görüşmüş ve İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun) kurulmasını sağlamıştık.

 

İLAD/İLEDAK Ajansı olarak iletişim fakülteleri bölümlerinin akreditasyon işlemleri başarı ile yürütülüyor. Birçok iletişim fakültesi, akredite olmak için sıra bekliyor. 2016 yılında YÖKAK’ın (Yükseköğretim Kalite Kurulu) kurulması ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları akredite olmak için önemli atılımlar içindedir. İşte bu açıdan ele alındığında zamanında İLEDAK’ın teşekkül ettirilmiş olmasının önemi açıktır.

 

İletişim fakültelerinin en önemli sorunlarından birisi sözel puanla öğrenci almasıdır. Ortaöğretim kurumlarında sözel puan ile ilgili branşlarda okuyan öğrencilerin ders müfredatları gereği analitik düşünce becerilerinin yeterli düzeyde gelişemediği düşüncesindeyim. Oysa iletişim fakülteleri bölümlerinin hemen hepsi artık analitik beceri gerektirmektedir. Medya bölümleri teknoloji eksenlidir. Sözel puan türünden gelen öğrenciler teknolojik araç ve gereçlere adaptasyonu kolay olmamaktadır.

 

İletişim fakültelerinin en önemli sıkıntılarından birisi de günden güne bazı bölümlerin öğrenci bulamamasıdır. 2021 yılı ÖSYM yerleştirmelerine bakıldığında özellikle gazetecilik bölümlerinin çok büyük kan kaybına maruz kaldığı görülür. Bunun sebeplerinden birisinin de sözel puan ile öğrenci almasından kaynaklandığı görüşündeyim. Bu nedenle yıllardır iletişim fakültelerine Eşit Ağırlık puan türü ile öğrenci alınmasını talep ettik. Ancak sonuç değişmedi. Çünkü YÖK, ortaöğretimde sözel puan ile eğitim gören öğrencilerin tercih edebilecekleri bölüm sayılarının azlığını gerekçe göstererek, iletişim fakültelerine giriş puan türünü değiştirmemesi, kanımca anlamsızdır.

 

Bir İLDEK Konsey toplantısı için tekrar bir araya geleceğiz. Yeni gündem maddeleri ele alınacak. Öneriler hazırlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilecek. Isparta’da buluşmak dileği ile…

 

Kaynak: https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-konseyi-ispartada-toplaniyor-makale,13329.html

İLDEK 2021 DENİZLİ’DE

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

1999 yılına kadar uzanan bir serüvenden sizlere bahsedeceğim. Birkaç İletişim Fakültesi Dekanı, dönemin Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alemdar Yalçın hocanın çağrısı üzerine Gazi Üniversitesinde bir araya geliyorlar. O ilk toplantıda eminim ki bulunan birkaç dekan, İLDEK toplantılarının bugüne kadar süreklilik arz edebileceğini tahmin edememişlerdir.

 

2000 yılından beri (sadece 2005 yılında Kocaeli Üniversitesinde yapılan toplantı hariç) tüm İletişim Fakülteleri dekanları toplantılarına bizzat katıldım. Dile kolay, bugüne kadar 29 toplantı yapıldı ve ben 28 toplantının içerisinde bizzat bulundum.

 

Bir etkinlik her yıl kesintisiz yapılabiliyorsa, küresel salgına (COVID-19) rağmen çevrimiçi dahi olsa sürdürülebiliyorsa, bu iyi kurgulanmış kararlı bir adımdır. Bir etkinlik paydaşlarının desteğini görüyorsa ve taraflarca eller taşın altına konuluyorsa, o etkinlik artık paydaşlarının himayesindedir. 

 

Dekanlar, bu fakültelerinin sorunlarını gündeme taşımayı başardı. İlgili kurum ve kuruluşlara öneri mahiyetinde görüşlerini iletebildi. Bu önerilerin bazıları karşılık buldu, bazıları bulmadı. Ama bizler bıkmadık, sesimizi duyurmak için mücadeleye devam ettik. 

 

3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkındaki Kanunun Üniversitelerimizin iletişim fakültelerinin radyo ve televizyon yayınları yapmalarını yasaklıyordu. İletişim Fakültesi Dekanları; İLDEK çatısı altında sürdürdüğü çabalar sonrasında, 15.5.2002 tarihinde 4756 Sayılı   “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3984 sayılı Kanunun 24. Maddesini değiştirmeyi başarmış ve bu değişiklik sayesinde “, radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir.” hükmünü Kanuna ekletebilmişti. Bunun sonucu olarak da bazı üniversite televizyonların (Fırat, Selçuk, Erciyes) yayın yapmalarının önündeki engeller kalmıştı. Ancak iletişim fakültelerine tanınan bu imtiyaz, 6112 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun” yayımlandığı 15.2.2011 tarihine kadar sürmüş ve iletişim fakültelerinin eğitim amaçlı yayın yapması 26(3) maddesi kapsamında “… yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır.” şekline dönüştürülmüştü. 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu, daha YÖK’ten ayrılıp bağımsız bir kurula dönüşmeden, İLDEK olarak akreditasyon sürecini Prof. Dr. Aysel Aziz Başkanlığında başlatmıştık. YÖK’ü ziyaret ederek Prof. Dr. Orhan Uzun ve Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve ekibi ile görüşmüştük. Bunun sonucu olarak İletişim Fakültelerimizin programlarının akredite olmalarının yolu açılmış, bazı iletişim fakültelerimiz akredite edilmiş ve bazıları da akredite edilmeyi beklemektedirler.

 

Bu süreçte İLDEK olarak kimlerle görüşmedik ki? Bakanlarla, YÖK Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle, bürokratlarla, RTÜK ile TRT ile ÖSYM ile ve sivil toplum örgütleri ile az mı görüşmeler yaptık? 

 

Defalarca iletişim fakültelerine öğrenci seçiminde kullanılan sözel puan türünün sıkıntılarını dile getirdik ve hala dillendiriyoruz. Derdimizi bir türlü ilgililere anlatamadık. Daha doğrusu bizi anlıyorlardı, ama yetkililer ortaöğretim kurumlarındaki sözel programlarda eğitim gören öğrencilerin,  sözel puan türü ile üniversiteye yerleşme şanslarının az olduğunu bu nedenle de iletişim fakültelerine sözel puan türü ile öğrenci almak mecburiyetinde kaldıklarını açıkladıklarında, hayal kırıklığına uğruyorduk. 

 

İletişim eğitiminin çok farklılaştığını, gelişen teknolojiyi kullanabilen ve analitik düşünce becerisi bulunan öğrencilerin, iletişim fakültelerini seçmelerinin özendirilmesi gerektiği yönündeki görüşümüzün dikkate alınmamasının sonucudur ki 2021 yılında iletişim fakültelerimizin birçoğunun kontenjanı boş kalmıştır. Artık gelecek yıl bu bölümlerin önemli bir bölümü ÖSYM Kılavuzunda yer almayabilir.

 

11-13 Kasım 2021 tarihinde İLDEK Konseyini Denizli Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Dekanlar heyecanlı, çünkü küresel salgın nedeniyle 2019 yılında Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanlığının düzenlediği etkinlikten buyana bir araya gelemedik. Heyecanlıyız, çünkü tartışacak çok konularımız var. Heyecanlıyız, çünkü aramıza katılan yeni dekanlarımız var.

 

Roman”,serif;text-align:justify;’>Kaynak: https://www.gunisigigazetesi.net/ildek-2021-denizlide-makale,12879.html

2020 YILINA AİT İLDEK KONSEYİ TOPLANTISI TAMAMLANDI

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İLDEK Konseyi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan İletişim Fakülteleri dekanlarının oluşturdukları bir konseydir. 2000 yılından beri düzenli bir biçimde her yıl bir üniversitenin ev sahipliğinde toplanıp, iletişim eğitim ve öğretiminin sorunlarını ele almakta, iletişim alanındaki yeni gelişmeleri gündeme taşımakta ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara alınan kararları öneri mahiyetinde iletmektedir.

 

Aslında 2020 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı, 30 Ekim 2020 tarihinde yapılmıştı. Ancak öğle sonu oturumu sürerken, İzmir’deki deprem nedeniyle o bölgeden katılan dekanların toplantıdan ayrılmak zorunda kalmaları sonucunda, toplantının 02 Ocak 2021 tarihine ertelenmesi kararı alındı. Zaten pandemi nedeniyle bu her iki etkinlik, uzaktan görüşme şeklinde ZOOM üzerinden gerçekleşti.

 

İLDEK Konseyi Toplantısına toplam 44 dekan ya da temsilcisi katıldı. 30 Ekim 2020 tarihinde, görüşülemeyen gündem maddeleri ile oturum açıldı. Oturum açılışında Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda İLDEK Konseyi Daimi üyesi bendeniz (Prof. Dr. Asaf Varol) ve akabinde İLDEK Konseyi 2020 yılı toplantısına ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Savaş birer konuşma yaptılar.

 

Bu toplantının en önemli gündem maddelerinden birisi iletişim fakültelerinin akreditasyon süreci idi. Çünkü Yükseköğretim Kurulu 2015 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumlarında akreditasyon hamleleri başlatmış ve akabinde bağımsız bir kurul haline gelen YÖKAK, Kurumsal Değerlendirme, Kurumsal Akreditasyon ve Kurumsal İzleme programlarını uygulamaya almıştı. Ayrıca programların akredite edilmesi için de çeşitli dernekler devreye girmiş ve akreditasyon süreçlerini başlatmışlardır.

 

İletişim fakültelerinin programlarının akredite edilmesi işlemlerini de İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) ve İLEDAK (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu) birlikte yapmaktadırlar. Bu süreçte bazı iletişim fakültelerimizin programları akredite oldu. Sırada bekleyenler ise bir hayli fazla durumdadır. İLEDAK Kurulunun kurulması ve çalışmalara başlaması da gene İLDEK Konseyinin daha önceden aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleşmişti.

 

İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz, program akreditasyonu ile ilgili genel bir sunu yaptı. Akabinde Prof. Dr. Sacide Vural da akreditasyon işlemlerinde nasıl bir yol izlendiğini ve sık karşılaşılan problemleri dile getirdi.

 

Sonuç olarak, pandemiye ve depreme karşın, 2020 yılına ait İLDEK Konsey toplantısını sanal ortamda tamamlamanın gönül rahatlığı içerisindeyiz. 28. İLDEK Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

 

 

28. İLDEK DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

İletişim fakülteleri dekanlarının ya da temsilcilerinin katılımıyla 2020 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısı 30 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirilirken, meydana gelen deprem sonrasında toplantı 02 Ocak 2021 tarihinde gene çevrim içi yapılmıştır. Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1. Kadına şiddet konusundaki farkındalığı arttırmak ve bu konuda çalışmalar yürütmek üzere İLDEK Konseyi bünyesinde aşağıda isimleri yazılı üyelerden bir çalışma gurubu kurulmasına karar verilmiştir.

 

Komisyon üyeleri:

 

Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç (Başkan, Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Nezih Orhon (Eş Başkan, Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç (Mersin Üniversitesi)

Prof. Dr. Özcan Yağcı (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Kasım (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Nevin Yıldız (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevtap Aytuğ (Uşak Üniversitesi)

 

 

2. İLDEK Konseyi bünyesinde 2022’de üçüncüsü gerçekleştirilecek olan CIDA Sempozyumunun Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmesine; Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nin katkılarıyla sempozyum için Ankara Konsorsiyumunun oluşturulmasına, bu sempozyumun İLDEK, İLAD ve Konsorsiyuma dahil üniversitelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilmesine,

 

3. 29. İLDEK toplantısının 2021 Ekim ayında Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasına; 2022 Yılına ait İLDEK Konsey toplantısının ise Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine,

 

29. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu’nun

 

Prof. Dr. Halil Savaş (Başkan, Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Asaf Varol (Maltepe Üniversitesi, Daimi Üye)

Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ( İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazım Elmas (Giresun Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdülrezak Altun (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ümit Arklan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

üyelerinden oluşturulmasına ve

 

Konsey Yürütme Kurulu Yedek Üyesi olarak;

 

Prof. Dr. Enderhan Karakoç (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilek Takımcı (Ege Üniversitesi)

 

belirlenmesine karar verildi. İLDEK Konseyi Yürütme Kurulu Daimi üyesi hariç olmak üzere, dekanlık süresi dolan ya da herhangi bir nedenle dekanlık görevi sona eren üye yerine yedek listedeki sıra ile üyenin kurula dâhil edilmesine karar verildi.

 

Toplantıya katılan dekan ya da temsilcileri:

 

Adı Soyadı Üniversitesi Unvanı
A. Nevin Yıldız Hacettepe Doç. Dr.
Abdullah Özkan İstanbul Prof. Dr.
Abdulrezak Altun Ankara Prof. Dr.
Adem Yılmaz Atatürk Prof. Dr.
Ahmet Taylan Mersin Dr. Öğr. Üyesi
Alaaddin F. Paksoy Anadolu Doç. Dr.
Asaf Varol Maltepe Prof. Dr.
Aslı Sezgin Çukurova Doç. Dr.
Asuman Kutlu Beykent Dr. Öğr. Üyesi
Aysel Aziz Yeni Yüzyıl Prof. Dr.
Billur Ülger Yeditepe Prof. Dr.
Deniz Yengin İstanbul Aydın Prof. Dr.
Dilek Takımcı Ege Prof. Dr.
Dursun Gökdağ Yeni Yüzyıl Prof. Dr.
Ebru Uzunoğlu İzmir Ekonomi Prof. Dr.
Elif Asude Tunca Lefke Kıbrıs Prof. Dr.
Enderhan Karakoç Selçuk Prof. Dr.
Füsun Özbilgen İLAD Genel Sekreter
Halil Nalçaoğlu Bilgi Prof. Dr.
Halil Savaş Pamukkale Prof. Dr.
Hatice Çubukçu Çukurova Prof. Dr.
Hikmet Seçim Uluslararası Kıbrıs Prof. Dr.
Hülya Yengin İstanbul Aydın Prof. Dr.
Işık Özkan Ege Prof. Dr.
Korhan Mavnacıoğlu Medipol Dr. Öğr. Üyesi
Levent Soysal Kadir Has Doç. Dr.
Melda Cinman Marmara Prof. Dr.
Metin Kasım Çanakkale Onsekiz Mart Prof. Dr.
Mustafa Akdağ Yozgat Bozok Prof. Dr.
Nazım Elmas Giresun Prof. Dr.
Nazife Güngör Üsküdar Prof. Dr.
Nevin Bölükbaşı Pamukkale Öğr. Gör.
Nezih Orhon Anadolu Prof. Dr.
Nüket Elpeze Ergeç Çukurova Prof. Dr.
Özcan Yağcı Başkent Prof. Dr.
Özge Uluğ Yurttaş Beykent Dr. Öğr. Üyesi
Sacide Vural İstanbul Gelişim Prof. Dr.
Senem Duruel Erkılıç Mersin Prof. Dr.
Sercan Gündoğar İLAD
Müzeyyen Sevtap Aytuğ Uşak Doç. Dr.
Suat Gezgin Yeditepe Prof. Dr.
Tamella Aliveya Muş Alparslan Prof. Dr.
Ümit Arklan Süleyman Demirel Prof. Dr.
Vahit İlhan Erciyes Doç. Dr.

İLDEK 2020 TOPLANTISI YARIM KALDI

Prof. Dr. Asaf Varol

varol.asaf@gmail.com

İLDEK; Türkiye’deki, KKTC’deki ve Kırgızistan’daki iletişim fakültelerinin dekanlarının bir araya gelmesi sonucu oluşturulan bir konseydir. İLDEK Konseyinin 28. toplantısı aslında 2020 Nisan ayı içerisinde Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli’de yapılacaktı. Ancak COVID-19 pandemisi yüzünden bu toplantı 30 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi, yani uzaktan yapılmasına karar verildi ( https://www.youtube.com/watch?v=Eoh5zSoC6tE&t=4149s )

İLDEK 2020, 30 Ekim 2020 tarihinde sabah 09:30 da açılış konuşmaları ile başlatıldı. İlk konuşmayı, etkinliğe ev sahipliği yapan Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Halil Savaş yaptı. Korona salgını yüzünden toplantıyı uzaktan yapmak zorunda kaldıklarını, ancak ilerleyen dönemlerde dekanları Denizli’de ağırlamak istediklerini söyledi. İLDEK Konsey Başkanı Antalya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadı, ancak video göndererek toplantıya başarılar diledi.

Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, toplantıya katılanları selamlayarak, iletişimin önemini vurguladı. Azerbaycan’daki kardeşlerimizin maruz kaldığı saldırılara, dünyanın iletişim kanallarını kapattığını ve oradaki zulmü duymadıklarını söyledi.

Daha sonra ben söz alarak İLDEK Konseyinin 2000 yılından buyana yaptığı faaliyetleri özetledim ve bu çevrimiçi etkinliğe önceki dekanların da dâhil edildiğini ve bu sayede katılımcı sayısının zirve yaptığını söyledim.

Bu toplantıda iki onur konuğumuz vardı. RTÜK Başkanı Sayın Ebubekir Şahin ve YÖKAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dekanlara kendi çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve işbirliği yollarını anlattılar.

RTÜK Başkanı Sayın Şahin, iletişim fakülteleri ile işbirliği yapmak için hazır olduklarını ve en kısa sürede etkin çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Sayın Başkanın yaptığı konuşmaya https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-rtukun-sadece-ceza-veren-bir-kurum-olarak-gorulmesine-karsiyiz/2024347 linkinden ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşmasına, dünya yükseköğretim bağlamında bir türbülans içerisinde bulunduğunu ve bu türbülanstan nasıl çıkacağının çok iyi bilinmediğini belirterek başladı. Eğitimde teknolojiye uyum konusunda 2015 yılından sonra makasın açıldığını ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmakta geri kalındığını belirtti. Bu açığın kapatılmasının, hangi mesleği yaparsa yapsın herkese yetkinlik kazandırılarak sağlanabileceğini, bunun için de dijital yetkinlik, kompleks problem, iletişim yetkinliği, analitik düşünme, değerler ve etik yetkinlik kavramlarının önem kazandığını vurguladı. Çevik liderlik ve bilişim destekli yönetimi başaranların çağa ayak uydurabileceklerini söyledi. Online destekli öğrenme, diploma yerine kısaltılmış kurslar-sertifikalar, önceki öğrenmelerin tanınması, ortaklıklara yönelmenin önem kazandığını vurguladı. Artık dört senelik diplomaların yerini, bu kısa kurslarla meslek edinmeye devrettiğini söyledi.

Yeni kurulan 14 üniversitede Kurumsal Değerlendirme yaptıklarını, 11 üniversitede ilk defa Kurumsal Akreditasyon Programı başlattıklarını ve 59 Üniversitede ise İzleme Ziyareti yaptıklarını belirtti. Bendeniz bu yıl Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İzleme Ziyareti programında görev yapmaktayım.

Daha sonra dekanlar gündem maddelerini görüşmeye başladılar. Prof. Dr. Halil Savaş’ın yürüttüğü oturum başkanlığında; Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, 26-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşen CIDA (Dijital Çağda İletişim) Sempozyumu ile ilgili sayısal bilgiler verdi. CIDA Sempozyumu da gene İLDEK Konseyinin önerdiği ve hayata geçirdiği bir etkinlik olup, birincisi 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç tarafından gerçekleştirilmişti.

Daha sonra söz alarak üniversitelerin uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandıklarını ve dolayısıyla bazılarının yanlış kararlar alarak, haksız ve adaletsiz uygulamalara neden olduklarını örneklerle açıkladım. Ara sınavların 5 gün açık tutulması ve öğrencilerin bu 5 gün içinde istedikleri bir anda platforma girip soruları cevaplaması, haksız notların alınmasına neden oldu. Çünkü önceden sınava giren bazı öğrenciler soruların resmini çekerek arkadaşlarına dağıttıkları görüldü. Bu haksızlığı fark eden bazı üniversite yönetimleri, sınavların aynı anda yapılamasını, soruların süreli olmasını, sorular arasında gezinti yapılamamasını, sınav sorularının ve doğru şıklarının yerlerini değiştirerek daha fazla sınav güvenliği sağladıklarını örneklerle açıkladım.

Öğle sonu program sürerken İzmir’de 14.51’de deprem oldu. Etkinliğimize İzmir ve yöresinden katılan bazı dekanlar sarsıntıyı fazlasıyla hissettiklerinden bağırmaya başladılar. Bu anlar toplantı kayıtlarına aynen yansıdı ve mecburen toplantıya son vermek zorunda kaldık.

Program gereği bazı konuları tartışmaya fırsat bulamadık. Ortalık biraz sakinleştikten sonra görüşülmeyen gündem maddelerini yarım gün yapacağımız bir toplantı ile tamamlamayı planlıyoruz. İLDEK Konseyi 2020 toplantısının güncellenmiş önceki programını da ileride tarihsel kayıt oluşturması açısından aşağıda tekrar veriyorum.

Deprem dolayısıyla hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifa ve yakınlarını kaybedenlere de baş sağlığı diliyorum. 2020 yılı felaketler yılı olarak hem Türkiye hem de dünya tarihine geçti. En kısa sürede özlediğimiz eski günlerimize kavuşmamızı diliyorum.

28. İLDEK DEKANLARI TOPLANTISI PROGRAMI

30 Ekim 2020 (ZOOM Üzerinden yapıldı)

https://www.youtube.com/watch?v=Eoh5zSoC6tE&t=4149s

PROGRAM

Başlık Saatler Konu Öneri sahibi
AÇILIŞ
09:30-09.32 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
09.32-09.38 Prof. Dr. Halil Savaş , Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
09.38-09.42 Prof. Dr. Ahmet Ayhan , İLDEK Dönem Başkanı, video görüntüsü ile katıldı
09.42-09.46 Prof. Dr. Ahmet Kutluhan , Pamukkale Üniversitesi Rektörü V.
09.46-10.00 Prof. Dr. Asaf Varol , İLDEK Daimi Üyesi,

İLDEK kısa sunumu

10.00-10.30 Ebubekir Şahin, (RTÜK Başkanı)
10.30-11.00 Prof. Dr. Muzaffer Elmas (YÖKAK Başkanı)
I.OTURUM
11:00-12:00 Prof. Dr. Halil Savaş Oturum Başkanı
CIDA Sunumu, Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu
Pandemi sürecinde Zorunlu Staj Uygulaması Prof. Dr. Mutlu Binark
Pandemi süresince İlet. Fak. Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi Prof. Dr. Mutlu Binark
Pandemi sürecinde Uzaktan Eğitim Deneyimleri Prof. Dr. Asaf Varol

Prof. Dr. Mutlu Binark

II. OTURUM
14:00-15:00 Prof. Dr. Senem Duruel Erkılıç

ve

Prof. Dr. Nazım Elmas

Oturum Başkanları
Dekan sorularının alınması ve tartışılması

İLEDAK Akreditasyonunda

Reklamcılık için neden bilimsel faaliyetlere katılma zorunluluğu var?

Dekanlardan akreditasyon konusunda gelen sorular

Prof. Dr. Billur Ülger
15:10-16:30 İLEDAK Çalışmaları, Akreditasyon eğitimleri Prof. Dr. Aysel Aziz

Prof. Dr. Sacide Vural

16:30-17:oo Prof. Dr. Asaf Varol Gelecek yıl İLDEK Toplantısı yerinin belirlenmesi
CIDA Sempozyumunun 2022’de yapılacağı üniversitenin belirlenmesi
17:00-17.30 Sonuç Bildirgesinin okunması ve onaylanması