İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI 19-21 EKİM 2023 TARİHLERİ ARASINDA TUNCELİ’DE TOPLANIYOR

2000 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları Toplantısının Otuz birincisi (31); Munzur Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde 19-21 Ekim 2023 (Perşembe-Cumartesi) tarihleri arasında Tunceli’de yapılacaktır. Munzur Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kenan Peker hocamız, Munzur Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Aksoy ve ekibi toplantı ile ilgili hazırlıklara başladılar bile…

Muhteşem doğa güzellikleri ile tanınan Tunceli’de, dekanlarımız hem iletişim eğitiminin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunacaklar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara öneri niteliğinde görüşlerini iletecekler hem de Tunceli İlinin güzelliklerini göreceklerdir.

Misafirlerimiz, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Pertek İlçesi Belediye Başkanı Sayın Ruhan Alan’ın sponsor olduğu bir tekne turuna katılacaklar, hem de sürpriz bir etkinliği de içeren bir program ile karşılaşacaklar.

Toplantıya katılmak isteyenlerin yol ve gece konaklama giderleri, katılımcıların kendileri tarafından karşılanması gerektiğini Sayın misafirlerimizin dikkatine sunuyoruz. Konaklama için anlaşmalı otel, kamu kurum ve kuruluş misafirhaneleri kullanılacaktır. Kalacak yerler bilahare belirlenecek ve bu sayfada ilan edilecektir.

İLDEK sayfamızda açılacak kayıt formunu toplantıya katılacak iletişim fakültesi kökenli Rektör/Rektör Yardımcıları (önceden bu görevi yürütenler dahil), Dekan/Dekan vekilleri (önceden bu görevleri yapanlar dahil) doldurmaları gerekecektir.

Tunceli’de Munzur Üniversitesinde sizleri bekliyoruz. Saygılarımızla.

İLDEK Konseyi

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI KONSEYİ ADANA’DA TOPLANIYOR

İLDEK adıyla faaliyetlerini 2000 yıllarından beri kesintisiz sürdüren İletişim Fakültesi dekanları; 12-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde Adana’da toplanacak. İletişim fakültesi dekanları yılda ez az bir kez olmak üzere toplanmakta, iletişim eğitimini ilgilendiren konuları masaya yatırmakta ve öneri mahiyetinde almış olduğu kararları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmektedir.

Bu yıl yapılacak toplantıya Türkiye’deki iletişim fakültesi dekanları yanında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan iletişim fakültesi dekanları ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden katılımlar olacaktır. Davetli konuşmacılar olarak RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, YÖK Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ile Türkiye’nin en eski yerel gazetesi olan Yeni Adana Gazetesi sahibi Çetin Remzi Yüreğir toplantıya konuşmacı olarak katılacaklardır.

İLDEK, 2000 yılından buyana toplam 25 toplantı gerçekleştirmiştir. Bu yıl Adana’da yapılacak etkinlik ile 26. İLDEK Toplantısı gerçekleştirecektir. Bu konsey sayesinde iletişim eğitimi bağlamında önemli değişimlere imza atılmıştır. İLDEK’in çabaları sonrasında İletişim Fakültelerinin Akreditasyonunu yapacak bir kurul oluşturulmuş, İLEDAK adını verdikleri bu kurul bundan böyle isteyen iletişim fakültelerinin akreditasyon değerlendirmelerini yapacaktır. Akreditasyondan geçecek iletişim fakülteleri; eğitim kalite güvencesini sağlamada çok önemli rol oynayacak, ÖSYM kılavuzunda bundan böyle akredite edilen iletişim fakültelerinin isimlerinin karşısında İLEDAK ifadesi bulunacak ve dolayısıyla akredite edilmiş bir iletişim fakültesinde eğitim görmek isteyen öğrencilere yönlendirme yapılacaktır. Toplantıda, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu akreditasyon konusunda bilgilendirme yapacak, gene iletişim fakültelerinin Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilişkili olması münasebetiyle, RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya da bir konuşma yapacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş da toplantıya katılacak ve Temel Eğitimden Ortaöğretime İletişim ve İlişkili Konular” başlıklı konuşmasını yapacaktır. Ayrıca, yerel basını temsilen de Türkiye’nin en eski gazetesi olan Yeni Adana Gazetesi sahibi Çetin Remzi Yüreğir “Sınır Tanımayan Gazetecilik” konusunda sunu yapacaktır.

İletişim fakültelerine öğrenci seçimindeki puan türü, ortaöğretimde okutulan Medya okur-yazarlığı dersinin sorunlarının ele alınması, iletişim fakültesi mezunlarının istihdam durumları için çözüm önerilerinin geliştirilmesi vb. konuları toplantıda ele alınacaktır. İLDEK Konseyi bundan böyle yılda bir kez sempozyum düzenlemeyi planlamıştır. Bu amaçla 18-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Uluslararası düzeyde “Dijital Çağda İletişim Sempozyumunu” Mersin Üniversitesinde düzenleyecektir. Her yıl “İLDEK Ödülleri” adı ile yazılı ve görsel medyada çalışan başarılı basın mensuplarına ödüller verilmesi de İLDEK Konseyinin hedefleri arasında yer almaktadır.