KISACA İLETİŞİM FAKÜLTELERİ DEKANLARI KONSEYİ

İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi kısaca İLDEK olarak adlandırılmakta ve üyeleri Türkiye’de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve Kırgızistan’da bulunan iletişim fakültesi dekanlarından oluşmaktadır. İletişim Fakülteleri Dekanları 2000 yılından beri bir iletişim fakültesi dekanlığının ev sahipliğinde yılda en az bir kez bir araya gelmektedir.

Aşağıdaki İLDEK Tanıtım Videomuzu İzleyerek, Hakkımızda Daha Detaylı Bilgi Edinebilirsiniz…

 

Vizyonumuz

Mezunlarının dünya ölçeğinde iletişim alanında rekabet edebilir düzeye çıkabilmelerini sağlamak.

 

Misyonumuz

Fakültelerin mevcut durumlarının analizlerini yaparak, stratejik yeniden yapılanmalarının esaslarını belirlemek,  yeni teknolojilerin iletişim eğitimine adaptasyonunu sağlamak, mezunlarını rekabet edebilir ve sürdürülebilir bilgi ve becerilerle donatmak amacıyla, öneri mahiyetinde kararlar alarak ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek.

 

Hedeflerimiz

İletişimcilerin tarafsız yayın yapmalarını, yanlışların ve haksızlıkların üzerine cesurca gidebilmelerini, güçlüden yana değil, doğru ve haklıdan yana mücadele edebilecek etik kuralları özümsemiş iletişimcilerin yetişmelerini sağlamak için öneriler üretmek.

 

Faaliyetlerimiz

İletişim Fakülteleri Dekanları 2000 yılından beri bir iletişim fakültesi dekanlığının ev sahipliğinde yılda en az bir kez bir araya gelmektedir.

İLDEK, söz konusu fakültelerin akredite edilmesini önemsemektedir. Akreditasyonu sağlamak için ilgili yetkili kurulların onayını alarak İLEDAK’ı (İletişim Eğitimi Akreditasyon Kurulunu) 2018 yılı Ocak ayında devreye sokan İLDEK, iletişim eğitiminin modernleştirilmesini, güncellenmesini, sürdürülebilir olmasını ve ülkenin gelişmesine katkı sağlayacak düzeye çıkarılmasını kendisine birincil görev addetmektedir.