Prof. Dr. Emre TANDIRLI 1977 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi lisans, 2004 yılında yine aynı kurumdan Yüksel Lisans derecesi almıştır. 2005 yılında Paris I Pantheon Sorbonne Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Sanat Bilimleri alanından İkinci Yüksek Lisans ve 2008 yılında yine Sorbonne Üniversitesi Sanat Bilimleri alanından Doktora derecesi almıştır. 2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi, 2014 yılında Üniversiteler arası Kurul, Plastik Sanatlar alanından Doçentliğini alan Tandırlı, 2019 yılında Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümüne Profesör olarak atanmıştır. 2016 yılında kurulan ETSAM’ın (Emre Tandırlı Sanat ve Araştırma Merkezi) kurucu üyesi olup, bünyesinde 2020 yılında kurulan ETUZEM’in (Emre Tandırlı Uzaktan Eğitim Merkezini) Uzaktan Eğitim Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası kategorilerde çok sayıda karma ve kişisel sergileri, kitap bölümleri, makaleleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Uzmanlık alanları, sanat bilimi, sanat felsefesi, estetik, görsel sanatlar, grafik tasarım, grafik sanatlar, çizgi roman, çizgi film animasyon, temel tasarım, temel sanat eğitimi, sanat tarihi, sinema tarihi, mimarlık tarihi, sergileme tasarımı, müzecilik, iletişim bilimleri, görsel iletişim tasarımı, yeni medya ve tasarım odaklı düşünüş alanlarını kapsamaktadır. 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı bölümünde Temel Tasarım komisyon başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Işık Üniversitesi Mimarlık, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Uluslararası Öğrenci Değişim ofisi yetkilisi, 2016-2018 yılları arasında yeni aynı fakültede web sitesi yürütme ve güncelleme ofisinde idarecilik görevlerini üstlenmiştir. 2018-2022 yılları arasında ise Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümün başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana sanat Dalının Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2022-2023 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesinde Uluslararası Öğrenci Değişi Ofisli Başkanı olarak görev yapmıştır. 03 Temmuz 2023 tarihi itibarı asaleten Dekan atandığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Dekanlık görevinin yanı sıra 01 Eylül 2023 tarihi itibarı fakültenin Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı ve Disiplinler arası İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce, Fransızca orta seviyede Yunanca bilen Prof. Dr. Emre Tandırlı, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.

Adres: BAİBÜ Personel Eski Lojmanları, Karaköy Mh. Kuzudağı Sk. Menekşe Blok No: 17 Daire 16 Kampüs içi, Merkez ilçe, BOLU

E-posta: emre.tandirli@ibu.edu.tr

İş Telefonu: 0(374)254 1000 / 6400

Cep Telefonu: 0531 744 13 24