Çanakkale Onsekiz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Metin Kasım’ın dekanlıktan ayrılması nedeniyle, İLDEK Konseyi Genel Kurulu Kararı kapsamında yerine 1. Yedek Prof. Dr. Tamella Aliyeva İLDEK Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir (24.07.2022).